facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir


پاسخ به سوالات شایع در مورد  پیس میکر
دکتر مهراد فخرالدینی - متخصص قلب و عروق

پاسخ به سوالات شایع در مورد پیس میکر

دکتر مهراد فخرالدینی [ متخصص قلب و عروق ]

آدرس وب سایت : www.drfakhroddini.ir
آدرس مطب : 1 تلفن مطب : 22923067 - 021
پاسخ به سوالات شایع در مورد  پیس میکر

بيماراني كه پيس ميكر يا ICDدارند ميتوانند ازدواج كنند و بچه دار شوند؟
صرف داشتن ICDيا پيس ميكر مانعي براي ازدواج و بچه دار شدن نيست مگر اينكه علت زمينه اي تعبيه ICDيا پيس ميكر مانع ازدواج و بچه دار شدن باشد مثل بيماران HOCMو ساير انواع آريتمي هاي ارثي كارديوميوپاتي در اين موارد ترجيحا“ بهتر است صاحب فرزند نشوند.

بيماراني كه پيس ميكر يا ICDدارند آيا مي توانند عمل جراحي انجام دهند؟
صرف داشتن پيس ميكر و ICDمانعي براي عمل جراحي نيست در اكثر بيماراني كه داراي پيس ميكر ميباشند كليه اعمال جراحي بلامانع است ولي در بيماراني كه داراي ICDهستند بسته به شدت بيماري زمينهاي و عملكرد قلب ريسك عمل بالاتر خواهدبود.

چه اقداماتي قبل ،حين و بعد از عمل جراحي ضروري ميباشد ؟
اين افراد قبل از عمل جراحي بايد حتما“ آناليز شوند و بسته به اينكه حين عمل نياز به كوتري وجود داشته باشد يا خير نوع Modeپيس ميكر تغيير داده ميشود. پيس ميكرهاي تك حفره اي مد VOOو نوع دو حفره اي DDDبه مد DOOتغيير داده ميشود.در مورد بيماراني كه ICDدارند بايد تراپي هاي آن قبل از عمل غير فعال شود. در اين مدت كه Detectionهاي ICD، غير فعال هستند بايد بيمار مانيتورينگ شود و اين بيماران بعد از عمل جراحي حتما“ بايد مجددا“ آناليز شوند.

آيا داشتن ICDيا پيس ميكر مانعي براي رانندگي مي باشد؟
در بيماراني كه پيس ميكر براي آنها تعبيه مي شود 14-10 روز پس از تعبيه پيس ميكر مي توانند رانندگي كنند ولي رانندگي حرفه اي بهتر است پس از گذشت يك ماه پس از اطمينان از عملكرد صحيح پيس ميكر صورت گيرد. ولي در بيماراني كه ICDدارند در صورتي كه طي 6 ماه گذشته پس از تعبيه ICDشوك بجا نداشته باشند مي توانند رانندگي كنند. البته پس از تعبيه ICDرانندگي حرفه اي براي هميشه ممنوع ميباشد.

پس از تعبيه پيس ميكر ICDنيازي به تغيير شغل وجود دارد ياخير؟
در صورتي كه بيمار شغلهاي حساس مانند خلباني ، رانندگي اتوبوس و يا ماشينهاي سنگين يا پرسنل برجهاي مراقبت داشته باشد ، توصيه ميشود كه كارشان را تغيير دهند ، همچنين افرادي كه در محيط هايي شاغل هستند كه تداخل الكترومغناطيس وجود دارد بهتر است شغلشان را تغيير دهند. مانند كار با ژنراتورهاي بزرگ ، جوشكاري.

بيماري كه پيس ميكر يا ICDدارد آيا براحتي مي تواند با وسايل برقي كاركند؟
بله هيچ محدوديتي ندارندبه شرط اطمينان از عدم وجود برق گرفتگي كاركرد با كليه وسايل الكتريكي بلامانع است . هم چنین استفاده از گوشی های ثابت و موبایل در این بیماران امکان پذیر است منتها از حمل موبایل در جیب پیراهن یا کت درسمتی که دستگاه تعبیه شده است باید اجتناب کرد.درضمن برای کاهش خطرات ناشی از تداخل الکترومغناطیسی بهتراست گوشی تلفن ثابت یاموبایل از گوش سمت مقابل محل تعبیه دستگاه استفاده کرد.

بيماري كه داراي پيس ميكر يا ICDمي باشد پس از مرگ ژنراتور را از بدنش خارج مي كننديا خیر؟
خير نياز به خارج كردن ژنراتور از بدن پس از مرگ نيست.

آيا فيزيوتراپي در بيماراني كه پيس ميكر يا ICDدارند ممنوعيت دارد؟
بعضي از انواع فيزيوتراپي ها مثل TENS (Trans cutaneous electrical nerve stimulation) را اين بيماران نمي توانند انجام دهند. همچنين بسته به اندامي كه مي خواهند فيزيوتراپي كنند نيز بستگي دارد و مثل اندامهاي تحتاني مانعي ندارد ولي اندامهاي فوقاني كه نزديك پيس ميكر يا ICDميباشد به دليل به هم ريختگي در برنامه پيس ميكر يا ICDانجام اين نوع فيزيوتراپي ممنوع ميباشد.

آيا روشهاي تصوير برداري در بيماران كه داراي پيس ميكر يا ICDمي باشند ممنوعيت دارند؟
البته بسته به نوع روش تشخيص دارد ، انجام MRIدر اين بيماران ممنوع مي باشد ولي روشهاي هسته اي و CT Scanو سونوگرافي و اكو كارديو گرافي در اين بيماران ممنوعيتي ندارد.

آيا مسافرتهاي هوائي براي بيماراني كه ICDيا پيس ميكر دارند امكان پذير است؟
بله ، ولي رعايت يك سري احتياطات ضروري ميباشد. كليه افرادي كه داراي باطري داخلي قلبي مي باشند بايد هنگام عبور از دربهاي الكترومغناطيس فرودگاهها خيلي سريع عبور كنند يا اينكه با نشان دادن كارت مخصوص ، مسئولين مربوطه را از وجود دستگاه خود در بدن خود آگاه كنند تا از بازرسي بيش از حد آنها اجتناب شود و بازرسي به صورت بدني انجام شود.

آيا فعاليتهاي ورزشي بيماراني كه داراي پيس ميكر يا ICDمي باشند امكان پذير است؟
انجام يك سري از فعاليتهاي ورزشي تحت نظر پزشك معالج مانعي ندارد ولي انجام فعاليتهاي ورزشي كه با حركات شديد اندامهاي فوقاني همراه است مثل شنا وكشتي بايد اجتناب كرد، چراكه امكان آسيب به پيس ميكر ياICD وجود دارد. لذا قبل از انجام هرگونه فعاليت ورزشي بايد با پزشك معالج مشورت گردد.

دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست و مو
پیامهای بهداشتی
شير مادر آرامش ، آسايش ، امنيت خاطر و محبت بين مادر و فرزند را بدنبال دارد .


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان