facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir
هزینه عمل جراحی زیبایی بینی
دکتر محمد مهدی طرزی - متخصص گوش، حلق و بینی

هزینه عمل جراحی زیبایی بینی

دکتر محمد مهدی طرزی [ متخصص گوش، حلق و بینی ]

آدرس وب سایت : www.doctortarzi.ir
آدرس مطب : اصفهان ،چهار باغ بالا ، مقابل شرکت زمزم ، کوی کاویان ، مجتمع پزشکی کوه نور ، واحد ۲۱ تلفن مطب : 95018381 - 031
هزینه عمل جراحی زیبایی بینی

اگر در فکر عمل جراحی زیبایی بینی ( رینوپلاستی ) هستید ، مسلماً یکی از گزینه هایی که به آن فکر می کنید هزینه و قیمت این عمل است که به فاکتورهای زیادی بستگی دارد. سعی شده در این مقاله به هزینه و قیمت و فاکتورهایی که بر آن در جراحی بینی تأثیرگذارند پرداخته شود.

هزینه عمل جراحی زیبایی بینی
عمل جراحی زیبایی بینی فرایندی کاملاً شخصی و ویژهی همان بیمار تعریف میشود، بنابراین هزینه عمل زیبایی بینی بسته به شمار عوامل میتواند بیشتر یا کمتر از هر مقدار برآورد شدهای باشد. با صحبت کردن با پزشک در مورد هزینه و قیمت عمل و بررسی بودجهای که در اختیار دارید، این آرامش خاطر را برای خود به ارمغان آورید که پس از عمل دغدغهی مسائل مادی را نخواهید داشت و از تجربهی یک عمل زیبایی خرسند خواهید بود.با اندکی جستجو و برنامهریزی مناسب میتوانید بینی خود را با صرف هزینهای کمتر از آنچه میپنداشتید و البته با همان کیفیت و توسط پزشک متخصص عمل کنید.

از دیدگاه جراح ، چون نیازها و خواستههای هر فرد متفاوت از دیگری است، تعیین هزینهی دقیق یک عمل زیبایی غیرممکن است. از طرفی برآورد هزینه یا در اختیار قرار دادن دامنهای برای مبلغی که جهت تغییر شکل بینیتان پرداخت خواهید کرد نیز میتواند برای جراح دردسرآفرین باشد. به همین دلیل است که در وب سایت، بروشورها یا آگهیهای تبلیغی پزشک خود کوچکترین اشارهای به هزینههای واقعی نمیشود.

اگر میخواهید از هزینه عمل جراحی زیبایی بینی در یکی از شهرهای ایران آگاهی یابید، بهترین گزینه مشورت با جراح متخصص این زمینه است. همچنین مشاوره با چند جراح نیز پیش از تصمیمگیری نهایی میتواند راهگشا باشد.

هزینه کلی رینوپلاستی شامل چه مواردی میشود ؟

دستمزد جراح حقالزحمه متخصص بیهوشی هزینههای بیمارستان احتساب مالیات کالا و خدمات (GST)و افزودن به هزینههای اعلام شده

دلیل تفاوت قابل ملاحظه در هزینه اعلام شده برای انجام جراحی زیبایی بینی از سوی پزشکان مختلف به نوسان داشتن یک یا چند مورد از موارد فوق برمیگردد.اکنون هر یک از موارد فوق را به تفصیل بررسی میکنیم.

دستمزد جراح
دستمزد متخصص جراحی زیبایی بینی یا جراح پلاستیک صورت معمولاً هزینه جراحی بینی ، شامل مراقبت پیش از عمل و پس از عمل ، را دربرمیگیرد ، بنابراین لازم نیست برای تعداد معین بازدیدهای پس از عمل جراح باز هم مبلغی بپردازید.دستمزد جراح برای انجام عمل زیبایی بینی به جراح انتخابی شما بستگی دارد. دامنه بسیار گستردهی حقالعملها بازتابی از تبحر جراح در عمل تغییر شکل بینی، مهارتهای حرفهای، تجربه، تشخیص تخصصی و شهرت جراحان متفاوت است.حتماً اطمینان حاصل کنید که جراح انتخابی شما آموزش لازم را برای انجام این عمل خاص دیده باشد.

اکثر جراحان بر این باوراند که عمل جراحی زیبایی بینی یکی از مشکلترین عملهای جراحی است، و از این گذشته یکی از معدود عملهای جراحی زیبایی است که پس از عمل، نیاز به ویزیت مکرر بیمار دارد. این پیچیدگی و مراقبت بالای عمل بینی از آن رو است که این عمل تلفیقی از دانش و هنر است، و کوچکترین حرکت پیامدهای چشمگیری را به بار میآورد که میتواند مثبت یا منفی باشد.

در سطحی دیگر، دستمزد‎های جراحان بر مبنای موقعیت مطب و بیمارستان محل جراحی تغییر میکند.جراح باید در نخستین جلسه مشاوره ریز ارقام هزینهها را در اختیار شما بگذارد.دستمزد جراح میتواند سر به چندین میلیون تومان بزند که البته در میان متخصصین گوناگون، تفاوتهای قابل ملاحظهای وجود دارد. ضمناً دستمزدهای مطالبه شده از سوی جراحان به نوع عمل جراحی زیبایی بینی نیز بستگی دارد، که البته کاملاً عادلانه است، چون عملهای پیچیدهتر به مهارت، تبحر و صرف زمان بیشتر در اتاق عمل نیاز دارد.

هزینهی مشاورهی اولیه
وقتی اولین بار برای عمل زیبایی بینی به جراح مراجعه میکنید، هزینه مشاوره را نیز باید متقبل شوید. باز هم مقدار این هزینه بستگی به جراح دارد.

حقالزحمه متخصص بیهوشی
حقالزحمه متخصصین بیهوشی بسته به مهارتهایشان تغییر میکند. متخصصین بیهوشی نیز، مانند اکثر متخصصین پزشکی حرفهای دیگر، مقیاس استانداردی برای دریافت حقالزحمه ندارند. با این وجود، بر طبق گزارش جامعه متخصصین بیهوشی استرالیا حقالزحمه مطالبه شده از سوی این دسته از متخصصین با توجه بهنمرهی"برنامه مزایای پزشکی" (MBS)یا "راهنمای ارزش نسبی" (RVG)تعیین میشود.

اما چرا باید بخواهید تا یک متخصص بیهوشی مجرب در اتاق عمل حضور داشته باشد ؟
متخصص بیهوشی کارکردهای حیاتی و وجود علائم زندگی دربدن شما را در طول عمل و زمان بیهوشی تحت نظر دارد. شما به متخصصی نیاز دارید که همه چیز را در مورد بیهوشی ، حل مسئله و خطرهای بالقوه مربوط به زمان تحت بیهوشی عمومی بودن بداند. صرف نظر از موضوع ایمنی، مهارت متخصص بیهوشی آرامش و راحتی خاطر را برای شما، هم در طول عمل و هم پس از آن ، به ارمغان میآورد.

اکثر جراحان تنها با متخصصین بیهوشی کارکشته همکاری میکنند که طبعاً دستمزدشان از دستمزد پزشکی معمولی بسیار بالاتر است، اگر چه هر دو یک کار را انجام میدهند.

هزینههای بیمارستان
هزینه بیمارستانهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. اطمینان حاصل کنید که در بیمارستانی معتبر با کارکنان آموزش دیده و استانداردهای بالا عمل میشوید. اکثر جراحان سرشناس تنها در چنین مکانهایی دست به جراحی میزنند.بخش اصلی مخارج بیمارستان به هزینه اتاق عمل مربوط میشود.

معمولاً در برآورد هزینه بیمارستان برای جراحی زیبایی بینی، مبلغی برای بستری شدن در نظر گرفته نمیشود. اکثر اوقات مبلغ اعلام شده هزینهی عملی سرپایی است که یک تا سه ساعت در اتاق عمل طول میکشد و زمانی نیز برای برطرف شدن اثر داروی بیهوشی و بازگشت بیمار به حال طبیعی لحاظ میشود.مسلماً اگر لازم باشد شب در بیمارستان بمانید، هزینه بیشتری هم باید بپردازید.

دیگر هزینهها
اضافه بر موارد اصلی فوق، ممکن است عمل جراحی زیبایی بینی هزینههای دیگری را نیز دربر داشته باشد که در زیر به آنها اشاره میکنیم:

هزینه آزمایشهای پزشکی احتمالی ـ شاید لازم باشد پیش از عمل، با توجه به شرایط جسمانی و سلامت عمومی بدن، آزمایشهایی را انجام دهید، که هزینهشان را باید جداگانه پرداخت کنید. همچنین گاهی انجام سی تی اسکن ضرورت مییابد تا اطمینان حاصل شود که تیغه میانی بینی صاف است.
هزینه عملهای افزوده شده.گاهی در طول جراحی زیبایی بینی انجام عملهای دیگری نیز ضرورت مییابد که منجر به افزایش هزینه میشود. یکی از عملهای نسبتاً رایج اضافی شامل پیوند بافت از بخش دیگری از بدن میشود که در صورتی ضرورت مییابد که بخواهید قسمتی از بینیتان را بزرگتر کنید یا تغییری چشمگیر در آن به وجود آورید. ضمناً جراح پرداخت هزینههای اضافی را برای انجام جراحی بینی به روش باز مطالبه خواهد کرد، چرا که این نوع جراحی زمان بیشتری میبرد.

آیا هزینه عمل جراحی زیبایی بینی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد ؟
پاسخ این پرسش بستگی به دلیل انجام جراحی دارد. اگر بینیتان به دلیل ضربه، کارکرد نامناسب، نقص مادرزادی یا مشکلات تنفسی نیاز به ترمیم دارد، بیمه مقداری از هزینه را ممکن است پرداخت کند . اما اگر جراحی صرفاً به دلایل زیباییشناختی صورت میگیرد ، به عنوان عمل زیبایی طبقهبندی میشود و بیمه هزینهی عمل زیبایی را تحت پوشش قرار نمیدهد.

این که آیا صندوق بیمه فردی شما هزینههای عمل جراحی زیبایی بینی را میپردازد یا خیر، به نوع پوشش بیمهای ارتباط مییابد. بعضی از صندوقهای بیمه هزینههای بیمارستان و چند مورد دیگر را با توجه به بیمهنامهتان بازپرداخت میکنند و هزینه باقی مواردی را که تحت پوشش بیمه فردی قرار نمیگیرند باید از جیب خود بپردازید. پیش از انجام عمل از صندوق بیمهتان سؤال کنید که دقیقاً چه مواردی را تحت پوشش قرار میدهد.

تقریباً هزینه ی عمل جراحی زیبایی بینی در موارد فوق خلاصه می شود که به راحتی و با مشورت با پزشکتان می توانید به سرعت از هزینه های آن برای جراحی آگاه شوید. البته ذکر این نکته لازم است که باید حتماً با پزشکتان دیدار داشته باشید تا پزشک ضمن معاینه دقیق شما بتواند هزینه و قیمت را به شما بگوید.

دکتر مهدی طرزی - جراح زیبایی بینیمطالب و مقالات پزشکی مرتبط
دکتر بیژن موحدیان - متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی

کلیپ جراحی زیبایی چانه

دکتر بیژن موحدیان [ متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی ]

آدرس وب سایت : www.drmovahedian.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، جنب داروخانه دی ، ساختمان زیتون ، طبقه یک ، واحد چهار تلفن مطب : 36268390 - 031
دکتر بیژن موحدیان - متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی

کلیپ جراحی دو فک جهت اصلاح عدم تقارن صو ...

دکتر بیژن موحدیان [ متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی ]

آدرس وب سایت : www.drmovahedian.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، جنب داروخانه دی ، ساختمان زیتون ، طبقه یک ، واحد چهار تلفن مطب : 36268390 - 031
دکتر بیژن موحدیان - متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی

جراحی استئوتومی فک پایین

دکتر بیژن موحدیان [ متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی ]

آدرس وب سایت : www.drmovahedian.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، جنب داروخانه دی ، ساختمان زیتون ، طبقه یک ، واحد چهار تلفن مطب : 36268390 - 031
دکتر بیژن موحدیان - متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی

جراحی استئوتومی فک بالا همراه با پیوند ...

دکتر بیژن موحدیان [ متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی ]

آدرس وب سایت : www.drmovahedian.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، جنب داروخانه دی ، ساختمان زیتون ، طبقه یک ، واحد چهار تلفن مطب : 36268390 - 031
دکتر بیژن موحدیان - متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی

جراحی استئوتومی فک بالا

دکتر بیژن موحدیان [ متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی ]

آدرس وب سایت : www.drmovahedian.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، جنب داروخانه دی ، ساختمان زیتون ، طبقه یک ، واحد چهار تلفن مطب : 36268390 - 031
دکتر بیژن موحدیان - متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی

و زیبایی صورت open bite فیلم جراحی فک بالا ...

دکتر بیژن موحدیان [ متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی ]

آدرس وب سایت : www.drmovahedian.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، جنب داروخانه دی ، ساختمان زیتون ، طبقه یک ، واحد چهار تلفن مطب : 36268390 - 031
دکتر بیژن موحدیان - متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی

فیلم جراحی فک بالا جهت زیبایی صورت

دکتر بیژن موحدیان [ متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی ]

آدرس وب سایت : www.drmovahedian.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، جنب داروخانه دی ، ساختمان زیتون ، طبقه یک ، واحد چهار تلفن مطب : 36268390 - 031
دکتر بیژن موحدیان - متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی

کلیپ جراحی زیبایی چانه ـ کاهش ارتفاع ق ...

دکتر بیژن موحدیان [ متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی ]

آدرس وب سایت : www.drmovahedian.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، جنب داروخانه دی ، ساختمان زیتون ، طبقه یک ، واحد چهار تلفن مطب : 36268390 - 031
دکتر محمد علی نیلفروش زاده - متخصص پوست و مو

تب داغ جراحی زیبایی

دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drnilforoushzadeh.ir
آدرس مطب : تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به تقاطع میرداماد ، پلاک 67 ، کلینیک جردن تلفن مطب : 88886501 - 021
دکتر احمد رضائیان - متخصص گوش، حلق و بینی

رفع مشکلات تنفسی در جراحی‌های پلاستي ...

دکتر احمد رضائیان [ متخصص گوش، حلق و بینی ]

آدرس وب سایت : www.drrezaeian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خ فروغي ، ايستگاه موسوي ، كلينيك اساتيد دانشگاه ، امام موسي صدر،روزهاي زوج شنبه،٢شنبه،٤شنبه تلفن مطب : 33387402 - 031
دکتر اردشیر عامری - متخصص بیهوشی

عوارض دردهای حاد بعد از عمل جراحی

دکتر اردشیر عامری [ متخصص بیهوشی ]

آدرس وب سایت : www.ardeshirameri.com
آدرس مطب : 1 تلفن مطب : 1 - 1
دکتر محمد علی نیلفروش زاده - متخصص پوست و مو

مو نصف زیبایی رو

دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drnilforoushzadeh.ir
آدرس مطب : تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به تقاطع میرداماد ، پلاک 67 ، کلینیک جردن تلفن مطب : 88886501 - 021
دکتر محمد علی نیلفروش زاده - متخصص پوست و مو

يكي از مشكلات زيبايي عمل پيوند مو، اسك ...

دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drnilforoushzadeh.ir
آدرس مطب : تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به تقاطع میرداماد ، پلاک 67 ، کلینیک جردن تلفن مطب : 88886501 - 021
دکتر رضا رباطی - متخصص پوست و مو

توصیه های لازم درمورد جراحی پیوند مو

دکتر رضا رباطی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drrobati.ir
آدرس مطب : تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از پارک ساعی ، کوچه سی و دوم ، ساختمان یاس ، واحد204 تلفن مطب : 88881224 - 021
دکتر مسعود جعفری پور - فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت

دستورالعمل هایی برای کاهش تورم پیش از ...

دکتر مسعود جعفری پور [ فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت ]

آدرس وب سایت : www.drjafaripour.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید ، چهارراه پلیس ، مجتمع ماکان 3 ، طبقه 4 ، واحد19 تلفن مطب : 36266851 - 031
دکتر فرشید دبیرزاده - پوست و مو

عمل های زیبایی به زبان ساده - قسمت اول : ...

دکتر فرشید دبیرزاده [ پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drdabirzadeh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، توحید میانی ، مجتمع کوه نور ، طبقه چهارم ، واحد 43 تلفن مطب : 36290838 - 031
دکتر بیژن موحدیان - متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی

مراقبت های بعد از جراحی فک و دندان

دکتر بیژن موحدیان [ متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی ]

آدرس وب سایت : www.drmovahedian.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، جنب داروخانه دی ، ساختمان زیتون ، طبقه یک ، واحد چهار تلفن مطب : 36268390 - 031
دکتر فرشید دبیرزاده - پوست و مو

عمل های زیبایی به زبان ساده - قسمت دوم ...

دکتر فرشید دبیرزاده [ پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drdabirzadeh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، توحید میانی ، مجتمع کوه نور ، طبقه چهارم ، واحد 43 تلفن مطب : 36290838 - 031
دکتر فرشید دبیرزاده - پوست و مو

عمل های زیبایی به زبان ساده - قسمت سوم ...

دکتر فرشید دبیرزاده [ پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drdabirzadeh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، توحید میانی ، مجتمع کوه نور ، طبقه چهارم ، واحد 43 تلفن مطب : 36290838 - 031
دکتر فرشید دبیرزاده - پوست و مو

عمل های زیبایی به زبان ساده - قسمت چهار ...

دکتر فرشید دبیرزاده [ پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drdabirzadeh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، توحید میانی ، مجتمع کوه نور ، طبقه چهارم ، واحد 43 تلفن مطب : 36290838 - 031
پیامهای بهداشتی
بيمار رواني را طرد و تحقير نكنيم با پذيرفتن او در جامعه به او كمك كنيم.


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان