facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir

ورزش هایی برای تقویت عضلات چهار سر ران و زانو بخش سوم
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو

ورزش هایی برای تقویت عضلات چهار سر ران ...

دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

آدرس وب سایت : www.drmoayedfar.com
آدرس مطب : اصفهان ، چهارراه پلیس ، خیابان توحید میانی ، نبش کوچه بهار ، ساختمان آریانا ، طبقه دوم ، واحد هشت تلفن مطب : 31315870 - 031
ورزش هایی برای تقویت عضلات چهار سر ران و زانو بخش سوم

صاف کردن زانو در حالت نشسته روی صندلی
روی یک صندلی بنشینید که ارتفاع آن به اندازهای باشد که زانوی شما در هنگام نشستن روی آن 90 درجه خم میشود.
عضلات چهار سر ران خود را منقبض کنید و پای خود را بالا بیاورید.
این حالت را برای 5 ثانیه نگه دارید.
این حرکت را برای هر پا 10 بار تکرار کنید.

ارتقاء تمرین :
با پیشرفت شما و تقویت عضلات چهار سر ران، ممکن است نیاز باشد که نیروی مقاومتی به تمرین خود اضافه کنید. برای این کار میتوانید سر یک کش را به دور مچ پای خود ببندید و سر دیگر آن را به پایهی صندلی گره بزنید.

اسکات با وزنه

در مراحل پایانی دورهی توانبخشی (