facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir
لیفت لب بالا
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

لیفت لب بالا

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
لیفت لب بالا

ليفت لب بالا
لیفت لب، لب بالا را کوتاه می کند و ورمیلیونیا بخش قرمز لب را افزایش می دهد. برای رسیدن به این هدف،یک برش افقى کوچک که به آسانی جای زخم آن پنهان می شود در زیر بینی اعمال میشود.
لب بالای مردان عموماً بلند تر بوده، که این باعث می شود دندان های بالا اصلاً دیده نشده یا تنها کمی دیده شوند. اما در زنان جوان فاصله بین قاعده بینی و لب بالا کوتاه تر بوده و در نتیجه مقدار بیشتری از دندان های بالا دیده می شوند. این یکی از ویژگی های عمومی چهره زنان است که در عین حال یکی از نشانه های جوانی صورت نیز می باشد، چرا که بالا رفتن سن لب بالایی پایین افتاده و دندان ها را می پوشاند.
با بالا رفتن سن، علاوه بر نازک شدن قسمت صورتی لب ها، فاصله بین بینی و لب ها نیز افزایش می یابد

لیفت سانترال لب
روش لیفت سانترال لب همانطورکه ازنامش پیداست بالاکشیدن قسمت میانی لب بالا میباشد.روش لیفت لب (سانترال لب) برای افرادی که فاصله لب با بینی زیاداست یا لب بالا باریک است روش مناسبی میباشدزیرا با این عمل فاصله لب بالا با بینی کاهش میابد وهمچنین قسمت میانی لب بالا به خارج وبالا کشیده میشودودرنگاه به فرد لب بالا حجیم تر وگوشتی ترشده ودرنتیجه فرد جوانتروزیباتربه نظرمیرسد.

روش عمل ليفت سانترال لب
روش عمل ساده است ودرعرض نیم ساعت تایک ساعت زمان میبرد.ابتدا پس ازاینکه فردگزینه مناسبی برای این عمل شناخته شدوفردازنحوه عمل ونتیجه آن آگاه شدوپس ازگرفتن شرح حال وسابقه پزشکی بیماروتشکیل پرونده بیمارحال میتوان پروسه لیفت سانترال لب راآغازنمود.
ابتدا قسمت میانی لب بالا بیحسی موضعی اعمال میشودوسپس ازقاعده سوراخ بینی تا کمی پایینتربه سمت لب علامتگزاری میشود.سپس این قسمت برداشته میشودولبه های پایین وبالا با نخ بخیه ظریف به هم دوخته میشود.بایددقت کرد که بخیه دزقاعده سوراخ بینی زده شودتادردیدنباشد.بعدازیکهفته بخیه هاکشیده میشود.بایدمقداری که اپوست برداشته میشودبه اندازه ای باشد که لب بیش ازحدکشیده نشود تادرصحبت کردن فرداثرمنفی نگذارد.
مانند هر عمل دیگری باید این عمل به صورت استریل انجام شود وآنتی بیوتیک لازم تجویزشودتا خطرعفونت نزدیک به صفرشده باشد.
دراین روش، برش پوست درست زیر بینی انجاممیشود،بهطوریکهوقتی زخم بهبودمییابد، اسکار یا جای زخم در شیار طبیعی واقع در پایه بینی قرارمیگیردو بنابراین، اسکار به خوبی پنهانمیشود.ازآنجاکه عرض برشایجادشدهدر پوستهم عرضبینی است، تنها بخش مرکزی (سانترال) لب بالایی لیفتمیشود. گوشههایلب بالایی همانند قبل باقیمیمانندزیرا اینقسمتهاهمراه با لیفتسانتراللب، بالا کشیدهنمیشوند. این حالتدرواقعلیفت لب سانترال را از لیفت لب بهروشهایمعمول متمایزمینماید.

افراد مناسب برای لیفت لب چه کسانی هستند؟
کاندیدای مناسب برای جراحی لیفت لب بیمارانی هستند که:
* تمایل به نتایج دائمیتر از تزریق ژلهای موقت (که تنها حجم لبها را افزایش میدهد) دارند.
* لبهای آنها با افزایش سن، نازک، برگشته، بیشکل و یا شل شده است.
* سایر جراحیهای جوانسازی صورت را انجام دادهاند و میخواهند لبهای خود را با بقیه چهره خود هماهنگ سازند.
* اخیراًجراحى زيباييرا انجام داده و دریافتهاند که فاصله لب بالای آنها بیش از حد زیاد است.
* در افرادى كه با هر با تزريق ژل لب بالا اردكى ميشود
* لبهای آنها به طور طبیعی نازک، برگشته و یا تخت بوده، به طوری که تقریباً نامرئی.

ليفت گوشه هاى لب
لیفت لب کرنر یا لیفتگوشهیلب نیز برای افرادی که اندوهگین به نظر میرسند، انجام می شود زیرا گوشه هایبیرونی لبه ادر این حالت دچار افتادگی شده و ظاهری اندوهگین به شخص می دهد. برشها دقیقاً روی لبه بیرونی لبهای بالایی ایجادمی شوند .یک ناحیه کوچک مثلثی از پوست در گوشه دهان برداشته می شود تا لب ها کمی جوان تر به نظر برسند. لیفت گوشه ی لب یک جایگزین مناسب برای بیمارانی است که به دنبال یک راه حل دائمی برای رفع شیارهای عمیق محل اتصال لب به پوست هستند. اگر شیارها عمیق و برجسته باشند، ممکن است عمل جراحی به طور صد درصد مشکل را رفع نکند ، امامعمولاًروش لیفت لب کرنر تا حدود زیادی این مشکل را از بین میبرد.

عوارض عمل لیفت (سانترال ) لب چيست؟
همه انواع عملهای جراحی دارای خطرات و عارضه های احتمالی هستند. لیفت لب به ندرت عوارض جدى دارد . این خطرات عبارت از باقی ماندن جای زخم (اسکار)، باز شدن زخم، ناراحتی و درد موقت، خونریزی، کبودی، از دست دادن احساس، عفونت (در موارد بسیار نادر) و آسیب دیدگی سلولهای عصبی و رگهای خونی (که یک خطر معمول در تمام انواع عملهای جراحی است) هستند.

مراقبتهاى پس از جراحى
شما باید حداقل یک هفته پس از انجام عمل لیفت لب از انجام تمرینات ورزشی اجتناب کنید و سیگار نکشید. سیگار کشیدن فقط روند بهبودی را به تأخیرمیاندازد و می تواند باعث ایجاد مشکلات جدی در بدن شما شود. اگر شما عمل لیفت لب را همراه با عمل بزرگ کردن لب انجام داده باشید ، همان مراقبت ها ی ویژه ی بعد از عمل جراحی اعمال خواهد شد.
فاصله لب و بینی را کوتاه می کند و ورمیلیون یا بخش قرمز لب را افزایش میدهد. برای رسیدن به این هدف،یکب رش افقى کوچک که به آسانی جای زخم آن پنهان می شود در زیر بینی اعمال می شود.
لب بالای مردان عموماً بلند تر بوده، که این باعث می شود دندان های بالا اصلاً دیده نشده یا تنها کمی دیده شوند. اما در زنان جوان فاصله بین قاعده بینی و لب بالا کوتاه تر بوده و در نتیجه مقدار بیشتری از دندان های بالا دیده می شوند. این یکی از ویژگی های عمومی چهره زنان است که در عین حال یکی از نشانه های جوانی صورت نیز می باشد، چرا که بالا رفتن سن لب بالایی پایین افتاده و دندان ها را می پوشاند.
با بالا رفتن سن، علاوه بر نازک شدن قسمت صورتی لب ها، فاصله بین بینی و لب ها نیز افزایش می یابد

دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست و مومطالب و مقالات پزشکی مرتبط
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

رفع قرمزی و منافذ پوست

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

رازهای پير نشدن پوست

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

ليپوساكشن برای لاغری موضعی

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

هشدار درباره ناخن های مصنوعی

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

تزريق چربی

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

تزريق چربی در بافت پستان ـ قسمت اول

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

تزريق چريي در بافت پستان قسمت دوم

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

مشكلات كرم پودر ها

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

تزریق چربی

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

تزریق پلاکت غلیظ شده(پی آر پی ) PRP

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

تزریق ژل اسیدهیالورونیک

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

زيبايی بينى بدون جراحى-قسمت اول

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

کاشت ناخن در دراز مدت باعث شکنندگی آن م ...

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

مزایای عمل های زیبایی به روش سرپایی بد ...

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر جمال الدین حسن زاده - متخصص پوست و مو

خشکی لب

دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drhassanzadeh.net
آدرس مطب : سنندج ، خیابان آبیدر ، چهارراه صفری ، مجتمع ژینا ، طبقه سوم تلفن مطب : 33246361 - 087
دکتر جمال الدین حسن زاده - متخصص پوست و مو

ترک گوشه لب

دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drhassanzadeh.net
آدرس مطب : سنندج ، خیابان آبیدر ، چهارراه صفری ، مجتمع ژینا ، طبقه سوم تلفن مطب : 33246361 - 087
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

دانستنی های لیزر موی زائد ( قسمت اول)

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

دانستنی های لیزر موی زائد - قسمت دوم

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

چند نکته مهم در مورد موهای زائد - هیرسو ...

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

جوان سازی به روش کاملا طبیعی

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
پیامهای بهداشتی
تشخيص زودرس سرطان دهانه رحم ، با انجام آزمايش پاپ اسمير ميسر است.


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان