facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir

لیفت لب بالا
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

لیفت لب بالا

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
لیفت لب بالا

ليفت لب بالا
لیفت لب، لب بالا را کوتاه می کند و ورمیلیونیا بخش قرمز لب را افزایش می دهد. برای رسیدن به این هدف،یک برش افقى کوچک که به آسانی جای زخم آن پنهان می شود در زیر بینی اعمال میشود.
لب بالای مردان عموماً بلند تر بوده، که این باعث می شود دندان های بالا اصلاً دیده نشده یا تنها کمی دیده شوند. اما در زنان جوان فاصله بین قاعده بینی و لب بالا کوتاه تر بوده و در نتیجه مقدار بیشتری از دندان های بالا دیده می شوند. این یکی از ویژگی های عمومی چهره زنان است که در عین حال یکی از نشانه های جوانی صورت نیز می باشد، چرا که بالا رفتن سن لب بالایی پایین افتاده و دندان ها را می پوشاند.
با بالا رفتن سن، علاوه بر نازک شدن قسمت صورتی لب ها، فاصله بین بینی و لب ها نیز افزایش می یابد

لیفت سانترال لب
روش لیفت سانترال لب همانطورکه ازنامش پیداست بالاکشیدن قسمت میانی لب بالا میباشد.روش لیفت لب (سانترال لب) برای افرادی که فاصله لب با بینی زیاداست یا لب بالا باریک است روش مناسبی میباشدزیرا با این عمل فاصله لب بالا با بینی کاهش میابد وهمچنین قسمت میانی لب بالا به خارج وبالا کشیده میشودودرنگاه به فرد لب بالا حجیم تر وگوشتی ترشده ودرنتیجه فرد جوانتروزیباتربه نظرمیرسد.

روش عمل ليفت سانترال لب
روش عمل ساده است ودرعرض نیم ساعت تایک ساعت زمان میبرد.ابتدا پس ازاینکه فردگزینه مناسبی برای این عمل شناخته شدوفردازنحوه عمل ونتیجه آن آگاه شدوپس ازگرفتن شرح حال وسابقه پزشکی بیماروتشکیل پرونده بیمارحال میتوان پروسه لیفت سانترال لب راآغازنمود.
ابتدا قسمت میانی لب بالا بیحسی موضعی اعمال میشودوسپس ازقاعده سوراخ بینی تا کمی پایینتربه سمت لب علامتگزاری میشود.سپس این قسمت برداشته میشودولبه های پایین وبالا با نخ بخیه ظریف به هم دوخته میشود.بایددقت کرد که بخیه دزقاعده سوراخ بینی زده شودتادردیدنباشد.بعدازیکهفته بخیه هاکشیده میشود.بایدمقداری که اپوست برداشته میشودبه اندازه ای باشد که لب بیش ازحدکشیده نشود تادرصحبت کردن فرداثرمنفی نگذارد.
مانند هر عمل دیگری باید این عمل به صورت استریل انجام شود وآنتی بیوتیک لازم تجویزشودتا خطرعفونت نزدیک به صفرشده باشد.
دراین روش، برش پوست درست زیر بینی انجاممیشود،بهطوریکهوقتی زخم بهبودمییابد، اسکار یا جای زخم در شیار طبیعی واقع در پایه بینی قرارمیگیردو بنابراین، اسکار به خوبی پنهانمیشود.ازآنجاکه عرض برشایجادشدهدر پوستهم عرضبینی است، تنها بخش مرکزی (سانترال) لب بالایی لیفتمیشود. گوشههایلب بالایی همانند قبل باقیمیمانندزیرا اینقسمتهاهمراه با لیفتسانتراللب، بالا کشیدهنمیشوند. این حالتدرواقعلیفت لب سانترال را از لیفت لب بهروشهایمعمول متمایزمینماید.

افراد مناسب برای لیفت لب چه کسانی هستند؟
کاندیدای مناسب برای جراحی لیفت لب بیمارانی هستند که:
* تمایل به نتایج دائمیتر از تزریق ژلهای موقت (که تنها حجم لبها را افزایش میدهد) دارند.
* لبهای آنها با افزایش سن، نازک، برگشته، بیشکل و یا شل شده است.
* سایر جراحیهای جوانسازی صورت را انجام دادهاند و میخواهند لبهای خود را با بقیه چهره خود هماهنگ سازند.
* اخیراًجراحى زيباييرا انجام داده و دریافتهاند که فاصله لب بالای آنها بیش از حد زیاد است.
* در افرادى كه با هر با تزريق ژل لب بالا اردكى ميشود
* لبهای آنها به طور طبیعی نازک، برگشته و یا تخت بوده، به طوری که تقریباً نامرئی.

ليفت گوشه هاى لب
لیفت لب کرنر یا لیفتگوشهیلب نیز برای افرادی که اندوهگین به نظر میرسند، انجام می شود زیرا گوشه هایبیرونی لبه ادر این حالت دچار افتادگی شده و ظاهری اندوهگین به شخص می دهد. برشها دقیقاً روی لبه بیرونی لبهای بالایی ایجادمی شوند .یک ناحیه کوچک مثلثی از پوست در گوشه دهان برداشته می شود تا لب ها کمی جوان تر به نظر برسند. لیفت گوشه ی لب یک جایگزین مناسب برای بیمارانی است که به دنبال یک راه حل دائمی برای رفع شیارهای عمیق محل اتصال لب به پوست هستند. اگر شیارها عمیق و برجسته باشند، ممکن است عمل جراحی به طور صد درصد مشکل را رفع نکند ، امامعمولاًروش لیفت لب کرنر تا حدود زیادی این مشکل را از بین میبرد.

عوارض عمل لیفت (سانترال ) لب چيست؟
همه انواع عملهای جراحی دارای خطرات و عارضه های احتمالی هستند. لیفت لب به ندرت عوارض جدى دارد . این خطرات عبارت از باقی ماندن جای زخم (اسکار)، باز شدن زخم، ناراحتی و درد موقت، خونریزی، کبودی، از دست دادن احساس، عفونت (در موارد بسیار نادر) و آسیب دیدگی سلولهای عصبی و رگهای خونی (که یک خطر معمول در تمام انواع عملهای جراحی است) هستند.

مراقبتهاى پس از جراحى
شما باید حداقل یک هفته پس از انجام عمل لیفت لب از انجام تمرینات ورزشی اجتناب کنید و سیگار نکشید. سیگار کشیدن فقط روند بهبودی را به تأخیرمیاندازد و می تواند باعث ایجاد مشکلات جدی در بدن شما شود. اگر شما عمل لیفت لب را همراه با عمل بزرگ کردن لب انجام داده باشید ، همان مراقبت ها ی ویژه ی بعد از عمل جراحی اعمال خواهد شد.
فاصله لب و بینی را کوتاه می کند و ورمیلیون یا بخش قرمز لب را افزایش میدهد. برای رسیدن به این هدف،یکب رش افقى کوچک که به آسانی جای زخم آن پنهان می شود در زیر بینی اعمال می شود.
لب بالای مردان عموماً بلند تر بوده، که این باعث می شود دندان های بالا اصلاً دیده نشده یا تنها کمی دیده شوند. اما در زنان جوان فاصله بین قاعده بینی و لب بالا کوتاه تر بوده و در نتیجه مقدار بیشتری از دندان های بالا دیده می شوند. این یکی از ویژگی های عمومی چهره زنان است که در عین حال یکی از نشانه های جوانی صورت نیز می باشد، چرا که بالا رفتن سن لب بالایی پایین افتاده و دندان ها را می پوشاند.
با بالا رفتن سن، علاوه بر نازک شدن قسمت صورتی لب ها، فاصله بین بینی و لب ها نیز افزایش می یابد

دکتر مهدی طرزی - جراح زیبایی بینیمطالب و مقالات پزشکی مرتبط
دکتر سعید ملایری - شنوایی شناسی

آیاکودکان کم شنوا برای گفتار به لب خوا ...

دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

آدرس وب سایت : www.samakonline.ir
آدرس مطب : تهران ،انتهای خیابان امام خمینی سپه غربی نرسیده به بزرگراه یادگار امام خمینی ،پلاک 1386 تلفن مطب : 66845959 - 021
دکتر محمد علی نیلفروش زاده - متخصص پوست و مو

خطوط عمیق بالای لب چگونه درمان میشود؟

دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drnilforoushzadeh.ir
آدرس مطب : تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به تقاطع میرداماد ، پلاک 67 ، کلینیک جردن تلفن مطب : 88886501 - 021
دکتر محمد علی نیلفروش زاده - متخصص پوست و مو

شكاف گوشه لب

دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drnilforoushzadeh.ir
آدرس مطب : تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به تقاطع میرداماد ، پلاک 67 ، کلینیک جردن تلفن مطب : 88886501 - 021
دکتر احمد رضائیان - متخصص گوش، حلق و بینی

نقش لب در زیبایی لبخند

دکتر احمد رضائیان [ متخصص گوش، حلق و بینی ]

آدرس وب سایت : www.drrezaeian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خ فروغي ، ايستگاه موسوي ، كلينيك اساتيد دانشگاه ، امام موسي صدر،روزهاي زوج شنبه،٢شنبه،٤شنبه تلفن مطب : 33387402 - 031
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو

آیا لب ها به ضد آفتاب نیاز دارند ؟

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.doctormaleki.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، جنب مجتمع پارک ، طبقه فوقانی بانک سپه تلفن مطب : 36662224 - 031
دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی - فوق تخصص جراحی پلاستیک

راهنمای شکاف لب

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی [ فوق تخصص جراحی پلاستیک ]

آدرس وب سایت : www.drkalantar.ir
آدرس مطب : 1 تلفن مطب : 1 - 1
دکتر مسعود جعفری پور - فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت

شکاف لب وکام مادرزادی

دکتر مسعود جعفری پور [ فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت ]

آدرس وب سایت : www.drjafaripour.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید ، چهارراه پلیس ، مجتمع ماکان 3 ، طبقه 4 ، واحد19 تلفن مطب : 36266851 - 031
دکتر مسعود جعفری پور - فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت

شکاف لب

دکتر مسعود جعفری پور [ فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت ]

آدرس وب سایت : www.drjafaripour.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید ، چهارراه پلیس ، مجتمع ماکان 3 ، طبقه 4 ، واحد19 تلفن مطب : 36266851 - 031
دکتر جمال الدین حسن زاده - متخصص پوست و مو

خشکی لب

دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drhassanzadeh.net
آدرس مطب : سنندج ، خیابان آبیدر ، چهارراه صفری ، مجتمع ژینا ، طبقه سوم تلفن مطب : 33246361 - 087
دکتر محمد علی نیلفروش زاده - متخصص پوست و مو

شایعه است : ضد آفتاب لک نمی آورد / رژ لب ...

دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drnilforoushzadeh.ir
آدرس مطب : تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به تقاطع میرداماد ، پلاک 67 ، کلینیک جردن تلفن مطب : 88886501 - 021
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی

برجسته کردن لب با تزریق فیلر

دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

آدرس وب سایت : www.drvaez.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، قبل از چهارراه پلیس ، مقابل اداره ثبت ، ساختمان آریا ، طبقه اول تلفن مطب : 36284487 - 031
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی

نکات مهم در مورد تزریق ژل لب ( هیالورون ...

دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

آدرس وب سایت : www.drvaez.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، قبل از چهارراه پلیس ، مقابل اداره ثبت ، ساختمان آریا ، طبقه اول تلفن مطب : 36284487 - 031
دکتر اکرم صالحی - طب سنتی

علل ترک لب

دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

آدرس وب سایت : www.drakramsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خيابان بزرگمهر ، ابتدای هشت بهشت غربی ، كوی شهيد شمندی ، مجتمع غدير ، طبقه زيرزمين تلفن مطب : 32664342 - 031
دکتر جمال الدین حسن زاده - متخصص پوست و مو

ترک گوشه لب

دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drhassanzadeh.net
آدرس مطب : سنندج ، خیابان آبیدر ، چهارراه صفری ، مجتمع ژینا ، طبقه سوم تلفن مطب : 33246361 - 087
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی

ترک خوردن لب

دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

آدرس وب سایت : www.doctornazemi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، مجتمع آزند ، بلوک ب ، طبقه اول ، واحد 111 تلفن مطب : 32240913 - 031
دکتر محمد علی نیلفروش زاده - متخصص پوست و مو

توصیه های پوستی لب دریا

دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drnilforoushzadeh.ir
آدرس مطب : تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به تقاطع میرداماد ، پلاک 67 ، کلینیک جردن تلفن مطب : 88886501 - 021
دکتر صدیقه آذری - متخصص زنان و زایمان

لابیوپلاستی یا جراحی پلاستیک لب کوچک

دکتر صدیقه آذری [ متخصص زنان و زایمان ]

آدرس وب سایت : www.drs-azari.ir
آدرس مطب : تهران صادقیه پشت بیمارستان ابن سینا خیابان اعتمادیان پلاک 28 ساختمان فدک طبقه 3 واحد13 تلفن مطب : 44048016 - 021
دکتر حمید وحیدی - متخصص پوست و مو

تزریق فیلر به گونه و لب

دکتر حمید وحیدی [ متخصص پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drhvahidi.ir
آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین بیستون و چهلستون ، مجتمع پزشکی شقایق تلفن مطب : 88724048 - 021
دکتر مسعود جعفری پور - فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت

جراحی لیفت لب بالا

دکتر مسعود جعفری پور [ فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت ]

آدرس وب سایت : www.drjafaripour.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید ، چهارراه پلیس ، مجتمع ماکان 3 ، طبقه 4 ، واحد19 تلفن مطب : 36266851 - 031
دکتر هما فاتحی - پوست و مو

لب هایی خوش فرم و زیبا داشته باشید

دکتر هما فاتحی [ پوست و مو ]

آدرس وب سایت : www.drfatehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه سپاهان ، ساختمان سپاهان یک ، طبقه3 تلفن مطب : 32245018 - 031
پیامهای بهداشتی
حداقل 30 دقيقه فعاليت بدني در بيشتر روزهاي هفته داشته باشيد


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان