facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir


نوار مغز کامپیوتری
دکتر سید فرزاد ایزدی - متخصص داخلی مغز و اعصاب

نوار مغز کامپیوتری

دکتر سید فرزاد ایزدی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

آدرس وب سایت : www.drfarzadizadi.ir
آدرس مطب : 1 تلفن مطب : 1 - 1
نوار مغز کامپیوتری

DIGITAL EEG
- کاربرد تکنولوژی ديجيتالی درالکتروفيزيولوژی از حدود سالهای 1980 شروع شد0اولين دستگاههای ديجيتالی برای Evoked Potential به کاررفت0

- وقتی امواج روی کاغذ رسم می شوندديگر قابل دستکاری وانجام اعمال محاسباتی نخواهند بود واگرمونتاژياحساسيت نادرستی بکار رفته باشد قادربه تصحيح آن نخواهيم بود0

- با اضافه شدن مبدل آنالوگ به ديجيتال (ADC) به کامپيوترهای PC امکان برنامه ريزی برای ثبت EEG دلخواه با توجه به پارامترهای مطلوب ونمايش آن روی صفحه مانيتورياچاپ آن با هزينه کمی امکان پذيرشد0

- کاليبراسيون Ampli fier Gain بوسيله نرم افزاروبصورت خودکارقابل انجام شدکه به طبع می توانددرجه اطمينان راافزايش دهد0کاليبراسيون درفرکانسهای مختلف قابل انجام است وبنابراين نيازبه Bio Calibration راحذف می کند0

- تست امپدانس رامی توان باکنترل نرم افزاری وحتی چندين بارطی انجام EEG به سرعت انجام داد0

تکنولوژی :
- Signal Proccessing : پس ازتقويت سيگنالهای کسب شده ، نمونه گيری براساس Fast Fourier Transformation انجام می شودوEEG به صورت يک سری مقادير عددی ازشکل کاراکترهای ديجيتال به نام Bytes درمی آيد0اين اعداديک Time Series ايجادميکنند که محل هرعدددرطول زمان مهّم است0

مقايسه با دستگاههای آنالوگ :
1. Display Heigh Width ratio (Aspect Ratio)باتغييردرپارامترها می توان نسبت مشابه دردستگاههای ديجيتال با آنالوگ بدست آورد0

2. مطالعه EEG ثبت شده قبلی که دردستگاههای آنالوگ باورق زدن امکان پذيراست ودردستگاههای ديجيتالی باسرعت اين کارانجام می شود0

3. Annotation : به کمک Mouse وصفحه کليدامکان پذيراست0

4. Pen Noise : دردستگاههای ديجيتال حذف شده است 0

5. Matched Gain : اصلاح خودکارAmplifier Gain دردستگاههای ديجيتال بادقت يک bit وسرعت زيادانجام می شودولی دردستگاههاي

آنالوگ بادقت حدود5% انجام می شود0

دقت ثبت ديجيتالی :
- درحضور8 بيت ، 256 مقداربرای نمايش وجوددارد0 بنابراين درمحدوده -128 تا128+ميکرولت درجه وضوح1mv خواهند داشت0درحضور12بيت وضوح بهmv 0625/0 خواهدرسيد0دقت معادل درEEG کاغذی حدود6بيت می باشدکه براساس تقسيم عرض کاغذباتوجه به ضخامت قلم بدست می آيد0

- Time Resolution: درEEG کاغذی درسرعت 30 mm/s ،حدود10-20 ms است که باانحناقلم وانحراف آن افزايش می يابد ولی درEEG ديجيتالی حدود1024 پيکسل برای نمايش10 ثانيه به کارمی رودکه وضوح زمانی حدود 10 ms دارد0

اگرصفحه مانيتوربرای نمايش زمان کمتری مثلاً برای 5 ثانيه انتخاب شودوضوح زمانی دوبرابرمی شود0 حداکثروضوح زمانی بوسيله ADC Rate محدود می شودکه حدود200 Hz است که وضوح حدود 5ms می دهد0

عوامل موثر در دقت:
Sampling rate-1
حد اقل ريت قابل قبول 5/2 برابرحداكثر فركانس مورد نظر ميباشد.بيشتر دستگاهها از فركانس 200-240 هرتز استفاده ميكنند.

Sampling skew-2
فاصله زماني بين نمونه گيري از هر كانال را گويند.تمام كانالها بطور همزمان نمونه گيري نميكنند.هرچه سرعت نمونه گيري بين كانالها بيشتر باشد دقت دستگاه بالاتر خواهد بود

Display-3
براي نمايش 10 ثانيه با سرعت نمونه گيري 240 هرتز نيازمند 2400 مقدار براي هر كانال ميباشيم.مانيتورها باحداكثر وضوح پيكسل كافي براي اين تعداد ندارند.در يك سيستم دقيق دونمونه در يك پيكسل نمايش داده ميشود.

توانائيهای جديد :
- Customizability and Adptability : تنظيم دستگاه براساس نيازکاربروبيمار0

- Connectivity : انتقال اطلاعات بين دستگاههای مختلف

- انجام ثبتEEG د رشرايط نحت مثل ICU يااتاق عمل

- Topographic Analysis : مطالعه توپوگرافيک توزيع امواج خاصی مثل امواج صرعی 0

- Source Localization : برای جراحی های صرع سودمند است 0

دكتر سيد فرزاد ايزدي
متخصص بيماريهاي مغز و اعصاب

دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست و مومطالب و مقالات پزشکی مرتبط
دکتر سید سلمان فاطمی - متخصص داخلی مغز و اعصاب

بحثی در مورد عملکرد لوب فرونتال مغز

دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

آدرس وب سایت : www.dr-salmanfatemi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول تلفن مطب : 32223328 - 031
دکتر سید فرزاد ایزدی - متخصص داخلی مغز و اعصاب

آنزیوگرافی مغزودرمانهای جدید در بیمار ...

دکتر سید فرزاد ایزدی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

آدرس وب سایت : www.drfarzadizadi.ir
آدرس مطب : 1 تلفن مطب : 1 - 1
دکتر مطهره میردامادی - متخصص اعصاب و روان

غذاهای دشمن مغز را بشناسید

دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

آدرس وب سایت : www.dr-mirdamadi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، مجتمع گلدیس ، ورودی دوم ، طبقه دوم تلفن مطب : 31317558 - 031
دکتر علیرضا مقتدری - فلوشیپ اینترونشنال درد

روش‌های پیشگیری از سکته‌ مغزی وحوادث ...

دکتر علیرضا مقتدری [ فلوشیپ اینترونشنال درد ]

آدرس وب سایت : www.drmoghtaderi.ir
آدرس مطب : اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصر نور واحد 305 تلفن مطب : 32240068 - 031
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

منابع غذایی مفید برای فعالیت مغز و اعص ...

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

مواد غذایی مفید برای قدرت مغز و زمان ام ...

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

غذای مغز چیست؟

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

مقایسه دانه با مغز ها در کاهش وزن ( قسـ ...

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

مقایسه دانه با مغز ها در کاهش وزن ( قسم ...

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
دکتر حمید کوچه باغی - پزشک عمومی

ده ماده غذایی برای افزایش کارایی مغز ک ...

دکتر حمید کوچه باغی [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.drkouchehbaghi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان طیب ، ساختمان نقش جهان ، طبقه سوم تلفن مطب : 32239966 - 031
دکتر مطهره میردامادی - متخصص اعصاب و روان

اثر بازی های رایانه ای بر روی مغز

دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

آدرس وب سایت : www.dr-mirdamadi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، مجتمع گلدیس ، ورودی دوم ، طبقه دوم تلفن مطب : 31317558 - 031
دکتر سید سلمان فاطمی - متخصص داخلی مغز و اعصاب

توانایی مغز و دیگر اجزای بدن انسان برا ...

دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

آدرس وب سایت : www.dr-salmanfatemi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول تلفن مطب : 32223328 - 031
دکتر سید سلمان فاطمی - متخصص داخلی مغز و اعصاب

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و ...

دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

آدرس وب سایت : www.dr-salmanfatemi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول تلفن مطب : 32223328 - 031
دکتر سید سلمان فاطمی - متخصص داخلی مغز و اعصاب

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و ...

دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

آدرس وب سایت : www.dr-salmanfatemi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول تلفن مطب : 32223328 - 031
دکتر سید سلمان فاطمی - متخصص داخلی مغز و اعصاب

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و ...

دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

آدرس وب سایت : www.dr-salmanfatemi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول تلفن مطب : 32223328 - 031
دکتر سید سلمان فاطمی - متخصص داخلی مغز و اعصاب

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و ...

دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

آدرس وب سایت : www.dr-salmanfatemi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول تلفن مطب : 32223328 - 031
دکتر سید سلمان فاطمی - متخصص داخلی مغز و اعصاب

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و ...

دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

آدرس وب سایت : www.dr-salmanfatemi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول تلفن مطب : 32223328 - 031
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه

مواد غذایی برای مغز

شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021
دکتر مطهره میردامادی - متخصص اعصاب و روان

رفتارهایی که به مغز ما صدمه میزند

دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

آدرس وب سایت : www.dr-mirdamadi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، مجتمع گلدیس ، ورودی دوم ، طبقه دوم تلفن مطب : 31317558 - 031
دکتر مطهره میردامادی - متخصص اعصاب و روان

تاثیر مواد روانگردان بر مغز

دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

آدرس وب سایت : www.dr-mirdamadi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، مجتمع گلدیس ، ورودی دوم ، طبقه دوم تلفن مطب : 31317558 - 031
پیامهای بهداشتی
با ورزش منظم خود را در مقابل حملات قلبي محافظت كنيم


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان