شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا

نیاز های کربوهیدراتی در تمرینات و فعالیت - بخش دوم

شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]آدرس وب سایت : www.armitaclinic.ir
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم تلفن مطب : 22366770 - 021

گلیکوژن کبد و گلوکز خون
ذخایر گلیکوژن کبد نقش مهمی را در حفظ سطح گلوکز خون،چه در حال استراحت(بین وعده های غذایی) و چه در طی ورزش به عهده دارد.در حال استراحت،برداشت گلوکز توسط اسکلت عضلانی حدود کمتر از 20% مصرف گلوکز خون را بخود اختصاص می دهد،که قسمت عمده آن توسط اعضایی نظیر مغز و سیستم اعصاب مرکزی که برای تأمین انرژی وابسته به گلوکز هستند مصرف می شود.در طی فعالیت،برداشت گلوکز توسط عضله به 30 برابر افزایش می یابد،که بستگی به مدت و شدت فعالیت دارد،برداشت گلوکز توسط عضله با افزایش شدت(با توجه به اینکه در شدتهای بالای 65%VO2max،اکسیداسیون گلیکوژن عضله مهم ترین عامل در حمایت از نیاز به کربوهیدرات می شود)و مدت فعالیت(با توجه به اینکه گلیکوژن عضله در اثر تداوم تمرینات کاهش می یابد،وگلوکز خون مهمترین عامل می گردد)افزایش می یابد.عمده بازده گلوکز کبدی اصولاً از شکستن گلیکوژن کبد(گلیکوژنولیزیس)حاصل می گردد،با این وجود،همزمان با افزایش مدت فعالیت و کاهش ذخایر گلیکوژن کبد،سهم حاصل از گلوکونئوژنزیس(تولید گلوکز از پیش فرم ها نظیر پیرووات لاکتات،گلیسرول و اسیدهای آمینه گلوکونئوژنیک)افزایش می یابد.

در موقع شروع فعالیت،بازده گلوکز کبدی با برداشت افزایش یافته گلوکز عضله تنظیم و برابر می گردد،و در تیجه سطح گلوکز خون معمولاً د راندازه و یا کمی بالاتر از سطح استراحت قرار می گیرد.در صورتیکه،بدنبال فعالیت و تمرینات طولانی، گلوکونئوژنزیس کبد ممکن است قادر به جبران برای کاهش در بازده گلوکز کبد و یا سطوح تحلیل رفته گلیکوژن عضله نباشد.درنتیجه،سطوح گلوکز خون ممکن است با نزول روبرو شود و حتی در بعضی افراد به اندازه ای کاهش یابد که نشانگان آشکار هیپوگلیسمی را نشان دهد. مقادیر و سطوح گلیکوژن کبد در اثر نخوردن یا روزه طولانی(مثلاً 15 ساعت)قابل تخلیه می باشد و می تواند از یک سطح عادی 490میلی مول گلیکوژن حاصل از یک رژیم مخلوط به سطح 60 میلی مول در رژیم کم کربوهیدرات برسد.مصرف یک رژیم سرشار از کربوهیدرات می توان محتوی گلیکوژن کبد را به سطح حدود 900 میلی مول برساند.به خاطر ناپایداری ذخایر گلیکوژن کبد،توصیه می شود که تمرینات دراز مت یا طولانی در ظرف یک الی 4ساعت پس از غذای کربوهیدراتی انجام گیرد و دیگر اینکه اگر تمرینات قرار است در ابتدای روز و به صورت ناشتا انجام گیرد در شب قبل یک رژیم سرشار از کربوهیدرات مصرف گردد.

عوامل مؤثر بر ذخیره گلیکوژن عضله
با ظهور روش بیوپسی عضله در سالهای 1960 مطالعه ذخایر گلیکوژن عضله پس از انجام فعالیت امکان پذیر گردید.فعالیت آنزیم گلیکوژن سنتاز بعنوان یک عامل تنظیم کننده مهم در این فرایند محسوب می گردد.عوامل متعدد دیگری بر نرخ ذخایر گلیکوژن عضله شناسایی و مطالعه شده اند.

مقدار کربوهیدرات
بدنبال انجام ورزش درازمدت و قدرتی و تخلیه ذخایر گلیکوژن عضله،تمایل شدیدی برای ترمیم و بازسازی سطوح سوخت عضله وجود دارد.حتی وقتی افراد پس از پایان تمرینات یا فعالیت کربوهیدرات مصرف نمی کنند،مقدار کمی گلیکوژن در عضله از طریق استفاده از مواد در گلوکونئوژنزیس ساخته می شود.گزارش شده است که افزایش دریافت کربوهیدرات از 188گرم به 678 گرم در روز،به افزایش مقدار ذخایر گلیکوژن عضله در طی 24 ساعت بازیافت یا ترمیم در فعالیت دراز مدت منتهی خواهد شد.بعلاوه گزارش شده است که دریافت 7/0 گرم کربوهیدرات در کیلو گرم وزن بدن در هر دو ساعت پس از مرحله تخلیه منجر به تسریع نرخ تأمین ذخایر در مقایسه با 35/0 گرم در کیلوگرم در هر دو ساعت گردید. پزوهششگران بر این عقیده اند که یک نقطه یا مرز آستانه برای دریافت کربوهیدرات وجود دارد که بیش از این سطح ذخیره سازی گلیکوژن انجام نمی گیرد.آنها در مطالعاتشان نشان دادند که تجویز 7/0،4/1،5/1،یا3 گرم گلوکز برای هر کیلوگرم وزن بدن در فواصل 2 ساعته ذخایر مشابهی از گلیکوژن را در عضله تخلیه شده در ظرف 4 ساعت بازیافت حاصل نمودند.بنظر می رسد که انتقال گلوکز در امتداد غشای سلول مرحله محدود کننده نرخ در فراهمی مواد لازم برای سنتز گلیکوژن می باشد.در بررسی مطالعات متعدد این یافته بدست می آید که نرخ مطلوب ذخیره سازی گلیکوژن عضله با مصرف کربوهیدرات به ازای 1-7/0 گرم در کیلوگرم وزن در هر دو ساعت در مراحل اولیه بازیافت حاصل می گردد که نهایتاً به دریافت کل کربوهیدرات 10-8 گرم در کیلوگرم وزن در ظرف 24 ساعت می شود.

وسعت یا مقدار تخلیه گلیکوژن
پژوهشهای بیو شیمیایی نشان داده اند که فعالیت آنزیم گلیکوژن سینتاز با محتوی گلیکوژن عضله رابطه معکوس داشته و متغیر می باشد. از اینرو عضله اسکلتی سنتز مجدد گلیکوژن عضله را از طریق فیدبک یا پس خور منفی تنظیم می کند.مطالعات نشان داده اند که نرخ ذخیره سازی گلیکوژن عضله در ساعات اولیه بازیافت پس از تمرینت یا فعالیت هنگامیکه عضله کاملاً تخلیه شده است در مقایسه با تخلیه جزئی بیشتر است. در این مطالعه مقادیر مساوی کربوهیدرات مصرف گردید و رسیدن کربوهیدرات به عضله بیانگر این نکته است که نرخ ذخیره سازی گلیکوژن در عضله در مقایسه با محیط مطلوب گلوکزی بیشتر توسط مواد گلیکوژنی عضله تعیین می گردد.

زمان دریافت کربوهیدرات
چگونگی و الگو پر سازی و ترمیم گلیکوژن عضله پس از انجام فعالیت و تخلیه دو مرحله ای می باشد.پرسازی و ترمیم سریع ذخایر گلیکوژن در ظرف 24ساعت اولیه روی می دهد،که در ظرف چند ساعت اولیه بسیار سریع و بعد از آن سنتز آهسته تر می گردد. علاوه بر فعال شدن آنزیم گلیکوژن سینتاز عمل تسریع بازیافت بستگی به نفوذ پذیری تحریک شده توسط فعالیت غشای سلول های عضله به گلوکز و حساسیت افزایش یافته به انسولین نیز دارد.مصرف کربوهیدرات این اثرات را از طریق افزایش گلوکز خون و سطوح بیشتر انسولین تسهیل می نماید.در حقیقت گزارش شده است که در یافت سریع گلوکز پس از فعالیت و تمرینات طولانی به تجمع بیشتر گلیکوژن برای دو ساعت اولیه بازیافت گردید،که پس از این مدت آهسته تر گردید.


درمان اسکارفرو رفته با تزریق ژل

دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

پرسش های متداول لیزر فرکشنال

[ 1396-03-04 ]دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

بحثی در مورد عملکرد لوب فرونتال مغز

[ 1395-01-29 ]دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

رمز ازدواج سالم و موفق چيست ؟

[ 1396-08-14 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

لکه های رنگارنگ دور گردن و سر شانه

[ 1392-11-10 ]دکتر رضا رباطی [ متخصص پوست و مو ]

ریزش سکه ای ریش در آقایان

[ 1396-08-29 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

نکاتی در مورد مصرف مغزها و سن شروع آن در کودکان

[ 1395-03-16 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

تخم مرغ چند عدد در هفته مجاز است ؟

[ 1392-06-27 ]پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

كانون اكوژن داخل قلبی جنين

[ 1396-09-15 ]دکتر فریدون آشنایی [ فوق تخصص بيماريهای قلب اطفال ]

انواع لیکن پلان

[ 1399-07-04 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

سبزیجات و اهمیت آن

[ 1399-12-11 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

اهمیت مصرف آب در ورزشکاران

[ 1399-12-11 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

چرا افراد چاق در معرض سرطان سینه قرار دارند؟

[ 1399-12-10 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

سوالات رایج درباره تزریق ژل (فیلر)

[ 1399-12-10 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

برجسته سازی گونه با تزریق چربی

[ 1399-12-10 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

فیلرها چه کاربردی دارند؟

[ 1399-12-10 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

مزایای کاشت مو به روش SUT (اس یو تی)

[ 1399-12-09 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

دلایل اضافه وزن بعد از یائسگی و روش های جلوگیری از آن (قسمت چهارم)

[ 1399-12-09 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

پانچ صورت چیست؟

[ 1399-12-08 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

سنگ های سیستم ادراری کدامند؟

[ 1399-12-08 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

علائم آسیب مفصل زانو

[ 1399-12-08 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

کاشت مو به روش FUT چگونه انجام می شود؟

[ 1399-12-08 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

سرطان سينه در زنان و نقش فاکتورهاي محيطي در ايجاد آن

[ 1399-12-08 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

درمان درد دیسک کمر با لیزر پی ال دی دی

[ 1399-12-08 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

پیشگیری از شپش

[ 1399-12-07 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

آیا بوتاکس منجر به افتادگی پلک می شود؟

[ 1399-12-07 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

فیلر مو چه روشی است و چگونه انجام میشود؟

[ 1399-12-07 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

انتقال جنین به رحم

[ 1399-12-07 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

مقایسه تزریق ژل و تزریق چربی

[ 1399-12-07 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

کاشت مو به روش FIT چه معایب و مزایایی دارد و چه مدت ماندگار است؟

[ 1399-12-07 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

دلایل اضافه وزن بعد از یائسگی و روش های جلوگیری از آن (قسمت سوم)

[ 1399-12-06 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

چه عواملی ریسک ابتلا به سرطان پستان را افزایش میدهند؟

[ 1399-12-06 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]
دکتر غلامرضا سیف - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.drseif-radiology.ir
دکتر محمد اعظمی - متخصص رادیولوژِی
دکتر محمد اعظمی

متخصص رادیولوژِی


www.radiologymarkazi.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت