دکتر سیامک ترابی نژاد - طب سوزنی

سندروم خونريزی دهنده

دکتر سیامک ترابی نژاد [ طب سوزنی ]آدرس وب سایت : www.trbtcm.ir
آدرس مطب : تهران ، یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین یوسف آباد و چهلستون ، ساختمان پزشکان سبز ، طبقه دوم تلفن مطب : 88722038 - 021

سندروم خونریزی دهنده شامل خون دماغ ، استفراغ خون ، سرفه همراه با خون ، خون در مدفوع و خون در ادرار می شود .خون در همه ساعت از شبانه روز در رگها سیال است . فاكتورهای متعددی خون را از رگ خارج می كند كه این فاكتورها مثل بیماری های دیگر در طب سوزنی حالت افزایش یا كمبود ، گرمایی یا سرمایی دارند.

پاتوژنز :
سندرومهای خونریزی دهنده معمولا در ارتباط با آتش پاتولوژیک و كمبود چی می باشند . نوع زیادی (افزایش) به علت گرمای زیاد است كه خون را از رگ خارج می كند و كمبود چی عدم توانایی چی در كنترل خون باعث خروج خون از رگ می گردد (پس چی همراه خون حركت می كند). حركت نامتعادل چی باعث خروج خون از رگ می شود . احتباس چی باعث استاز خون (ایستادن خون) می گردد كه نهایتا باعث خونریزی می شود . قلب حركت اصلی خون را ایجاد می كند ، كبد خون را ذخیره می كند ، طحال خون را هدایت می كند ، ریه مدارها را باز نگه می دارد و كلیه ها اسانس اصلی بدن را ذخیره دارند بنابراین سندرمهای خونریزی دهنده بستگی به این پنج ارگان دارند .

1- خون دماغ كه ممكن است از بینی ، لثه ها یا ماهیچه های داخل بینی باشد . خون دماغ به علت حركت نامتعادل خون به ماهیچه ، دهان یا بینی است . بینی دریچه ریه ها می باشد . لثه ها وابسته به كولاترالهای معده هستند . گرمای زیاد در ریه ها باعث خروج خون از رگها شده و نهایتا كمبود چی و خون را سبب می شود . اگر كمبود چی باعث عدم كنترل خون شود نهایتا خون از بینی خارج می شود و خون دماغ و خونریزی لثه ها را ایجاد می كند .

2- سرفه خونی در اثر صدمه دیدن كولاترال ریه ها به وجود می آید كه این نتیجه باد گرم و خشكی و كمبود یین (Yin) دائمی ریه گرمای شدید را در بدن باعث می شود.

3- در استفراغ خون آتش پاتولوژیك باعث صدمه كولاترال ریه ها می شود . زیاده روی در خوردن غذاهای تند باعث گرما در معده می گردد كه نهایتا به آتش تبدیل می شود یا اینكه گرمای كبد به معده حمله می كند و باعث صدمه كولاترال ریه ها می گردد و خروج خون در معده باعث استفراغ خونی می شود .

4- ادرار خونی
A. در اثر فعالیت شدید آتش قلب :
آتش قلب در اثر افسردگی روحی Yin قلب كمبود پیدا می كند كه این باعث كمبود Yin كلیه می شود كه نهایتا آتش قلب و حركت به طرف پایین را سبب می شود كه این حركت به روده كوچك و كولاترال ها صدمه وارد می كند و ادرار خونی را به وجود می آورد .

B. در اثر كمبود طحال و كلیه :
كمبود طحال و كلیه در اثر فشار كاری زیاد یا بیماری طولانی مدت به وجود می آید كه این امر باعث عدم توانایی طحال در راهنمایی خون می شود و كنترل كلیه ها را در ادرار كردن مختل می كند و در نهایت ادرار خونی را ایجاد می كند .

5- مدفوع خونی :
A. تجمع گرما و دامپ در قلب و روده بزرگ :
تجمع دامپ در یك سوم میانی بدن (Middle Jiao) و با خوردن چربی و غذای خام و چرب و شیرین باعث صدمه به طحال و معده می شود . تجمع دامپ(نم) سبب گرما شده كه رو به پایین به روده بزرگ رفته و ایجاد خونریزی می كند .

B. كمبود و سرما در طحال و معده :
كمبود انرژی طحال ، بیماری طولانی مدت ، كمبود انرژی طحال و معده باعث عدم كنترل و هدایت خون شده كه در نهایت سبب خروج خون از عروق می گردد و خون در مدفوع دیده می شود .

تشخیص افتراقی :
I خون دماغ
A. گرمای پاتولوژیك به ریه حمله می كند
علائم اصلی :
خونریزی دائمی و زیاد از بینی كه خون روشن نیز می باشد .

علائم همراه :
تشنگی كه بیشتر تمایل به آب سرد دارد ، سردرد ، حالت گرفتگی در قفسه سینه و تحریك پذیری

تشخیص زبان و نبض :
زبان قرمز و یا كبود تیره و نبض سریع و قوی است

B. عدم توانایی چی در كنترل خون :
علائم اصلی :
خونریزی دائم از بینی
علائم همراه :
صورت رنگ پریده ، سستی ، سرگیجه و وزوز گوش ، تپش قلب و بی قراری
تشخیص نبض و زبان :
زبان رنگ پریده و نبض ضعیف

II سرفه همراه با خون
A . گرمای مخرب كه به كولاترال ریه صدمه می زند
علائم اصلی :
خون در سرفه كه این خونریزی زیاد است و رنگ آن نیز روشن می باشد .
علائم همراه :
سرفه ، احساس خستگی در قفسه سینه ، تحریك پذیری عصبی ، یبوست و ادرار قرمز
تشخیص زبان و نبض :
زبان قرمز با بار زرد ، نبض سیمی شكل و تند همراه با تلاطم

B. افزونی آتش به علت كمبود (Yin)
علائم اصلی :
بلغم همراه با خون و یا با خون به رنگ روشن
علائم همراه :
تعریق شبانه ، گونه های قرمز ، تب بعداز ظهر و تحریك پذیری
تشخیص نبض و زبان :
زبان قرمز با بار كم ، نبض نخی شكل و تند

III استفراغ خونی
علائم اصلی :
سرفه همراه با خون كه گاهی این خون روشن و زیاد است و رنگ كدری دارد .
علائم همراه :
پری و گرفتگی در معده و شكم - مدفوع تیره
تشخیص نبض و زبان :
زبان قرمز همراه با بار زرد ، كدر ضخیم و چسبیده

IV خون در ادرار
A . بیش فعالی آتش قلب (گرمای قلب)
علائم اصلی : ادرار گرم و قرمز و یا همراه با خون روشن در ادرار
علائم همراه : صورت قرمز ، تحریك پذیری ، بی خوابی ، زخم دهان و زبان
تشخیص نبض و زبان : نوك زبان قرمز و نبض تند

B . كمبود انرژی طحال و كلیه
علائم اصلی : ادرار مكرر به رنگ صورتی
علائم همراه : سستی ، صورت زرد رنگ ، احساس درد و ضعف در كمر و پشت ، سرگیجه و وزوز گوش
تشخیص زبان و نبض :زبان رنگ پریده ، نبض نخی شكل

I خون در مدفوع
A . تجمع گرما در روده بزرگ
علائم همراه : سختی دفع مدفوع ، خون روشن در موفوع
علائم همراه : درد شكم و ناحیه مقعد
تشخیص نبض و زبان : زبان با بار زرد چسبنده و نبض یكنواخت و تند

B . كمبود سرمایی در طحال و معده
علائم اصلی :خون در موفوع تیره قرمز
علائم همراه :درد نامشخص در شكم و معده ، صورت گرفته و غیر روشن ، سستی و موفوع شل
تشخیص زبان و نبض : زبان رنگ پریده و نبض نخی شكل

درمان :
1- خون دماغ
A . گرمای پاتولوژیك در ریه
درمان اصلی : برطرف كردم گرما و كاهش آتش بدن ، سرد كردن خون و جلوگیری از خونریزی
نقاط : LI19/BL17/SP1/D23
در گرمای ریه نقاط /BL11/ و در گرمای معده /ST44/ و در گرمای كبد /LR2/ اضافه می شود .

B . نقصان چی در كنترل خون
درمان اصلی : تقویت چی در كنترل خون
نقاط :ST36/BL20/BL17/D25

2- سرفه همراه خون
A . گرمای پاتولوژیك صدمه زننده به كولاترال ریه
درمان اصلی : برطرف كردن گرما و مرطوب كردن ریه ، تنظیم كولاترال و جلوگیری از خونریزی
نقاط : نقاط اصلی IU10/IU6/B13 در سرمای خارجی نقطه /BL12/ و در مورد آتش كبد نقطه k1/LR3 اضافه شوند .

B . بیش فعالی آتش به علت كمبود Yin
درمان اصلی :تقویت Yin و كم شدن آتش و در نهایت پیش گیری از خونریزی
نقاط :DV14/KI3/LU1/BL13

3- استفراغ خونی
درمان اصلی : برطرف كردن آتش كبد و معده و سرد كردن خون
نقاط : PC6/SP4/BL17 در آتش معده /ST44/ و در آتش كبد /LR2/ اضافه می شود .

4- ادرار خونی
A . بیش فعالی آتش قلب
درمان اصلی : برطرف كردن گرما و جلوگیری از خونریزی
نقاط : LR1/RN4/BL27/PC7

B . كمبود انرژی طحال و كلیه
درمان اصلی :تقویت طحال ، كلیه ، چی و در نهایت كنترل خون
نقاط : SP6/RN6/BL23/BL20
5- خون در مدفوع

A . تجمع گرما و بلغم در روده بزرگ
درمان اصلی : برطرف كردن گرما و دامپ ، سرد كردن خون و جلوگیری از خونریزی
نقاط : DV1/SP1/BL57

B . كمبود سرمایی طحال و معده
درمان اصلی : گرم كردن یك سوم میانی بدن و تقویت طحال و خون و در نهایت جلوگیری از خونریزی
نقاط : RN6/RN12/BL20/SP3


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

خونریزی گوارشی

دکتر زهرا سعادتی[ متخصص جراحی عمومی ]تاریخ انتشار : 1395-08-17تاریخ بروز رسانی : 1396-04-21

خونریزی در بارداری

دکتر صدیقه آذری[ متخصص زنان و زایمان ]تاریخ انتشار : 1394-11-07تاریخ بروز رسانی : 1396-06-15

تشخیص تخمدان پلی کیستیک با سونوگرافی

دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

لکه های رنگارنگ دور گردن و سر شانه

[ 1392-11-10 ]دکتر رضا رباطی [ متخصص پوست و مو ]

رمز ازدواج سالم و موفق چيست ؟

[ 1396-08-14 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

كانون اكوژن داخل قلبی جنين

[ 1396-09-15 ]دکتر فریدون آشنایی [ فوق تخصص بيماريهای قلب اطفال ]

بحثی در مورد عملکرد لوب فرونتال مغز

[ 1395-01-29 ]دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

نکاتی در مورد مصرف مغزها و سن شروع آن در کودکان

[ 1395-03-16 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

پرسش های متداول لیزر فرکشنال

[ 1396-03-04 ]دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

کم خونی فقر آهن و تالاسمی مینور

[ 1392-12-02 ]دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

تخم مرغ چند عدد در هفته مجاز است ؟

[ 1392-06-27 ]پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

قرص ال آرژنين چيست ؟

[ 1396-03-23 ]دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

نیاسینامید niacinamide چیست؟

[ 1400-01-18 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

مراحل کاشت سبیل و ریش

[ 1400-01-17 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

تشخیص تخمدان پلی کیستیک با سونوگرافی

[ 1400-01-17 ]دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

سرطان پستان با چه روشهایی درمان میشود؟

[ 1400-01-17 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

پوکی استخوان اصلی ترین عامل شکستگی های ستون فقرات

[ 1400-01-17 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

پلاسما تراپی چیست و کاربردهای آن کدام است؟

[ 1400-01-17 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

کاربرد و عوارض پلاسما جت

[ 1400-01-17 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

لب هایی جذاب با لیفت لب

[ 1400-01-17 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

علائم زگیل تناسلی چیست و نحوه تشخیص آن چگونه است؟

[ 1400-01-17 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

پلکسر یا پلاسماجت چقدر در فرم دهی بینی موثر است؟

[ 1400-01-17 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

روزاسه (آکنه دوران بزرگسالی) چیست و چگونه درمان میشود؟

[ 1400-01-17 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

فیستولوگرافی چیست و چه مزایایی دارد؟

[ 1400-01-15 ]دکتر محمد اعظمی [ متخصص رادیولوژِی ]

همه چیز در مورد پمفیگوس

[ 1400-01-15 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

پس از کاشت مو به روش FUT چه مراقبتهایی لازم است؟

[ 1400-01-15 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

اقدامات قبل از سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری

[ 1400-01-15 ]دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

درمان سنگ‌های مجاری ادراری

[ 1400-01-15 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

علائم روماتیسم مفصلی زانو چیست؟

[ 1400-01-15 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

6 نوع رژیم فستینگ و تاثیر آن بر کاهش وزن

[ 1400-01-15 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

علل ترشح از نوک پستان چیست ؟

[ 1400-01-15 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

اعصاب گانگلیون ستاره ای چه هستند و کجا قرار دارند؟

[ 1400-01-14 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

مهمترین کاربردهای لیزر کیوسوئیچ

[ 1400-01-14 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

تفاوت روش کاشت مو FIT و FUT

[ 1400-01-14 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر محمد اعظمی - متخصص رادیولوژِی
دکتر محمد اعظمی

متخصص رادیولوژِی


www.radiologymarkazi.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر غلامرضا سیف - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.drseif-radiology.ir
دکتر پرستو خسروانی - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر پرستو خسروانی

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drkhosravani.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت