facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir

چگونگی فریز اسپرم
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری

چگونگی فریز اسپرم

دکتر عنایت الله ایزدی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

آدرس وب سایت : www.izadidr.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32 تلفن مطب : 32363136 - 031
چگونگی فریز اسپرم

چگونگی فریز اسپرم

کرایو بیولژی به معنی علم انجماد سلولی است . شاخه ای از این علم مربوط به انجماد ( فریز ) سلولهای جنسی انسان وحیوانات است ، که جنین یا اسپرم یا تخمک انسان را فریز می کنند که بعدا از آن استفاده کنند . مثلا تخمک یا اسپرم اهدایی انسان را در کشوری مثل دانمارک که نژاد آنها بلند قد و چشم رنگی هستند و در سایر نقاط دنیا خواهان زیاد دارد به کشورهای دیگر جهت کسب درآمد و مقداری هم با نیت خیر خواهانه صادر می کنند . در ایران هنوز از این روش واردات اسپرم برای بارداری استفاده نشده است . ولی تعداد قابل توجهی از سایر ممالک مثل هنگ کنک و کنیا وتایلند واروگوئه و ... تخمک و اسپرم اهدایی فریز شده از دانمارک جهت بارورکردن مردمشان وارد می کنند . اسپرم فریز شده ی گاوهای اصیل جهت باردار کردن گاوهای ماده ایران از خارج وارد و در صنعت دامپروری تحت نظر دامپزشک مورد استفاده قرار می گیرد .

نحوۀ فریز اسپرم
اسپرم در دمای 196- درجۀ سانتیگراد فریز می شود . کاهش دما ناگهانی نباید باشد بلکه بتدریج در عرض یک تا دو روز دما پائین آورده می شود . این دمای تبدیل نیتروژن از حالت گاز به حالت مایع است ، در این د ما تمام فعالیتهای بیولژیک سلولی متوقف می شود واسپرم تا مدتهای زیاد در این دما قابل نگهداریست . در ایران در مراکز ناباروری اسپرم افراد فریز می شود وبعدا در همان مرکزاز فریز خارج شده و مورد استفاده ی همسرشان قرار می گیرد ولی در کشورهای اروپائی اسپرم اهدایی فریزشدۀ از مرکزی به مرکز دیگر در داخل کشور یا خارج از کشور ارسال و مورد استفاده قرارمی گیرد .
اسپرم چه کسانی فریز می شود ؟
1- اشخاصی که تومر سرطانی بیضه دارند و قرار است بیضۀ آنها درآورده شود .
2- اشخاصی که سرطان ( فرقی نمی کند چه نوع سرطان ) دارند وقرار است شیمی درمانی شوند ، چون شیمی درمانی سلولهای اسپرم ساز بیضه را بکلی از بین می برد ودر نتیجه ی شیمی درمانی عقیم می شوند چنانچه تصمیم دارند در آینده بچه دار شوند باید درخواست فریز اسپرم خود را قبل از شیمی درمانی بکنند تاچنانچه بهبودی کامل پیدا کرد چند سال بعد از اسپرمهای فریزشدۀ خودشان برای باردار کردن همسرش استفاده شود .و ناچار نشوند که از اسپرم اهدایی استفاده کنند .
3- کسانیکه میخواهند وازکتومی ( بستن لوله های مرد ) کنند و شک دارند که در آینده شاید بخواهند بچه دار شوند .
4- افرادیکه شغلشان طوریست که در معرض تشعشعا ت یا مواد رادیواکتیویا عوامل دیگری هستند که به مرور زمان اسپرمشان ضعیف می شود و تصمیم دارند چندین سال بعد بچه دار شوند نیز بهتر است اسپرم خود را فریز کنند .
5- آقایانی که همسرشان قرار است IVF شود و روزی که قرار است اسپرم گرفته شود در این شهر نیستند ( مسافرت ضروری شغلی به شهر دیگر یا کشوری دیگر )
فریز اسپرم در کشورهای پیشرفته از 60-70 سال پیش شروع شده ولی در ایران حدود20 سال است که اینکار انجام می شود . هنگامیکه اسپرم از فریز خارج می گردد حدود 10% کیفیتش ضعیف شده ولی چون تعداد اسپرم فریز شده زیاد است ( چند میلیون ) ا مید زیادی وجود دارد که میلیونها اسپرم را بتوان از فریز خارج کردو از آن استفاده کرد .
مواردی بوده است که اسپرم بیش از 20 سال فریز بوده و از فریز خارج گردیده و منجر به لقاح و حاملگی و تولد فرزند سالم شده است . ولی این موضوع را نیز باید بدانید که احتمال بروز ناهنجاری در جنین و همچنین احتمال باردار نشدن با این اسپرمها بیش از حالت عاد یست .

اقدامات لازم قبل از فریز اسپرم

1- توسط پزشک ارولژیست ویزیت شده دلیل درخواست فریز را میگوئید .
2- آزمایش اسپرم و آزمایش ایدز و هپاتیت از شما تهیه می شود .
3- روز دیگری از شما اسپرم جهت فریز گرفته می شود واقدامات فریزطی 1-2 روز انجام می شود . هزینه ی فریز اسپرم فعلا کمتر از یک میلیون تومان است ( سال 99 ) و برای نگهداری سالیانه پول جداگانه ای دریافت می شود .

دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست و مومطالب و مقالات پزشکی مرتبط
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری

روشهای تشخیصی در ناباروری مردان

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

آدرس وب سایت : www.drsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم تلفن مطب : 35548081 - 031
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری

اسپرم اهدائی در خارج از ایران

دکتر عنایت الله ایزدی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

آدرس وب سایت : www.izadidr.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32 تلفن مطب : 32363136 - 031
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری

مسائل شرعی اسپرم اهدائی

دکتر عنایت الله ایزدی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

آدرس وب سایت : www.izadidr.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32 تلفن مطب : 32363136 - 031
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری

اسپرم اهدائی ( 36 31 36 32-031 ) بارداری با اس ...

دکتر عنایت الله ایزدی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

آدرس وب سایت : www.izadidr.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32 تلفن مطب : 32363136 - 031
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری

آزمایش آنالیز منی یا اسپرموگرام

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

آدرس وب سایت : www.drsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم تلفن مطب : 35548081 - 031
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری

علل انسدادی صفر بودن اسپرم (آزوسپرمی)

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

آدرس وب سایت : www.drsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم تلفن مطب : 35548081 - 031
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری

نمونه برداری ( بیوپسی ) بیضه یا میکروتس ...

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

آدرس وب سایت : www.drsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم تلفن مطب : 35548081 - 031
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری

IUI ( تلقيح اسپرم شسته شده داخل رحم )

دکتر عنایت الله ایزدی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

آدرس وب سایت : www.izadidr.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32 تلفن مطب : 32363136 - 031
دکتر اکرم صالحی - طب سنتی

افزايش توليد و تحرک اسپرم با تغذيه

دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

آدرس وب سایت : www.drakramsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خيابان بزرگمهر ، ابتدای هشت بهشت غربی ، كوی شهيد شمندی ، مجتمع غدير ، طبقه زيرزمين تلفن مطب : 32664342 - 031
دکتر ندا مقتدری اصفهانی - متخصص زنان و زایمان

فریز اسپرم در چه مواردی کاربرد دارد؟

دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

آدرس وب سایت : www.dr-moghtaderi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، توحید میانی ، جنب پارکینگ طبقاتی تلفن مطب : 36288896 - 031
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری

مراقبت بعد از بارداری با اسپرم اهدایی

دکتر عنایت الله ایزدی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

آدرس وب سایت : www.izadidr.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32 تلفن مطب : 32363136 - 031
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری

آزمایش اسپرم

دکتر عنایت الله ایزدی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

آدرس وب سایت : www.izadidr.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32 تلفن مطب : 32363136 - 031
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری

تولید اسپرم ازسلولهای بنیادی چقدر پیش ...

دکتر عنایت الله ایزدی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

آدرس وب سایت : www.izadidr.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32 تلفن مطب : 32363136 - 031
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری

مراقبتهای قبل از بارداری با اسپرم اهدا ...

دکتر عنایت الله ایزدی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

آدرس وب سایت : www.izadidr.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32 تلفن مطب : 32363136 - 031
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری

اسپرم چیست؟

دکتر عنایت الله ایزدی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

آدرس وب سایت : www.izadidr.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خ شمس آبادی ، روبروی بیمارستان سینا ، اول کوچه 32 تلفن مطب : 32363136 - 031
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری

آزوسپرمی چیست؟

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

آدرس وب سایت : www.drsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم تلفن مطب : 35548081 - 031
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری

وازکتومی یا بستن لوله در مردان

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

آدرس وب سایت : www.drsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم تلفن مطب : 35548081 - 031
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری

درمان آزوسپرمی

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

آدرس وب سایت : www.drsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم تلفن مطب : 35548081 - 031
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری

شکست وازکتومی

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

آدرس وب سایت : www.drsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم تلفن مطب : 35548081 - 031
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری

اسپرم چیست؟

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

آدرس وب سایت : www.drsalehi.ir
آدرس مطب : اصفهان ، اتوبان آقا بابایی ، بعد از روگذر حکیم شفائی ، بلوار سلامت، شهرک سلامت اصفهان ، طبقه دوم تلفن مطب : 35548081 - 031
پیامهای بهداشتی
دادن حق انتخاب به كودكان آنها را كمتر دچار آسيب‌هاي اجتماعي مي‌كند


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان