دکتر محمد والی پور - متخصص روانپزشکی

ترس‌هاي طبيعي و لازمه دوران رشد کودکان

دکتر محمد والی پور [ متخصص روانپزشکی ]آدرس وب سایت : www.drvalipour.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، ساختمان سپاهان ، طبقه 4 تلفن مطب : 32241146 - 031

ترسهاي طبيعي و لازمهدوران رشد

1- ترس اوليه:

ترسي است که فرويد (پدر روانتحليلگري) آن را به زمان تولد کودک و جدايي وي از رحم مادر نسبت ميدهد. (اين ترس قابل مشاهده نيست)

2- غريبي کردن:

اولين ترس قابل مشاهدهاي که کودک با آن روبرو ميگردد ناشي از دورهاي از رشد کودک است که کودک به لحاظ رواني هنوز فوقالعاده ضعيف است و ما آن را با نام غريبي کردن ميشناسيم.اين ترس بسيار معمول در نيمه دوم سال اول زندگي به صورت ترس از رويارويي با غريبهها است. کودک هشت ماهه وقتي که به غريبهها ميرسد بغض ميکند، نگاهي به مادرش و نگاهي به غريبه مياندازد و بعد گريه سر ميدهد.

اين احساس که ناشي از محدود بودن محيط حس کودک است، در عين حال زادهدورهتکاملي است که درکودک قابليتي شکل ميگيرد که توسط آن قابليت کودک، فرد مورد اعتماد خود را که غالباً مادر است، ميشناسد و از اين رو حضور افراد غريبه در کودک ايجاد ترس ميکند. چرا که آنها با فرد مورد اعتماد کودک فرق دارند.

کودکان هميشه با ترس با غريبهها برخورد نميکنند. اگر غريبهاي برخورد آرامي با او داشته باشد، آرام حرف بزند و کمکم با او شروع به بازي کند، کمتر احتمال دارد که کودک بترسد.تقريباً همه کودکان بين 7 تا 12 ماهگي از غريبهها ميترسند.

1- ترس از جدايي:

در طي دوران رشد شاهد شکلگيري احساس ترس ديگري در کودک هستيم. در اين حالت کودک از اينکه از فرد مورد اعتماد خود جدا شود احساس ترس ميکند و ما از آن با نام «ترس جدايي» ياد ميکنيم. کودک در اين دوره از رشد براي اولين بار جدايي را به مثابه يک درد تجربه ميکند و انتظار دوباره قرار گرفتن در کنار فرد مورد اعتماد خود را دارد. در اين دوره از رشد، بر طبق تحقيقات پياژه،کودک هنوز توانايي درک زمان و پايداري اشياء را ندارد و اگر براي مثال مادر کودک وي را نزد شخص ديگري بگذارد تا به خريد برود و کودک ببيند که مادر وي ديگر نيست، اينطور تصور ميکند که وي ديگر باز نخواهد گشت. اين حالت در کودک توليد ترس ميکند. کودک در اين حالت چند لحظه به در خيره نگاه ميکند و بعد گريه سر ميدهد. کودکان يکسالهاي که نابينا هستند و نميتوانند مادرشان را ببينند هنگامي گريه را سر ميدهند که بشنوند مادر اتاق را ترک کرده است. ترس از جدايي معمولاً بين هفت تا دوازده ماهگي ظاهر ميشود و اوج آن در 15 ماهگي و 18 ماهگي است و به تدريج کاهش مييابد.

2- ترس از تاريکي:

احساس ترس ديگري که بيشتر در سنين بالاي 2 سالگي بروز ميکند ترس از تاريکي است. کودکان در اين سن توانائي تشخيص تاريکي- روشنايي، شب-روز و بيداري-خواب را تازه کسب کرده است و اين قابليت هنوز در بُعد فوق ابتدايي آن عمل ميکند. براي مثال اگر از کودکي در اين سن بپرسيد که روز تولدت کي است خواهد گفت که: «من بايد هنوز سه بار بخوابم و بعد روز تولدم است» بنابراين ترس از تاريکي با درک کودک از تاريکي- روشنايي آغاز ميشود و بهعلاوه در اين سن کودک قادر نيست تا ترس خود را آگاهانه دريافت کند. همه ما اين را تجربه کردهايم که کودک به هنگام آماده شدن براي خواب در اين سن احساس ترس از تاريکي را ابراز ميکند.

3- ترس از شبه حيوانات:

در حوالي 3 سالگي کودک از شبه حيوانات ميترسد. در اين سن ناگهان محيط کودک که هنوز برايش مرموز است توام ميشود با ترس از اشياء ... دليل آن هم اين است که کودک در اين سن از قوهتخيل خود بهره ميگيرد و براي اينکه بتواند با محيط خود رابطه برقرار سازد به اشياء پيرامون خود زندگي ميدهد. بدين معني که تصور ميکند اشياء پيرامون وي جان دارند و عمل ميکنند براي همين هم اگر مثلاً سر کودک به گوشه در بخورد گريهکنان ميگويد: «اين در بد جنس سرم را درد آورد.» با تصور جاندار بودن اشياء کودک از خطري که آنها براي وي دارند احساس ترس ميکند و اگر توجه کنيم فلسفه وجودي افسانههاي کودکان، غلبه بر اين ترس کودک در اين دوره از رشد است. براي همين هم کودک خواهان آن است که يک افسانه را دائم برايش بازگو کنند و هر دفعه نيز ميخواهد آن افسانه معين را (که با آن احساس آرامش ميکند) کلمه به کلمه و مثل دفعه قبل بشنود و اگر با جملات ديگر برايش بازگو کنيم اعتراض خواهد کرد.

4- ترسهاي انطباقي:

در سن چهار تا پنجسالگي دورهانواع ترسهاي ناشي از انطباق بر محيط شروع ميشود. هر کدام از اين انواع احساس ترس، نياز آن را دارند که بيتاثير شوند (بدين معني که درست است اين نوع از ترس طبيعي و وابسته به رشد است اما در جهت گذر سالم کودک از اين مرحلهترس بيشتر از مراحل ديگر کودک احتياج به توجه و همراهي دارد). اين ترسها (ترس از مهد کودک، دبستان و ...) يکي پس ازديگري ميآيند و ميروند و کودک را آمادهآن ميسازند تا ترسهاي جديد را تجربه کند. همانطور که از نام اين نوع از ترس پيداست کودک بيم دارداز اينکه آيا ميتواند الفت و صميميت را در محيط جديد همانند محيط قبلي خود داشته باشد يا خير؟

نکته: ترسهاي ديگري هم که وابسته به دوران رشد هستند مانند ترسهاي دوران بلوغ، شخصيت يا ترس وجودي، ترس از مرگ وجود دارند ولي بهدليل مربوط نبودن به حوزهکودک از پرداختن به آن صرفنظر ميکنيم.

آيا ترسهاي طبيعي و لازمهدوران رشد را بايد ناديده گرفت؟

ناديده گرفتن هر کدام از صور ترسهاي مربوط به دورههاي رشد و يا به گفته ديگر عدم آگاهي از اين ترسها در دورههاي خاص تظاهر آنها (بخصوص از سمت والدين) و از سوي ديگر وقفههاي طولاني و غيرطبيعي در گذر از يکي و رسيدن به ديگري و حتي جابجايي آنها همگي ميتوانند نشاندهندهرشد غيرطبيعي فرد به لحاظ رواني باشند.

ترس در کودکان

برخورد با کودک در هنگام ترس چگونه بايد باشد؟


رژیم آب درمانی چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟ (قسمت سوم)

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

سن مناسب تزریق بوتاکس

[ 1398-04-04 ]دکتر مسعود جعفری پور [ فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت ]

لایه برداری و شادابی پوست

[ 1397-11-15 ]دکتر گیتا فقیهی [ متخصص پوست و مو ]

کرونا ویروس (قسمت سوم)

[ 1398-12-28 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

جلوگیری از عفونت در جراحی تعویض مفصل زانو

[ 1398-03-13 ]مرتضی شریفی [ فیزیوتراپیست ]

آیا در پرسنل پرواز پیری پوست زودتر اتفاق می افتد؟

[ 1398-03-01 ]دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

هورمون ها و کاهش وزن ( قسمت اول )

[ 1395-07-14 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

پاسخ به پرسشهای رایج در مورد تزریق چربی

[ 1392-10-15 ]دکتر هما فاتحی [ پوست و مو ]

آفت عود کننده دهان

[ 1397-11-20 ]دکتر امیر منصور شیرانی [ متخصص بیماریهای دهان و دندان ]

بارداری 3

[ 1387-12-30 ]دکتر حسین حاجیان فر [ دکتری تخصصی پژوهشی تغذیه ]

لایه برداری پوست و هر آنچه باید درباره آن بدانید

[ 1399-09-05 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

تزریق چربی برای چه افرادی و در کدام نواحی مناسب است؟

[ 1399-09-05 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

رژیم آب درمانی چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟ (قسمت چهارم)

[ 1399-09-05 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

10 ماسک طبیعی صورت

[ 1399-09-04 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

تاندونیت یا التهاب تاندون زانو چیست؟

[ 1399-09-03 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

اجزای دستگاه تولید مثل مردان

[ 1399-09-03 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

ماندگاری تزریق ژل به چه عواملی بستگی دارد؟

[ 1399-09-03 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

چگونه برای لیزر موهای زائد آماده شویم؟

[ 1399-09-03 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

لیکن پلان مویی یا لیکن پلانوپیلاریس

[ 1399-09-03 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

کربوکسی تراپی دور چشم چیست؟

[ 1399-09-03 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

روشهای نوین جوانسازی پوست کدامند؟

[ 1399-09-03 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

درد و بی حسی پاها در بیماران دیابتی

[ 1399-09-03 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

بیماری نقرس

[ 1399-09-01 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

رژیم آب درمانی چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟ (قسمت سوم)

[ 1399-09-01 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

هایپوپیگمانتاسیون چیست و چگونه درمان می شود؟

[ 1399-08-30 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

آناتومی دستگاه ادراری

[ 1399-08-30 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

علائم آب آوردن زانو چیست؟

[ 1399-08-30 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

درد مفاصل فاست کمر و درمان آن

[ 1399-08-30 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

مزایا و معایب لیزر موهای زائد

[ 1399-08-30 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

آیا جوش یا آکنه درمان قطعی دارد؟

[ 1399-08-30 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

عوارض مزوتراپی چیست؟

[ 1399-08-30 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

آیا برداشتن قوز بینی بدون جراحی امکان‌پذیر است؟

[ 1399-08-30 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر پرستو خسروانی - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر پرستو خسروانی

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drkhosravani.ir
دکتر عباسعلی نصر اصفهانی - متخصص جراحی و لاپاروسکوپی
دکتر عباسعلی نصر اصفهانی

متخصص جراحی و لاپاروسکوپی


www.drnasresfahani.ir
دکتر زهرا سعادتی - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا سعادتی

متخصص جراحی عمومی


www.Hemorrhoid-laser.com
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه
شهزاد محمدیان

کارشناس ارشد تغذیه


www.armitaclinic.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت