شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین - پرتال اطلاع رساني

جراحی های زيبايی افراد را خوش اخلاق تر می كنند

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]آدرس وب سایت : www.pezeshkonline.ir

شما هم به جراحي پلاستيك صورت و بدنتان فكر كرده ايد؟ چقدر شور و شوق براي انجام چنين جراحيهاي زيبايي داريد؟ شايد هم پيش از اين چنين جراحي هايي را انجام داده باشيد؟ احساستان پس از زيباتر شدن چهرهتان چگونه بوده است؟ خوشحالتر بوده ايد و اعتماد به نفس بيشتري پيدا كرده ايد؟

جالب است بدانيد محققان به اين نتيجه رسيده اند كه جراحيهاي زيبايي در بهبود خلق و خوي اثر مثبتي دارند و افرادي كه از داروهاي ضدافسردگي استفاده ميكردهاند، مصرف اين داروها را پس از جراحي كنار گذاشتهاند. متخصصان اعتقاد دارند گر چه جراحيهاي زيبايي در زندگي شما معجزه نميكنند و به يك باره تمام مشكلاتتان را حل نميكنند ولي ميتواند در خلق و خوي شما و بهبود كيفيت زندگيتان بسيار موثر باشند.
اين نتيجه 2 مطالعه كاملا مجزا بوده است كه به صورت همزمان در كنگره جراحان پلاستيك امريكا در سال جاري در سانفرانسيسكو ارائه شد.

يكي از سرپرستان اين گروههاي تحقيقاتي در اينباره ميگويد:نتايج ناشي از جراحي پلاستيك ميتواند آنچنان بر روي افراد موثر باشد كه مصرف داروهاي ضدافسردگي را كنار بگذارند. گروه مطالعاتي دوم كه تحقيق خود را در كشور برزيل انجام داده بودند معتقدند كه خانمهايي كه به دليل ناقرينگي سينه ها خود را به تيغ جراحي سپردهاند، اعتماد به نفس بيشتري را در طول 6 ماه پس از جراحي احساس كردهاند.

بهبود كيفيت زندگي

گروه تحقيقاتي آمريكايي براي مطالعه اثر جراحي پلاستيك بر رفتار و خلق خوي افراد، از 362 زن و مرد خواستند كه در اين مطالعه آنها را ياري كنند. بيشتر اين افراد زنان ميانسالي بودند كه تحت يكي از جراحيهاي پلاستيك مانند كشيدن پوست صورت، كار گذاشتن پروتز در پستان، كاهش اندازه سينه (كوچك كردن سينه) و ليپوساكشن قرار گرفته بودند. پيش از انجام جراحي 301 نفر يعني 83 درصد اين افراد هيچگونه داروي ضدافسردگي مصرف نميكردند در حالي كه 61 نفر 17( درصد) داروي ضدافسردگي مصرف ميكردند. اين محققان تمايل داشتند بفهمند، آيا جراحي پلاستيك ميتواند افسردگي ناشي از اعتقاد به نازيبايي را در اين افراد از بين ببرد و آيا پس از انجام اين جراحيها خلق و خوي اين افراد آنقدر خوب خواهد شد كه دست از مصرف داروهاي ضدافسردگي بكشند؟

در اين مرحله بيماران هر دو گروه از نظر سن و جنس و نوع عمل جراحي هماهنگ شدند.6 ماه پس از انجام جراحي، 19 تا 61 بيمار كه پيش از جراحي داروي ضدافسردگي مصرف ميكردند با داروهاي خود خداحافظي كردند در حالي كه 5 درصد اين افراد پس از جراحي نيز همچنان به مصرف دارو ادامه دادند. اين محققان تلاش كردند درباره عوامل استرسزايي كه در زندگي اين افراد وجود داشته يا دارد مانند طلاق و يا مرگ يكي از اعضاي خانواده اطلاعاتي به دست آورند. اين كار نشان داد كه هيچ كدام از اين عوامل نقش اصلي را در تصميمگيري افراد براي مصرف داروهاي ضدافسردگي بر عهده نداشته اند.

اين محققان به اين نتيجه رسيدند كه اعتماد به نفس و ديدگاه مثبت نسبت به خود در تمامي اين بيماران افزايش يافته است و جراحي پلاستيك گامي مثبت براي بهبود كيفيت زندگي اين افراد بوده است. يكي به نفع اعتماد به نفس
گروه تحقيقاتي برزيلي از 35 زن در تحقيقات خود دعوت به همكاي كردند. تمام اين بانوان از ناقرينگي سينه ها شكايت داشته و براي رفع اين ناقرينگي خود را به تيغ جراحي سپرده بودند.گرچه اندكي ناقرينگي در اجزاي سمت راست و چپ بدن كاملا طبيعي است ولي گاهي اين ناقرينگي در سينه ها بسيار شديد است.

جراحی‌های زيبايی افراد را خوش اخلاق‌تر می‌كنند

ناقرينگي در اندازه سينه ها معمولا در سنين نوجواني بروز ميكند. در اين سن، معمولا دختران جوان خود را با ساير زنان اطراف خود مقايسه ميكنند. در اين سنين وضعيت ظاهري چهره و بدن بيش از پيش براي نوجوانان اهميت مييابد و اين مقايسهها به خصوص از نظر ظاهر بدن تشديد ميشود و اگر نوجوان در اين سنين تفاوتي مشخص بين خود و ديگران احساس كند ممكن است بر روي احساساتش و ساير رفتارهاي اجتماعي او موثر باشد.
براي درمان اين مشكل، جراحان پلاستيك از روشهاي بزرگ يا كوچك كردن سينه، استفاده كردند. سپس اين محققان ملاقتهاي 3 و 6 ماه بعد از جراحي با اين بيماران ترتيب دادند و درباره كيفيت كلي سلامتي و اعتماد به نفس آنها پرسشهايي را مطرح كردند. در اين ملاقاتها 8 احساس اين بيماران مانند اعتماد به نفس ، روابط اجتماعي، سلامت عمومي بدن و ميزان درد و ناراحتي مورد ارزيابي قرار ميگرفت. جالب اين بود كه اين افراد در تمام اين موارد احساس بهتري داشتند.

جراحيهاي زيبايي يا جراحيهاي ترميمي

جراحيهاي زيبايي را ميتوان به 2 دسته كلي تقسيم كرد. گروه اول كه بيشتر شامل آنچه در ذهنتان از اين جراحيها ميباشد است، تغيير ظاهر بخشهايي از بدن است كه عملكرد طبيعي دارند ولي شكل آنها باعث شده است كه فرد نسبت به آنها احساس رضايت كامل نداشته باشد. اين نوع عمل جراحي از گروه ديگري از عملهاي جراحي كه در آنها پزشكان ظاهرو عملكرد قسمتهايي از بدن را كه به وسيله ناهنجاريهاي مادرزادي، صدمات يا بيماريهايي مانند سرطان آسيب ديدهاند اصلاح ميكنند كاملا متفاوت است. تحقيقات نشان دادهاند، ظاهر بهتر و احساس بهتر با عملهاي جراحي قابل دستيابياند. بر خلاف آنچه ممكن است تصور كنيد افرادي كه قصد انجام جراحي زيبايي را دارند، معمولا از ظاهر كلي خود تصور مثبتي دارند ولي از شكل يك قسمت از بدن خود ناراضياند و به دنبال روابط اجتماعي بهتر و بهبود روابط زناشويي، خود را به تيغ جراحي ميسپارند.

حرف آخر

اگر به هر دليلي تصميم داريد خود را به تيغ جراحي بسپاريد، قبل از آن توصيه هاي زير را مطالعه كنيد. اين حقايق به شما كمك خواهند كرد، با نتايج حاصل از جراحي زيبايي ، عاقلانه كنار بياييد و از نتايج آن بيشرين بهره را ببريد:
واقعبين باشيد: تصور نكنيد جراحي پلاستيك به يكباره تمام مشكلات جسمي و روحي شما را حل خواهد كرد و از شما انساني متفاوت خواهد ساخت. اين خود شما هستيد كه باقي ميمانيد با همان خصوصيات اخلاقي و باورها. اگر شما انتظارات خارقالعاده از جراحي پلاستيك خود نداشته باشيد و فقط به بهتر شدن ظاهر چهره خود فكر كنيد، بدون شك از نتايج جراحي خود رضايت بيشتري خواهيد داشت نسبت به موقعي كه يك تصوير ايدهآل و بدون عيب و نقص در ذهنتان بسازيد و منتظر شويد پس از برداشتن پانسمانها چهرهايي كاملا بي عيب و نقص داشته باشيد.

خطرات وعوارض جراحي را در نظر بگيريد: جراحي پلاستيك و زيبايي نيز مانند هر جراحي ديگري داراي عوارض و خطراتي است. تلاش كنيد پيش از اينكه خود را به تيغ جراحي بسپاريد اين عوارض را در كتابها يا اينترنت جستجو كرده و يا از پزشك خود جويا شويد. صدمه به اعصاب بويايي، چسبندگي بيني ، مشكلات تنفسي، حركت ژلها در زير پوست و عفونت و يا حتي مرگ به دليل آمبولي ريوي خطرات و عوارضي است كه بايد در نظر بگيريد.
حساب جيبتان را داشته باشيد: جراحيهاي زيبايي معمولا تحت پوشش هيچ بيمهاي قرار نميگيرند و در اكثر موارد جراحيهاي بسيار پرخرجي است. بعد از اين جراحيها لازم است مدتي در منزل استراحت كنيد و در طول يك مدت ممكن است نتوانيد كار كنيد.

بنابراين قبل از تصميم به جراحي، يك حساب و كتاب سرانگشتي براي جراحي و روزهاي پس از آن انجام دهيد به علاوه ممكن است از نتايج جراحي راضي نباشيد يا لازم باشد آن جراحي را براي بهبود وضعيت عضو مورد نظر پس از مدتي دوباره ترميم كنيد. تمام اين مراحل هزينههايي را در پي خواهد داشت كه بايد آنها را پيشبيني كنید..


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

کاشت مو و هر آنچه باید درباره آن بدانید

دکتر پارسا نوایی [ پوست ، مو و زیبایی ]

تخم مرغ چند عدد در هفته مجاز است ؟

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

بیماری ام اف چیست

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

سونوگرافی بقایای بعد از سقط جنین

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

تفسیر سونوگرافی کلیه و مثانه و پروستات

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

اهمیت بررسی ضخامت رحم با سونوگرافی

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

خوبی یا بدی های حجامت و تفاوت های آن با اهدای خون

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

رژیم غذایی بعد از جراحی روده بزرگ

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

سفید کردن پوست با منوبنزن

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

نکاتی در مورد مصرف مغزها و سن شروع آن در کودکان

شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

لیزر درمانی مؤثر برای رفع لک های صورت

دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

علت درد استخوان ساعد دست

دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

شناسایی و تشخیص انزال تاخیر یافته

دکتر میترا مولائی نژاد [ متخصص سلامت جنسی و باروری ]

آستین طبی لنف ادم چیست و چه کاربردی دارد؟

دکتر بیژن فروغ [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

رادیولوژی مداخله ای یا اینترونشنال چیست و چه کاربردی دارد؟

امید ترکاشوند [ خدمات پزشکی در منزل ]

درمان انواع اسکولیوز

دکتر علی فرخانی [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

درباره تغییر و اصلاح سبک زندگی بیشتر بدانید

دکتر پونه دورودی [ کوچینک سلامت و زیبایی ]

درمان پیری و رفع چروک های دست با تزریق چربی

دکتر راضیه ایرجی [ متخصص پوست و مو ]

هماتوم یا شکستگی لاله گوش چیست ؟

دکتر علی رفسنجانی [ جراحی پلاستیک و زیبایی ]

برای خط اخم چند سی سی ژل لازم است؟

دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

سندرم خستگی مزمن (CSF) چیست و چگونه رفع میشود؟

دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

بوتاکس؛ کاربردها، نحوه تزریق، عوارض، مراقبتها، هزینه

دکتر پارسا نوایی [ پوست ، مو و زیبایی ]

چگونه زنان مبتلا به واژینیسموس و همسرانشان می توانند از نظر جنسی رشد کنند؟

دکتر میترا مولائی نژاد [ متخصص سلامت جنسی و باروری ]

فول بادی و توتال بادی در لیزر شامل چه قسمت هایی میشوند؟

کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

بعد از بیوپسی پستان به چه مراقبتهایی نیاز است؟

دکتر محمد اعظمی [ متخصص رادیولوژِی ]

کاتتر چیست و کاتتر گذاری چه کاربردی دارد؟

امید ترکاشوند [ خدمات پزشکی در منزل ]

آیا کاشت ابرو برای آقایان خوب است؟

دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

رادیوگرافی برای تشخیص آبسه دندان

دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

روشهای درمان متخصصان طب فیزیکی برای ضعف رفتن دست

دکتر سلمان فلاح [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

مزاج شناسی و اصلاح طبع در طب سنتی ایرانی

دکتر پونه دورودی [ کوچینک سلامت و زیبایی ]

ناشنوایی چیست و آیا ناشنوایی درمان دارد ؟

دکتر علی رفسنجانی [ جراحی پلاستیک و زیبایی ]

کاربردها و مزایای پلاسماجت یا پلاسمای صورت

دکتر راضیه ایرجی [ متخصص پوست و مو ]
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر محمد اعظمی - متخصص رادیولوژِی
دکتر محمد اعظمی

متخصص رادیولوژِی


www.radiologymarkazi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر غلامرضا سیف - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.drseif-radiology.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر سلمان فلاح - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر سلمان فلاح

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی


www.drsalmanfallah.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
دکتر مجید حقیقت - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر مجید حقیقت

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.drhaghighat.ir
دکتر علی فرخانی - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر علی فرخانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی


www.drfarkhani.com
دکتر بهرام اشراقی - فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر بهرام اشراقی

فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم


www.dreshraghi.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت