شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین - پرتال اطلاع رساني

جراحی های زيبايی افراد را خوش اخلاق تر می كنند

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]آدرس وب سایت : www.pezeshkonline.ir

شما هم به جراحي پلاستيك صورت و بدنتان فكر كرده ايد؟ چقدر شور و شوق براي انجام چنين جراحيهاي زيبايي داريد؟ شايد هم پيش از اين چنين جراحي هايي را انجام داده باشيد؟ احساستان پس از زيباتر شدن چهرهتان چگونه بوده است؟ خوشحالتر بوده ايد و اعتماد به نفس بيشتري پيدا كرده ايد؟

جالب است بدانيد محققان به اين نتيجه رسيده اند كه جراحيهاي زيبايي در بهبود خلق و خوي اثر مثبتي دارند و افرادي كه از داروهاي ضدافسردگي استفاده ميكردهاند، مصرف اين داروها را پس از جراحي كنار گذاشتهاند. متخصصان اعتقاد دارند گر چه جراحيهاي زيبايي در زندگي شما معجزه نميكنند و به يك باره تمام مشكلاتتان را حل نميكنند ولي ميتواند در خلق و خوي شما و بهبود كيفيت زندگيتان بسيار موثر باشند.
اين نتيجه 2 مطالعه كاملا مجزا بوده است كه به صورت همزمان در كنگره جراحان پلاستيك امريكا در سال جاري در سانفرانسيسكو ارائه شد.

يكي از سرپرستان اين گروههاي تحقيقاتي در اينباره ميگويد:نتايج ناشي از جراحي پلاستيك ميتواند آنچنان بر روي افراد موثر باشد كه مصرف داروهاي ضدافسردگي را كنار بگذارند. گروه مطالعاتي دوم كه تحقيق خود را در كشور برزيل انجام داده بودند معتقدند كه خانمهايي كه به دليل ناقرينگي سينه ها خود را به تيغ جراحي سپردهاند، اعتماد به نفس بيشتري را در طول 6 ماه پس از جراحي احساس كردهاند.

بهبود كيفيت زندگي

گروه تحقيقاتي آمريكايي براي مطالعه اثر جراحي پلاستيك بر رفتار و خلق خوي افراد، از 362 زن و مرد خواستند كه در اين مطالعه آنها را ياري كنند. بيشتر اين افراد زنان ميانسالي بودند كه تحت يكي از جراحيهاي پلاستيك مانند كشيدن پوست صورت، كار گذاشتن پروتز در پستان، كاهش اندازه سينه (كوچك كردن سينه) و ليپوساكشن قرار گرفته بودند. پيش از انجام جراحي 301 نفر يعني 83 درصد اين افراد هيچگونه داروي ضدافسردگي مصرف نميكردند در حالي كه 61 نفر 17( درصد) داروي ضدافسردگي مصرف ميكردند. اين محققان تمايل داشتند بفهمند، آيا جراحي پلاستيك ميتواند افسردگي ناشي از اعتقاد به نازيبايي را در اين افراد از بين ببرد و آيا پس از انجام اين جراحيها خلق و خوي اين افراد آنقدر خوب خواهد شد كه دست از مصرف داروهاي ضدافسردگي بكشند؟

در اين مرحله بيماران هر دو گروه از نظر سن و جنس و نوع عمل جراحي هماهنگ شدند.6 ماه پس از انجام جراحي، 19 تا 61 بيمار كه پيش از جراحي داروي ضدافسردگي مصرف ميكردند با داروهاي خود خداحافظي كردند در حالي كه 5 درصد اين افراد پس از جراحي نيز همچنان به مصرف دارو ادامه دادند. اين محققان تلاش كردند درباره عوامل استرسزايي كه در زندگي اين افراد وجود داشته يا دارد مانند طلاق و يا مرگ يكي از اعضاي خانواده اطلاعاتي به دست آورند. اين كار نشان داد كه هيچ كدام از اين عوامل نقش اصلي را در تصميمگيري افراد براي مصرف داروهاي ضدافسردگي بر عهده نداشته اند.

اين محققان به اين نتيجه رسيدند كه اعتماد به نفس و ديدگاه مثبت نسبت به خود در تمامي اين بيماران افزايش يافته است و جراحي پلاستيك گامي مثبت براي بهبود كيفيت زندگي اين افراد بوده است. يكي به نفع اعتماد به نفس
گروه تحقيقاتي برزيلي از 35 زن در تحقيقات خود دعوت به همكاي كردند. تمام اين بانوان از ناقرينگي سينه ها شكايت داشته و براي رفع اين ناقرينگي خود را به تيغ جراحي سپرده بودند.گرچه اندكي ناقرينگي در اجزاي سمت راست و چپ بدن كاملا طبيعي است ولي گاهي اين ناقرينگي در سينه ها بسيار شديد است.

جراحی‌های زيبايی افراد را خوش اخلاق‌تر می‌كنند

ناقرينگي در اندازه سينه ها معمولا در سنين نوجواني بروز ميكند. در اين سن، معمولا دختران جوان خود را با ساير زنان اطراف خود مقايسه ميكنند. در اين سنين وضعيت ظاهري چهره و بدن بيش از پيش براي نوجوانان اهميت مييابد و اين مقايسهها به خصوص از نظر ظاهر بدن تشديد ميشود و اگر نوجوان در اين سنين تفاوتي مشخص بين خود و ديگران احساس كند ممكن است بر روي احساساتش و ساير رفتارهاي اجتماعي او موثر باشد.
براي درمان اين مشكل، جراحان پلاستيك از روشهاي بزرگ يا كوچك كردن سينه، استفاده كردند. سپس اين محققان ملاقتهاي 3 و 6 ماه بعد از جراحي با اين بيماران ترتيب دادند و درباره كيفيت كلي سلامتي و اعتماد به نفس آنها پرسشهايي را مطرح كردند. در اين ملاقاتها 8 احساس اين بيماران مانند اعتماد به نفس، روابط اجتماعي، سلامت عمومي بدن و ميزان درد و ناراحتي مورد ارزيابي قرار ميگرفت. جالب اين بود كه اين افراد در تمام اين موارد احساس بهتري داشتند.

جراحيهاي زيبايي يا جراحيهاي ترميمي

جراحيهاي زيبايي را ميتوان به 2 دسته كلي تقسيم كرد. گروه اول كه بيشتر شامل آنچه در ذهنتان از اين جراحيها ميباشد است، تغيير ظاهر بخشهايي از بدن است كه عملكرد طبيعي دارند ولي شكل آنها باعث شده است كه فرد نسبت به آنها احساس رضايت كامل نداشته باشد. اين نوع عمل جراحي از گروه ديگري از عملهاي جراحي كه در آنها پزشكان ظاهرو عملكرد قسمتهايي از بدن را كه به وسيله ناهنجاريهاي مادرزادي، صدمات يا بيماريهايي مانند سرطان آسيب ديدهاند اصلاح ميكنند كاملا متفاوت است. تحقيقات نشان دادهاند، ظاهر بهتر و احساس بهتر با عملهاي جراحي قابل دستيابياند. بر خلاف آنچه ممكن است تصور كنيد افرادي كه قصد انجام جراحي زيبايي را دارند، معمولا از ظاهر كلي خود تصور مثبتي دارند ولي از شكل يك قسمت از بدن خود ناراضياند و به دنبال روابط اجتماعي بهتر و بهبود روابط زناشويي، خود را به تيغ جراحي ميسپارند.

حرف آخر

اگر به هر دليلي تصميم داريد خود را به تيغ جراحي بسپاريد، قبل از آن توصيه هاي زير را مطالعه كنيد. اين حقايق به شما كمك خواهند كرد، با نتايج حاصل از جراحي زيبايي، عاقلانه كنار بياييد و از نتايج آن بيشرين بهره را ببريد:
واقعبين باشيد: تصور نكنيد جراحي پلاستيك به يكباره تمام مشكلات جسمي و روحي شما را حل خواهد كرد و از شما انساني متفاوت خواهد ساخت. اين خود شما هستيد كه باقي ميمانيد با همان خصوصيات اخلاقي و باورها. اگر شما انتظارات خارقالعاده از جراحي پلاستيك خود نداشته باشيد و فقط به بهتر شدن ظاهر چهره خود فكر كنيد، بدون شك از نتايج جراحي خود رضايت بيشتري خواهيد داشت نسبت به موقعي كه يك تصوير ايدهآل و بدون عيب و نقص در ذهنتان بسازيد و منتظر شويد پس از برداشتن پانسمانها چهرهايي كاملا بي عيب و نقص داشته باشيد.

خطرات وعوارض جراحي را در نظر بگيريد: جراحي پلاستيك و زيبايي نيز مانند هر جراحي ديگري داراي عوارض و خطراتي است. تلاش كنيد پيش از اينكه خود را به تيغ جراحي بسپاريد اين عوارض را در كتابها يا اينترنت جستجو كرده و يا از پزشك خود جويا شويد. صدمه به اعصاب بويايي، چسبندگي بيني، مشكلات تنفسي، حركت ژلها در زير پوست و عفونت و يا حتي مرگ به دليل آمبولي ريوي خطرات و عوارضي است كه بايد در نظر بگيريد.
حساب جيبتان را داشته باشيد: جراحيهاي زيبايي معمولا تحت پوشش هيچ بيمهاي قرار نميگيرند و در اكثر موارد جراحيهاي بسيار پرخرجي است. بعد از اين جراحيها لازم است مدتي در منزل استراحت كنيد و در طول يك مدت ممكن است نتوانيد كار كنيد.

بنابراين قبل از تصميم به جراحي، يك حساب و كتاب سرانگشتي براي جراحي و روزهاي پس از آن انجام دهيد به علاوه ممكن است از نتايج جراحي راضي نباشيد يا لازم باشد آن جراحي را براي بهبود وضعيت عضو مورد نظر پس از مدتي دوباره ترميم كنيد. تمام اين مراحل هزينههايي را در پي خواهد داشت كه بايد آنها را پيشبيني كنید..


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

جراحی لیفت شقیقه چیست؟

دکتر رامین مدرسی[ پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1401-01-25تاریخ بروز رسانی : 1401-01-27

جراحی پف پلک بالا

دکتر بهرام اشراقی[ فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم ]تاریخ انتشار : 1400-11-15تاریخ بروز رسانی : 1400-11-25

عود دیسک کمر بعد از جراحی

دکتر بنفشه ولیان[ فوق تخصص درد ]تاریخ انتشار : 1400-11-05تاریخ بروز رسانی : 1401-05-16

علت و انواع دردهای ستون فقرات

دکتر بنفشه ولیان[ فوق تخصص درد ]تاریخ انتشار : 1400-11-04تاریخ بروز رسانی : 1401-05-16

زیبایی و سلامت پوست

دکتر رضا رباطی[ متخصص پوست و مو ]تاریخ انتشار : 1400-10-19تاریخ بروز رسانی : 1400-10-19

پروتز زیبایی چیست؟

دکتر بیژن فروغ[ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]تاریخ انتشار : 1400-09-25تاریخ بروز رسانی : 1401-02-21

تزریق ژل هیالورونیک اسید به زانو برای درمان درد و آرتروز زانو

امید ترکاشوند [ خدمات پزشکی در منزل ]

روشهای درمان سرطان سینه

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

فولیکولیت چیست و چگونه درمان میشود؟

دکتر فاطمه عندلیب [ متخصص پوست و مو ]

علت درد آرنج و درمان آن بدون جراحی

دکتر سلمان فلاح [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

روشهای رفع و درمان تیرگی زیر بغل

دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

شوره سر و ریزش موقت مو

کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

نکاتی درباره تاثیر تغذیه بر افسردگی ( قسمت اول )

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

چطور بفهمیم به آب مروارید چشم مبتلا شدیم؟

دکتر بهرام اشراقی [ فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم ]

روش های افزایش رشد مو

دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

آیا جای بخیه عمل ماموپلاستی باقی می ماند؟

دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

چرا پوست تاول میزند؟

کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

وجود کیست سیستی سرکوس در گوشت گوسفند و گاو

دکتر محمد اعظمی [ متخصص رادیولوژِی ]

تزریق ژل هیالورونیک اسید به زانو برای درمان درد و آرتروز زانو

امید ترکاشوند [ خدمات پزشکی در منزل ]

بیماری ازگود اشلاتر؛ علت، علائم، تشخیص و درمان

دکتر بنفشه ولیان [ فوق تخصص درد ]

میخچه و پینه دست و پا؛ از علل و علائم تا درمان

دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

درمان تعریق کف دست با بوتاکس

دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

کاربرد تصویربرداری با اشعه ایکس یا رادیوگرافی

دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

پیشگیری از افتادگی مثانه

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

وقتی رنگ پوست تغيير ميكند نگران چه چیز باشیم؟

دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آشنایی با عضلات پا

دکتر بیژن فروغ [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

تومور بدخیم چشم چگونه درمان میشود و چه علائمی دارد؟

دکتر بهرام اشراقی [ فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم ]

میکرودرم روشی مؤثر برای شادابی و جوانسازی پوست

دکتر فاطمه عندلیب [ متخصص پوست و مو ]

علت بی حسی پا در مبتلایان به دیسک کمر و سیاتیک

دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

علت، تشخیص و درمان خال بکر

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

تأثیر استفاده از روگین برای درمان ریزش مو

دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

چه زمان باید برای درمان گودی کمر به پزشک مراجعه کرد؟

دکتر احمد شکرچی زاده [ متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات ]

چگونه از کمر درد پیشگیری کنیم؟

دکتر سلمان فلاح [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

کمبود کدام ویتامین باعث ریزش مو میشود؟

دکتر هما فاتحی [ پوست و مو ]

درمان بی اختیاری ادرار با اسفنکتر مصنوعی

دکتر امیر بهنام فر [ فلوشیپ جراحی سرطان های دستگاه ادراری و تناسلی ]

چرا برای درمان آکنه داکسی سایکلین تجویز می‏شود؟

کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

درباره بیماری سل چه می دانید؟

دکتر محمد اعظمی [ متخصص رادیولوژِی ]
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر میترا مولائی نژاد - متخصص سلامت جنسی و باروری
دکتر میترا مولائی نژاد

متخصص سلامت جنسی و باروری


www.drmolaei.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
دکتر محمد اعظمی - متخصص رادیولوژِی
دکتر محمد اعظمی

متخصص رادیولوژِی


www.radiologymarkazi.ir
دکتر غلامرضا سیف - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.drseif-radiology.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر بهرام اشراقی - فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر بهرام اشراقی

فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم


www.dreshraghi.ir
دکتر مهین عباسپور - پوست ، مو و زیبایی
دکتر مهین عباسپور

پوست ، مو و زیبایی


www.drabbaspour.ir
دکتر سید سلمان فاطمی - متخصص داخلی مغز و اعصاب
دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


www.dr-salmanfatemi.ir
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه
پروانه کاظمی

کارشناس ارشد تغذیه


www.dietkazemi.ir
دکتر زهرا سعادتی - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا سعادتی

متخصص جراحی عمومی


www.Hemorrhoid-laser.com
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت