دکتر غلامرضا رئیسی - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

حركات روده بعد از مرحله حاد

دکتر غلامرضا رئیسی [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]آدرس وب سایت : www.drraissi.ir
آدرس مطب : 1 تلفن مطب : 1 - 1

حركات روده براي آنكه روده بزرگ در زمان مناسب مدفوع را دفع كند، بايد آنرا تمرين داد. هر فرد بايد برنامة خاص خود را داشته باشد. نكاتي كه در اين زمينه بايد در نظر گرفت شامل زمان بندي مناسب، موقعيت مناسب، خصوصي بودن اين مسائل ،مقدار مصرف مايعات، ميزان فعاليت، وسايل كمكي در دسترس و داروهاي لازم حركات روده است.در برخي افراد با رژيم غذايي مناسب و مصرف زياد مايعات تحريك راست روده با انگشت به تنهائی براي تنظيم فعاليت روده بزرگ كافي است . برخي از افراد آسيب نخاعي يك روز درميان روده بزرگ را تخليه ميكنند و مشكل خاصي ندارند. اگرچه برخي افراد از مواد مسهل استفاده ميكنند، اما همه افراد نياز به اين داروها ندارند. فرد بايد با كمك تيم توانبخشي بهترين و مناسبترين روش را انتخاب نمايد.

ارزيابي روده بزرگ پس از آسيب نخاعي چگونه انجام ميشود ؟در آغاز دوره توانبخشي ارزيابي دقيقي از توانايي هاي بالقوه و بالفعل فرد انجام ميگيرد. يكي از اين ارزيابي ها مشخص كردن نوع عملكرد رودة بزرگ ميباشد. بهتر است تا يكهفته پس از ترخيص از بيمارستان در زمان ايجاد مشكل دفع مدفوع و قبل از كنترل سالانه فعاليت دفعي روده بزرگ ثبت شود.

برنامه كنترل روده بزرگ
اهداف برنامه كنترل روده

1) پيشگيري ازبياختياري مدفوعي
2) تخليه مؤثر وكافي روده
3) پيشگيري از عوارض عملكرد غير طبيعي روده
بعد از آسيب نخاع كنترل روده بزرگ دچار مشكل ميشود برنامه كنترل رودة بزرگ روشي براي كسب مجدد كنترل دفع مدفوع است. در اين برنامه سعي بر اين است كه بتوان روده بزرگ را بطور كامل در زمان مشخص تخليه كرد بطوريكه برنامه قابل اعتمادي را براي دفع مدفوع برقرار نمود.برنامه هاي مؤثر تخليه روده ممكن است از ربع ساعت تا يكساعت در هر بار طول بکشد. زمان معمول براي اينكار 45 دقيقه است و مي توانند بطور روزانه, يك روز درميان يا دو روز درميان انجام شوند.

اگر در فرد آسيب نخاعي عمل دفع درعرض سه روز انجام نشود، فرد درمعرض خطر سفت شدن مدفوع و ديس رفلكسي خودمختار است. ديس رفلكسی خودمختار باعث افزايش فشار خون شده و مي تواند بسيار خطرناك باشد.تنظيم برنامه روده بزرگ بستگي به نوع اشكال روده بزرگ دارد. روده بزرگ رفلكسي در اثر آسيب درناحيه پشتي نخاع ويا گردن ايجاد ميشود و دراين حالت فرد احساس اجابت مزاج ندارد اما رفلكسهاي بجا مانده هنوز وجود داشته و توسط تنقيه يا شيافي كه باعث تحريك رفلكس ميگردد امكان تخليه روده وجود دارد.روده بزرگ بدون رفلكس يا روده بزرگ شل معمولاً دراثر آسيب نواحي كمري و زير آن رخ مي دهد و باعث ميشود عضله مقعد بخوبي بسته نشود. بنابراين مدفوع از مقعد ترشح كرده ولازم است مدفوع با انگشت خارج شود.

آيا فرد مي تواند در دفع مدفوع مستقل باشد ؟
استقلال در دفع مدفوع بستگي به چند عامل دارد كه شامل سطح آسيب نخاع، كامل بودن يا ناقص بودن آن, وضعيت عمومي سلامت, توانايي ها و اراده فردي شخص دارد. براي آنكه فرد بطور كامل مسقل باشد بايد بازو, دستها وانگشتان قدرت كافي براي پوشيدن لباس، رفتن به توالت، تحريك راست روده با انگشت و قراردادن دارو در راست روده راداشته باشد. اكثر افرادي كه آسيب آنها در سطح سينهاي يا كمري وپايينتر است اين تواناييها را دارند اما برخي افراد كه آسيب آنها درحد گردني است ممكن است قدرت كافي در دست ويا تعادل كافي براي نشستن را نداشته باشند. براي اين افراد وسايلي مانند تحريك كننده و يا وسايلی جهت قرار دادن شياف ساخته شده است. اما برخي ازاين افراد باتوجه به زمان زياد وانرژي فراواني كه انجام اين كارها لازم دارد ترجيح ميدهند كه عمل دفع را با كمك فرد ديگري انجام دهند. ولي در هر حال هر فرد بايد مراقبت وضعيت خودش باشد. به اين معني كه مراقبت خوردن غذا و نوشيدن مايعات, ميزان فعاليت، داروها وچگونگي دفع مدفوع باشد. همچنين بايد به نحوي اين اعمال فراگرفته شوند كه فرد آسيب نخاعي قادر به آموزش آنها به افراد مراقبت كننده از خود باشد.حركات روده

اهميت زمانبندي
پس از ترخيص از بيمارستان تنظيم زمان دفع مدفوع اهميت زيادي دارد زيرا علاوه براينكه فرد مي تواند پيش بيني هاي لازم را جهت زمان مناسب دفع انجام دهد و زمان آنرا با زمان فعاليت وكا رروزانه تنظيم نمايد اين كار باعث ميشود روده بزرگ به زمان خاصي عادت نمايد و اعتماد به نفس شخص افزايش مييابد.

حركات روده
بايد ابتدا زمان مناسب راانتخاب نمود. بهتر است دفع مدفوع روزانه يا يك روز درميان انجام شود. هر برنامهاي كه انتخاب ميگردد بايد منظم باشد.درصورتي كه فاصله دفع بيشتر از سه روز باشد آب موجود در مدفوع جذب شده وباعث يبوست وسفت شدن مدفوع ميگردد. بايد توجه داشت كه تغيير درزمان اجابت مزاج مثلاً تغيير صبح به عصر يا برعكس نياز به دوتا چهار هفته وقت دارد تا روده بزرگ به زمان جديد عادت نمايد ودرطي اين مدت نبايد به اين عادت جديد اعتماد زيادي كرد. بدن هر فردي درطول زمان تغيير ميكند و در طي سالها ممكن است عادات بدني فرد آسيب نخاعي نيز تغييرکند و نياز به تغيير برنامه قبلي داشته باشد.
نقش فعاليت روزانه

فرد آسيب نخاعي بايد تاحد امكان فعاليت خود را حفظ نمايد. حتي در زماني كه بمدت طولاني در تخت خوابيده, بايد فعاليت بدني راحفظ نمايد زيرا اين كار باعث افزايش انقباض عضلات شكم گرديده وهمچنين منجر به تحريك حركات روده ميشود.درصورت امكان، ورزش دادن به عضلات شكم به حركات روده كمك ميكند. تنفس عميق به انقباضات عضلات كمك ميكند ويا ميتوان دستها رادر دو طرف بدن گذاشته وخود را به سمت بالا بلند نمود.

چگونه مي توان از رفلكس معده اي روده اي استفاده نمود ؟
رفلكس معدهاي و رودهاي يک رفلكس طبيعي است وبه اين صورت است كه پس از خوردن غذا يا نوشيدن مايعات گرم, عضلات جدار روده فعال شده و مواد دفعي رابه سمت خارج به حركت درميآوردند. ميتوان ازاين رفلكس براي كمك به دفع استفاده نمود. به اين ترتيب كه خوردن غذا يا نوشيدن مايعات گرم به فاصله كمي قبل از عمل دفع به اين كار كمك می نمايد.

اهميت نحوه تغذيه
تغذيه نقش مهمي دركنترل دفع مدفوع دارد زيرا تعداد دفعات اجابت مزاج وقوام مدفوع هر دو بستگي به نوع ومقدار غذاي خورده شده دارد.قوام مدفوع (ميزان نرمي يا سفتي مدفوع) يكي از عوامل اصلي درجلوگيري از بياختياري مدفوع است.بخش مهمي از رژيم غذايي روزانه، مقدر فيبر خورده شده است.غذاهاي حاوي مقادير زياد فيبر غذائي ميتوانند مايعات رادرخود نگهداشته وباعث شود مدفوع نرم باقي مانده وراحتتر دفع شود.بايد غذا به دفعات خورده شود از پرخوري دريك وعده پرهيز شود. درصورت تعادل و ميانه روي نياز به داروكاهش يافته و كنترل مدفوع راحتتر ميشود.
عنوان مطالب


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

رادیولوژی ترانزیت روده باریک

دکتر محمد اعظمی[ متخصص رادیولوژِی ]تاریخ انتشار : 1400-01-23تاریخ بروز رسانی : 1400-01-24

تزریق بلوک عصبی SNRB چیست؟

دکتر بنفشه ولیان [ فوق تخصص درد ]

فیبروم چیست و چه علائمی دارد؟

دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

سونوگرافی بقایای بعد از سقط جنین

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

پرسش های متداول لیزر فرکشنال

دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

رژیم غذایی بعد از جراحی روده بزرگ

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

لکه های رنگارنگ دور گردن و سر شانه

دکتر رضا رباطی [ متخصص پوست و مو ]

تخم مرغ چند عدد در هفته مجاز است ؟

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

اهمیت بررسی ضخامت رحم با سونوگرافی

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

نقش اسپری در درمان حساسیت ریوی یا آسم کودکان

دکتر محمد رضا مدرسی [ فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی کودکان ]

نکاتی در مورد مصرف مغزها و سن شروع آن در کودکان

شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

ارتباط علائم استرس پس از سانحه با رفتار بیش فعالی جنسی

دکتر میترا مولائی نژاد [ متخصص سلامت جنسی و باروری ]

روشهای رفع و درمان گودی زیر چشم

کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

بررسی علت دردهای کرامپی یا کولاکی شکم با سونوگرافی

دکتر محمد اعظمی [ متخصص رادیولوژِی ]

کاربرد و نحوه انجام رادیوگرافی ساده زانو

امید ترکاشوند [ خدمات پزشکی در منزل ]

بیماری های قابل درمان با سلول های بنیادی

دکتر بنفشه ولیان [ فوق تخصص درد ]

مقایسه برخی از روشهای جوانسازی پوست

دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

لیفت شقیقه با ژل چگونه انجام میشود؟

دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

نکات ايمنی و بهداشت در طراحی تاريکخانه راديولوژی

دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

انواع عمل های جراحی اورولوژی

دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

بررسی اثر لیزر اگزایمر در درمان پسوریازیس

دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

علت افتادگی و کوچک شدن سینه بعد از عمل پروتز سینه چیست؟

دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

ضعف دست نشانه چیست و چگونه درمان می شود؟

دکتر بیژن فروغ [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

برای زیر چشم تزریق ژل بهتر است یا چربی؟

دکتر بهرام اشراقی [ فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم ]

نکات مهم برای از بین بردن ورم بعد از تزریق ژل

دکتر فاطمه عندلیب [ متخصص پوست و مو ]

آیا درمان قطعی دیسک گردن با ورزش امکان پذیر است؟

دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

چگونه زوج ها می توانند زمان بیشتری برای رابطه جنسی داشته باشند؟

دکتر میترا مولائی نژاد [ متخصص سلامت جنسی و باروری ]

چه عواملی احتمال ابتلای افراد را به تومورهای مغزی افزایش می دهد؟

دکتر احمد شکرچی زاده [ متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات ]

منوال تراپی کمر چه کاربرد هایی دارد و برای چه کسانی مناسب است؟

دکتر سلمان فلاح [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

استرچ مارک یا ترک بدن چیست؟

دکتر هما فاتحی [ پوست و مو ]

علت ریزش مو در مردان و زنان بالای ۴۰ سال

دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

بهترین روش برای رفع تیرگی کشاله ران

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

جراحی پروستات به روش رادیکال پروستاتکتومی

دکتر امیر بهنام فر [ فلوشیپ جراحی سرطان های دستگاه ادراری و تناسلی ]
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر محمد اعظمی - متخصص رادیولوژِی
دکتر محمد اعظمی

متخصص رادیولوژِی


www.radiologymarkazi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر غلامرضا سیف - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.drseif-radiology.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
دکتر بهرام اشراقی - فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر بهرام اشراقی

فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم


www.dreshraghi.ir
دکتر میترا مولائی نژاد - متخصص سلامت جنسی و باروری
دکتر میترا مولائی نژاد

متخصص سلامت جنسی و باروری


www.drmolaei.ir
دکتر سلمان فلاح - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر سلمان فلاح

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی


www.drsalmanfallah.ir
دکتر علی فرخانی - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر علی فرخانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی


www.drfarkhani.com
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر احمد شکرچی زاده - متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


www.drshekarchizadeh.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت