شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین - پرتال اطلاع رساني

در آشنایی برای ازدواج چه سوالاتی از یکدیگر بپرسیم ؟

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]آدرس وب سایت : www.pezeshkonline.ir

درزمان آشنایی برای ازدواج چه سوالاتی باید از هم بپرسیم؟

1- کدامیک از دوجمله زیر به نظرشما درست تر است ؟
اول : عشق به همدیگر وبعد بدست آوردن آشنایی.
دوم: آشناشدن با همدیگر وبعد رشد دادن عشق .
2- به نظرشما یک زوج قبل از ازدواج درخصوص چه مواردی باید باهم گفتگو نمایند؟ازلحاظ زمانی چقدر باید وقت اختصاص دهند؟
3- آیا حاضرید در مورد موارد زیر اطلاعاتی در اختیار همدیگر قرار دهید؟

نام نام خانوادگی- سن- محل تولد- میزان تحصیل شغل وسابقه شغلی- چندمین فرزند خانواده هستند- رشته تحصیلی- در قید حیات بودن ونبودن اعضاء خانواد ه تعداد اعضاء خانواد ه وجنسیت آنان وسن آنان- تحصیل آنان- شغلی وازدواج هرکدام محل زندگی وخانواده هرکدام وضعیت پدر ومادر از نظرسن و تحصیلات وشغلی باچه کسانی اکنون زندگی می کنند.

4- آیا تصمیم دارد که بعد از ازدواج مستقل از خانوادده باشد آیاتوانایی مستقل شدن رادارد؟
5- نظرهرکدام در مورد زندگی مشترک یا مستقل از خانواده چیست؟
6- آیادر حال حاضر مستقل (ازلحاظ منزل) زندگی می کند؟ چگونه اینطورشده است؟
7- خانواده های هرکدام در مورد استقلال آنها چه نظری دارند وآیا این اجازه را به آنها می دهند؟
8- آیا خود فرد توانایی عاطفی و روانی مستقل شدن از والدین را دارد؟
9- فکرمی کنید که امروزه استقلال بویژه استقلال عاطفی و روانی از خانواده تا چه حد در زندگی مشترک تاثیر گذار است؟
10- آیا توانا یی استقلال وبرخورداری مادی مناسب را دارید؟
11- آیا فکر می کنید که ازدواج جزء جدایی ناپذیر وضروری زندگی زندگی است؟ آیا فکرمی کنید که هرانسان سالمی باید در طول زندگی حتماً ازدواج کند؟ دلایل شما چیست؟
12- شما چرا می خواهید ازدواج کنید؟
13- انگیزه شما برای ازدواج چقدر است؟ به عبارت دیگر تاچه حد نیاز به ازدواج را در خودتان احساس می کنید؟
14- آیا ممکن است که شما بخاطر رها شدن از شرایط خانوادگی فشارآور ازدواج کنید؟
15- آیا ممکن است شما بخاطر نگرانی از بالا رفتن سن ازدواج کنید؟
16- آیا انگیزه شما از ازدواج ناشی از نیاز خودتان است یا اینکه به دلیل وسوسه ها یا فشارهای دیگران می خواهید ازدواج کنید؟
17- شما غکرمی کنیدازدواج تاچه حد در حفظ سلامتی روحی وروانی و جسمانی انسان موثراست؟
18- هدغهای شما در زندگی تا بحال چه بوده اند وبعدازاین چه خواهند بود؟ اولویت آنها چیست؟
19- هدفهای شما با هدف های خانواده تان (ازاین به بعد) چقدر همانندهستند؟
20- هدفهای شما با هدفهای خانواده اتان قبل از این چقدر همانند بوده است؟ اگر همانند نبوده یا اختلاف نظراحتمالی ایجادشده چه می کرده اید یا خواهید کرد؟آیا تاثیری در تصمیم گیری های شما خواهد داشت؟
21- الگوی همسرایده آل ازنظر شما چیست؟ قبلاً چه بوده است؟
22- الگوی همسرایده آل از نظر خانواده شما چیست؟
23- آیا تفاوتی در نظرات شما وخانواده تان نسبت به الگوی همسر ایده آل وجود دارد؟
24- اگر تفاوتی وجود دارد نتایج احتمالی آن چیست وچگونه با آن کنارخواهید ؟آمد؟
25- اطرافیان شما در طرز فکر ونگرش وانگیزه شما نسبت به ازدواج چه تاثیری داشته اند؟
26- خصوصیات فردی مانند چاقی ، لاغری ، زیبایی (جذابیت صورت وکلام وتناسب اندام) قد، وزن وتیپ داشتن چقدر برای شما مهمند؟
27- سابقه سلامت وبیماری از گذشته تا به حال چه بوده است ؟اگر مورد خاصی وجود دارد ذکرکنید.
28- سابقه سلامت وبیماری در خانواده شما واقوام ازلحاظ جسمی روانی وژنتیکی چگونه بوده است؟
29- آیا بلوغ جنسی برای شما به عنوان یک واقعه خوشایند بوده است یا اینکه باعث ناراحتی شما گردیده بوده است ؟
30- بطور کلی در مورد جایگاه مسائل جنسی در زندگی زناشویی چه نظری دارید؟
31- (درصورت بالا بودن سن طرفین) چرا تا به حال ازدواج نکرده اید؟
32- اگر خواستگاری رفته ویا خواستگار داشته اید ؛ دلیل رد آنها چه بوده است ؟
33- آیا سابقه تب و تشنج ، سرماخوردگی مکرر، حساسیتهای بدنی ، حساسیت غذایی خاص ، راه رفتن در خواب ، دندان قروچه در خواب ،
خرخرکردن در خواب داشته یا دارید؟
34- آیا خواب کم می بینید؟ یا زیاد ؟ آیا خواب برجسته ومهمی داشته اید؟ درصورت امکان ذکرشود.
35- استرسهای مهم زندگی شما چه بوده است ؟ با آنها چگونه برخورد کرده اید ؟
36- چه چیزهایی در زندگی برای شما تهدید به شمار می آید ؟( زندگی فردی و مشترک )
37- آرزو دارید که چه چیزهایی در زندگی شما اتفاق بیفتد؟

سوالات مهم قبل از ازدواج
38- چه آرزو هایی دارید؟ از چه چیزهایی خوششتان می آید؟ چه چیزهایی را دوست دارید که داشته باشید؟
39- ازچیزهای مورد علاقه کدام یک را درحال حاضر دارید؟
40- چه چیزهایی برای او مهم هستند وجنبه ارزشی دارند؟ اولویت های ارزشی او چیست؟
41- در مواجه با سختی ها یا وقایع غیر منتظره ومخرب ( سیل زلزله- تصادف و.....) چه باید کرد ؟ شما چه می کنید؟
42- علاقه منی های خاص شما چیستند؟( ورزش، موسیقی مسافرت تحصیل وادامه آن شغل مطالعه فرزند پروری خانه داری و......)
43- ضرورت یا ضرورتهای وجود فرزند چیست؟
44- نظر شما در مورد زمان فرزند دار شدن چیست؟ آیا نظر خاصی دارید؟ چرا؟
45- آیا مایلید 2 یا 3 سال بعد از ازدواج فرزند دار شوید؟ در این مورد چقدر قاطع هستید؟ چه چیزی ممکن است تصمیم شما را عوض کند؟
46- چه راه یا راههای را جهت تامین وتضمین هدف فوق در پیش خواهید گرفت ؟
47- آیا حاضرید جهت آگاهی بیشتر ودقیق تر از روشهای جلوگیری از بارداری به متخصص زنان وزایمان و یا متخصص مراجعه کنید؟
48- کدامیک از شما داوطلب استفاده از این روشها هستید؟ هردو ؟ هیچکدام ؟ چرا؟
49- کدامیک از شما اصرار دارید بلافاصله بعد از ازدواج فرزند دار شوید؟ چرا؟
50- آیا حاضرید که بعد از بوجود آمدن تعداد کافی فرزند اقدام به عمل جراحی ( وازکتومی ، تویکتومی)نمادید؟آیا در این مورد نظر خاصی دارید؟
51- تا چه حد حاضرید که از مشاور ، پزشک ومتخصص در رابطه با جنبه های مختلف زندگی تان (درصورت لزوم) کمک بگیرید؟ چه زمانی را شما مناسب جهت مراجعه با متخصصین می دانید؟ به عبارت دیگر موارد مورد لزوم به نظر شما در چه شرایطی هستند؟
52- در مورد تعداد فرزندان چه نظری دارید؟
53- در مورد نام فرزندان چه نظری دارید؟
54- در مورد فاصله زمانی بین تولدها چه نظری دارید؟
55- در مورد جنسیت فرزندان چه نظری دارید؟
56- آیا شما اصرار خاصی در مورد دختر یا پسر بودن فرزندان دارید؟
57- نظرشما در مورد فرزند داری وفرزند پروری تاچه حد مستقل از خانواده هایتان است؟
58- آیا شما موافقید که والدینتان در پرورش فرزندان شما نقش یا دخالتی داشته باشند؟
59- شما تا چه حد برآورده کننده آرزوهای خانواده هایتان بوده اید یا هستید یا باید باشید؟
60- آیا فکر می کنید که یک ازدواج ارزش این همه گفتگو وتوافق را دارد؟


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

ازدواج کورکورانه ، هرگز

دکتر اعظم صالحی[ متخصص مشاوره ازدواج ]تاریخ انتشار : 1397-12-07تاریخ بروز رسانی : 1398-02-03

گفتگوهای قبل از ازدواج

دکتر اعظم صالحی[ متخصص مشاوره ازدواج ]تاریخ انتشار : 1392-06-03تاریخ بروز رسانی : 1398-02-03

ازدواج سنتی یا امروزی ؟

دکتر اعظم صالحی[ متخصص مشاوره ازدواج ]تاریخ انتشار : 1392-05-20تاریخ بروز رسانی : 1398-02-03

رابطه جنسی بعد از ازدواج

دکتر اعظم صالحی[ متخصص مشاوره ازدواج ]تاریخ انتشار : 1390-11-19تاریخ بروز رسانی : 1398-02-03

پارگی تاندون شانه چیست و چگونه میتوان از آن جلوگیری کرد؟

دکتر سلمان فلاح [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

نحوه استفاده از کرم تریامسینولون استوتاید

دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

تخم مرغ چند عدد در هفته مجاز است ؟

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

پرسش های متداول لیزر فرکشنال

دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

وقتی دست یا پا را گچ میگیرند

دکتر علیرضا مقتدری [ فلوشیپ اینترونشنال درد ]

سیانوز ( کبودی ) در کودکان

دکتر فریدون آشنایی [ فوق تخصص بيماريهای قلب اطفال ]

نکاتی در مورد مصرف مغزها و سن شروع آن در کودکان

شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

رژیم غذایی بعد از جراحی روده بزرگ

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

قرص ال آرژنين چيست ؟

دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

میکروپیگمنتیشن چطور انجام می‌شود؟

[ 1400-06-09 ]دکتر مینا رضایی [ کوچینگ سلامت ]

آیا استفاده از امواج فرکانس رادیویی دردناک است؟

[ 1400-06-09 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

مزایای اوزون تراپی برای مو و پوست سر

[ 1400-06-09 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

آیا می‌توان در دوران جنینی سندروم داون را تشخیص داد؟

[ 1400-06-08 ]دکتر محمد اعظمی [ متخصص رادیولوژِی ]

مراحل کانتورینگ صورت

[ 1400-06-08 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

پس از بلفاروپلاستی پلک بالایی منتظر چه نتایجی باشیم؟

[ 1400-06-08 ]کلینیک پوست ارکیده [ پوست ، مو و زیبایی ]

مراقبت های ویژه و نکات قبل از انجام میکروبلیدینگ ابرو

[ 1400-06-08 ]دکتر مینا رضایی [ کوچینگ سلامت ]

لیزر موهای زائد آقایان

[ 1400-06-08 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

جراحی های زیبایی پستان شامل چه مواردی می شود؟

[ 1400-06-08 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

مزایای استفاده از ارتوزهای اندام فوقانی

[ 1400-06-08 ]دکتر بیژن فروغ [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

برجسته‌سازی زاویه فک با تزریق فیلر

[ 1400-06-08 ]دکتر هما فاتحی [ پوست و مو ]

بلاک گانگلیون های ایمپار چگونه انجام می شود؟

[ 1400-06-08 ]دکتر حسین عدل خو [ فوق تخصص کنترل و درمان درد ]

اهمیت تزریق چربی در زیبایی

[ 1400-06-08 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

نحوه انجام مزوتراپی چگونه است؟

[ 1400-06-08 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

موارد قابل تشخیص در سونوگرافی تیروئید

[ 1400-06-08 ]دکتر جواد فرخی [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

افزایش کلاژن پوست با اکسنت

[ 1400-06-08 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

کفش طبی چه مزایای درمانی دارد؟

[ 1400-06-08 ]دکتر سلمان فلاح [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

تعداد جلسات و مدت زمان کاشت مو

[ 1400-06-07 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

جراحی بسته‌ی زانو برای چه افرادی انجام می‌شود؟

[ 1400-06-07 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

بررسی منیسک های زانو با سونوگرافی

[ 1400-06-07 ]دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

لیزر عروق خونی صورت

[ 1400-06-07 ]کلینیک پوست ارکیده [ پوست ، مو و زیبایی ]

میکروبلیدینگ ابرو چیست؟

[ 1400-06-07 ]دکتر مینا رضایی [ کوچینگ سلامت ]
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
پروانه کاظمی - کارشناس ارشد تغذیه
پروانه کاظمی

کارشناس ارشد تغذیه


www.dietkazemi.ir
دکتر احمد شکرچی زاده - متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


www.drshekarchizadeh.ir
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر محمد اعظمی - متخصص رادیولوژِی
دکتر محمد اعظمی

متخصص رادیولوژِی


www.radiologymarkazi.ir
دکتر جواد فرخی - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر جواد فرخی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.doctorfarokhi.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر بهرام اشراقی - فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر بهرام اشراقی

فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم


www.dreshraghi.ir
دکتر غلامرضا سیف - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.drseif-radiology.ir
دکتر سلمان فلاح - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر سلمان فلاح

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی


www.drsalmanfallah.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت