دکتر پدرام معینی - پزشک هومیوپاتی

داروسازي در هوميوپاتي

دکتر پدرام معینی [ پزشک هومیوپاتی ]آدرس وب سایت : www.drmoeini.ir
آدرس مطب : 1 تلفن مطب : 1 - 1

ساختن داروهاي هوميوپاتي توسط پروسههاي خاصي صورت ميگيرد كه به شرح مختصر آنها ميپردازيم :
1 ) Maceration :
در مورد گياهان اين فرايند را Maceration مينامند . در طي آن كل گياه را - بدون گرم و سرد كردن خرد مينمايند . ( البته بسته به نوع گياه و دارويي كه ميخواهد توليد شود ميتوان از برگ ، ساقه ، جوانه ، ريشه ، گل و يا حتي گرده گياه به طور مجزا جهت ساخت دارو استفاده نمود . ) هميشه سالمترين گياه و سالمترين قسمت آنرا انتخاب مينمايند و نيز سعي ميشود تا قسمتهاي انتخابي آنقدر كه ممكن ميشود عاري از ميكروارگانيسم باشد.

اول با آب سرد و سپس با آب مقطر آنرا شستشو ميدهند و سپس روي يك صفحه شيشهاي آنرا خرد مينمايند و بعد آنرا به داخل يك لوله آزمايش انتقال ميدهند و البته سعي ميشود اين لوله تيره باشد تا نور به آن نرسد .

روي اين گياه خرد شده آب مقطر اضافه مينمايند ( آب دوبار تقطير شده ) ، و بسته به نوع گياه آنرا براي مدتي ( معمولا 2 - 1 ماه ) در اين حالت قرار ميدهند تا تبادلات لازم صورت پذيرد . و نيز 20 - 5% الكل به آن اضافه مينمايند كه ميزان الكل افزوده به آن بستگي به درصد الكل خود گياه دارد .

محصول به دست آمده حداقل 2 هفته در درجه حرارت ( 30 - 15 ) معمولي و در محيط بسته ( پوشيده ) و تاريك ميماند و پس از آن آنرا با صافي صاف مينمايند . داروي بدست آمده داروي شمارهي صفر ميباشد كه به آن محلول مادر يا Mother Tincture M.t ميگويند كه هنوز تواندار نشده . ( هر چند كه در برخي موارد جهت درمان نيز از آن استفاده ميشود. ) پس از اين مراحل نوبت به تواندار كردن ( potertization ) ميرسد كه به سه روش صورت ميپذيرد :

الف - يك سي سي از M.t را برداشته و نه ميلي ليتر آب مقطر همراه با مقدار كمي الكل ( حلال ) - و يا حتي با 9cc الكل خالص - مخلوط مينمايند و سپس آنرا داخل يك لوله آزمايش به ميزان 3/2 ارتفاع آن ريخته و پس از بستن درب لوله ، آنرا براي 100 - 50 بار به شدت تكان ميدهند ( shaking ) و يا به شكل ضربه زدن به اجسام نيمه سخت مانند جلد چرمي كتاب اين كار را انجام ميدهند .

حال داروي به دست آمده ما 1X يا 1D كه به طور معمول به شكل X1 يا D1 نوشته ميشود و در واقع حروف اول « يك دهم » = Decimal يا X/1 = 1/10 ميباشد . براي تهيه D2 = X2 يك سي سي از X1 يا D1 برداشته و آنرا با 9cc حلال مخلوط نموده و مراحل Shaking را دوباره انجام ميدهند كه داروي حاصله را D2 = X2 ( با رقت ملكولي 2- 10 = 100/1 ) مينامند و به همين ترتيب 3- 10= D3 به دست ميآيد .
( در هوميوپاتي به طور معمول از داروي D5 يا X5 به بالا استفاده ميشود .)

ب - در روش ديگر 1cc از M.t را با 99cc حلال حل كرده و محلول حاصل را C1 (حرف اول Centimal) مينامند كه داراي رقت ملكولي ( 2- 10 = 100/1 ميباشد و اگر 1cc از C1 را با 99cc محلول مخلوط نموده و Shaking را انجام دهيم ، داروي حاصل C2 با دقت 4- 10 = 10000/1 به دست ميآيد . از نظر علم شيمي C3 = X6 است چون رقت ملكولي آنها برابر است ، ولي از نظر هوميوپاتي اين دو با هم فرق داشته و شايد اثرات مشابهي را داشته باشند ، اما در جزييات متفاوت خواهند بود ، چون در اين دو روش ميزان انتقال فركانس در هر بار متفاوت از هم است .
از نظر شيمي هم با توجه به عدد آوو گادرو ( 23- 10 × 02/6 ) ، داروي C12 به بالا آب مقطر محض ميباشد ، لذا نميتوان اثر شيميايي براي آن قائل بود .

2 ) روش LM :
در اين روش فرايند داروسازي با رقت 50000/1 شروع ميشود كه در واقع از لحاظ علم شيمي از همان ابتدا هيچ گونه chemical effect اي را نميتوان براي آن منظور نمود . لكن هوميوپاتهايي كه با اين روش كار مينمايند معتقدند كه با اين روش aggrevation (تشديد موقت نشانههاي بيماري موجود ) بيمار بسيار ملايمتر بوده و مدت زمان بسيار كوتاهتري را دارد . ولي دفعات مصرف دارو توسط بيمار در آن افزايش مييابد .

3 ) روش trituration : ( ساخت دارو بدون استفاده از آب مقطر و الكل ) به منظور ساخت دارو از مواد جامد از روش ابداعي هانمن كه بعضي آنرا شاهكار وي ميپندارند بهره ميبرند . به اين صوت كه يك گرم از ماده جامد را انتخاب نموده ( براي مثال مغز پوسته صدف دريايي براي ساختن ( Calcaria carbonica ) و سپس آنرا در هاون ريخته و نه گرم ( 9gr ) پودر شير خشك به آن اضافه كرده و حداقل يك ساعت به هم ميزنند . ( ده بار در جهت عقربههاي ساعت و ده بار در خلاف جهت آن ) و نام آنرا X1 ميگذارند و به اين فرآيند Trituration ميگويند.

در هوميوپاتي تهيه دارو در حقيقت تنها يك فرايند انتقال ميباشد و داروي هوميوپاتي غيرمادي بوده و در واقع انرژي دروني آزاد شدهاي است كه در اين بين مسووليت درمان بيماري را عهدهدار ميباشد .

اينكه از بعضي مواد جهت ساخت شكل ظاهري دارو بهرهگيري ميشود تنها حكم يك Medium ( واسطه ) و يك انتقال دهندهي اثرات درماني را دارد و نه اينكه خود عامل درمان كننده باشد ، چرا كه ماده زمينه ( قرص يا گلبول يا ... ) در تمامي داروها يكسان ميباشد و نميتواند گستره وسيع اثرات داروهاي هوميوپاتي را به هيچ وجهي توجيه نمايد ، درك اين اكتشاف گيج كننده ميباشد .

اين پديده نميتواند به طور واضحي توسط آناليز شيميايي معمولي و رايج توضيح داده شود . اين داروها به قدري رقيق شدهاند كه حتي يك ملكول از مادهي اصلي در آنها وجود ندارد ولي با اين حال اثرات آنها بسيار واضح و حقيقي است و جاي هيچ گونه شكي را باقي نميگذرد . حتي اثرات آن به گونهاي است كه يك فرد بيمار را به سرعت درمان كرده و هيچ عارضهاي نيز از خود بر جاي نميگذارد . هانمان كشف كرد كه حتي افرادي كه از امراض مزمن و عميق رنج ميبرند نيز اگر داروي هوميوپاتي مناسبي دريافت نمايند پيشرفت چشمگيري از نظر درماني خواهند نمود .

با اين تفاسير ، هانمن حدس زد كه به داروي « انرژي » دست يافته زيرا از نظر آناليز شيميايي هيچ مادهاي در داروي ساخته شده توسط او وجود نداشته است . او به اين نتيجه رسيد كه بايستي يك اصل انرژيزا براي انسان وجودداشته باشد كه به بدن و كالبد فيزيكي او انرژي و روح ميدهد و هر گاه اين اصل انرژي بخش متاثر شود ، علائم بيماري نمايان ميشود و در اين سطح است كه درمانهاي تقويت شده اثر اوليه خود را نشان ميدهند و ما به اين سطح ، سطح ديناميك ( dynamic level ) گفته و به اين اصل انرژيزا نيروي حياتي ( Vital force ) اطلاق ميكنيم .


رژیم آب درمانی چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟ (قسمت سوم)

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

بیهوشی عمومی یا بیحسی از نخاع برای سزارین

[ 1393-05-15 ]دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

فرورفتگی ناخن در گوشت

[ 1392-01-27 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

درمان غیر جراحی آرتروز و ساییدگی مفصل زانو

[ 1396-07-19 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

سلامتی ناخن

[ 1390-02-01 ]دکتر گیتا فقیهی [ متخصص پوست و مو ]

چگونه بعد از عمل جراحی بینی از پوست خود محافظت کنیم ؟

[ 1396-10-21 ]دکتر مسعود جعفری پور [ فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت ]

نیاز ورزشکاران به عنصر روی

[ 1394-08-13 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

دستورات پس از عمل بلفاروپلاستی

[ 1398-02-24 ]دکتر سیروس بخت آور [ متخصص چشم پزشکی ]

جراحی فول آندوسکوپی دیسک کمری

[ 1391-11-26 ]دکتر محمد ابراهیم طاهریان [ متخصص جراحی استخوان و مفاصل ]

بلفاروپلاستی غیر جراحی (درمان افتادگی پلک)

[ 1399-02-01 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

کربوکسی تراپی دور چشم چیست؟

[ 1399-09-03 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

روشهای نوین جوانسازی پوست کدامند؟

[ 1399-09-03 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

درد و بی حسی پاها در بیماران دیابتی

[ 1399-09-03 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

بیماری نقرس

[ 1399-09-01 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

رژیم آب درمانی چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟ (قسمت سوم)

[ 1399-09-01 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

هایپوپیگمانتاسیون چیست و چگونه درمان می شود؟

[ 1399-08-30 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

آناتومی دستگاه ادراری

[ 1399-08-30 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

علائم آب آوردن زانو چیست؟

[ 1399-08-30 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

درد مفاصل فاست کمر و درمان آن

[ 1399-08-30 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

مزایا و معایب لیزر موهای زائد

[ 1399-08-30 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

آیا جوش یا آکنه درمان قطعی دارد؟

[ 1399-08-30 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

عوارض مزوتراپی چیست؟

[ 1399-08-30 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

آیا برداشتن قوز بینی بدون جراحی امکان‌پذیر است؟

[ 1399-08-30 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

درمان یبوست در بارداری

[ 1399-08-29 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

بلفاروپلاستی بدون جراحی (درمان افتادگی پلک)

[ 1399-08-29 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

سندروم پلیکا زانو چیست و چگونه درمان می‌شود؟

[ 1399-08-28 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

هیدروسل و درمان آن با هیدروسلکتومی

[ 1399-08-28 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

چرا وزنم کم نمیشه؟؟؟

[ 1399-08-28 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

رژیم مناسب برای افرادی که کبدچرب دارند

[ 1399-08-28 ]شهزاد محمدیان [ کارشناس ارشد تغذیه ]

رژیم آب درمانی چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟ (قسمت دوم)

[ 1399-08-28 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

رفع اسکار سوختگی و بخیه با بهترین روش

[ 1399-08-27 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

زگیل تناسلی با چه روشی درمان می‌شود؟

[ 1399-08-27 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر عباسعلی نصر اصفهانی - متخصص جراحی و لاپاروسکوپی
دکتر عباسعلی نصر اصفهانی

متخصص جراحی و لاپاروسکوپی


www.drnasresfahani.ir
دکتر زهرا سعادتی - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا سعادتی

متخصص جراحی عمومی


www.Hemorrhoid-laser.com
شهزاد محمدیان - کارشناس ارشد تغذیه
شهزاد محمدیان

کارشناس ارشد تغذیه


www.armitaclinic.ir
دکتر احمد شکرچی زاده - متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


www.drshekarchizadeh.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت