شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین - پرتال اطلاع رساني

بینی زیبا و معیارهای زیبایی بینی

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]آدرس وب سایت : www.pezeshkonline.ir

خصوصیات یک بینی زیبا چیست؟ آیا تعریفی برای یک بینی زیبا وجود دارد؟ محققان جهت بررسی و شناسایی یک بینی زیبا، تحلیلهایی بر روی صورت افراد با بینی زیبا انجام دادهاند، بطوری که در این اشخاص علاوه بر زوایا و اندازهی بینی، خود بینی باید با سایر اجزای صورت نیز متناسب باشد.

برخی معیارهای ارائه شده در این بخش مربوط به رینوپلاستیمیباشند. جراح بینی در بررسیهای قبل از عمل و معاینات حین درمان و نیز تصاویر قبل از عمل بینی، وضعیت بینی را مشخص کرده و بر اساس معیارهای زیر فرایند جراحی زیبایی بینی را طراحی میکند. بطور کلی هدف رینوپلاستی علاوه بر حل مشکل بینی با حفظ عملکرد تنفسی آن، دستیابی به بینی زیبا بر اساس معیارهای زیبایی میباشد.

هنگام انتخاب یک جراح زیبایی برای رینوپلاستی ، یافتن شخصی که با چشمانی تیزبین تمام ظرافتها و جزئیات را در نظر بگیرد و تغییرات لازم را جهت زیبایی بینی انجام دهد، بسیار مهم است. این اشخاص میدانند که با اینکه تقارن مطلوب است، اما به تنهایی به معنی جذابیت نخواهد بود. در طول مشاوره، متخصص زیبایی سر و گردن اهداف زیبایی شما را بررسی کرده و به ، منظور تعیین یک بینی متناسب و زیبا بر روی صورت، با شما کار خواهد کرد بطوری که نه تنها باعث اصلاح نیمرخ صورت میشود بلکه سایر خصوصیات منحصر بفرد چهره را نیز بهبود میبخشد.

آنچه در این مطلب میخوانید

تعریف بینی زیبا و ایده آل

بینی زیبا و ایدهآل در واقع یک اصطلاح نسبی است. آناتومی خاص و ساختار استخوانی صورت ما به هر یک از ما ظاهر منحصر بفردی میدهد، اجزایی که متناسب با صورت یک شخص هستند، ممکن است بر روی صورت دیگری بسیار نامتناسب باشند. بررسی اینکه چگونه بینی و سایر اجزای صورت بطور متناسب با یکدیگر مرتبط هستند اولین مرحله در دستیابی به یک بینی زیبا است. بطور کلی، هرچه تقارن صورت بیشتر باشد، بیشتر به عنوان یک چهرهی زیبا تلقی میشود.

یک متخصص رینوپلاستی نه تنها شکل بینی را نسبت با سایر اجزای صورت در نظر میگیرد، بلکه چگونگی کامل شدن اجزاء بینی در کنار یکدیگر، بخصوص نسبت بین پل بینی و نوک بینی را نیز بررسی میکند. با اینکه یک بینی مطلوب میتواند شکلهای متفاوتی داشته باشد، برخی از خصوصیات مانند صاف بودن پل بینی و برآمدگی متناسب بینی معمولاً از نظر زیبایی جذاب در نظر گرفته میشوند.

تفاوت بین بینیهای مردانه و زنانه

یک عامل دیگر که باید در تعریف یک بینی زیبا در نظر گرفته شود، جنسیت است. برخی ویژگیها میتوانند باعث مردانه و زنانهتر شدن صورت شوند. برای مثال، شکل صورت، تراکم ابروها و خطوط استخوان گونه همگی بر اینکه صورت مردانه یا زنانه است تاثیر میگذارند.

بینی مردانه

بینی مردانه اغلب دارای لبههای زاویهدار و خطوطی صاف است. این زاویهها یک ظاهر مخروطی ایجاد کرده و مکمل سایر زوایای صورت میباشند (برای مثال یک استخوان فک برجسته).

بینی زنانه

برخلاف حالت زاویهدار مرتبط با بینی مردانه، بینی زنانه کمتر برجسته و قابل توجه است. در یک صورت زنانه، هدف کمتر جلب توجه کردن برجستگی ظاهری بینی میباشد. برای مثال با به حداقل رساندن برجستگی و عمق پل بینی، تاکید و توجه کمتری بر بینی قرار میگیرد. به جای آن، توجه معطوف لبها و چشمها میگردد. متوازن کردن جزئیات شکل حفرهی بینی و نوک بینی نیز در ایجاد ظاهر زنانهتر بینی نقش دارد.

ویژگیهای یک بینی زیبا

نمای جلو

نمای جلو به ۵ قسمت تقسیم میشود. لبهی بیرونی چشم تا لبهی بیرونی گوش، بخش میانی دو لبهی داخلی چشم و عرض چشمها باید مساوی باشند. بهتر است که یک بینی زیبا در یک پنجم میانی صورت قرار داشته باشد.

تقارن بینی و صورت

در نمای جلویی میانهی پیشانی تا چانه باید خطی از وسط ابروها و نوک بینی و لبها از بالا به پایین کشیده شود. هرگونه انحراف در بینی و لبها و صورت قابل تشخیص است.

خط رینوپلاستی

اگر خطی در نمای جلویی از پایین خط ابرو تا نوک بینی کشیده شود، نباید بصورت خط شکسته و منحنی باشد. این خط، رینوپلاستی نامیده میشود.

نوک بینی زیبا

نوک بینی به عنوان نقطهی چهارم باید تشکیل یک الماس را بدهد. در حالت ایدهآل پهنای استخوان بینی باید ۸۰ درصد از پهنای استخوان بینی در پایهی بینی باشد.

عرض پایه بینی

رینوپلاستی یک معیار پهنای پایهی بینی نسبت به پهنای چشم است. روش صحیح، محاسبهی پهنای بینی نسبت به گوشهی داخلی چشم است بطوری که پهنای بینی باید بین خطوط عمودی که از دو گوشهی چشم به پایین کشیده میشوند، قرار بگیرد. این اندازه حدود ۵/۳ سانتیمتر است.

نمای نیمرخ

نمای نیمرخ به سه قسمت مساوی تقسیم میشود.

یک سوم بالایی صورت تا پایین ابروها

یک سوم میانی از ابروها تا پایین بینی

یک سوم پایینی از بینی تا چانه، بهتر است که فاصلهی بین بینی تا وسط لبها به اندازهی یک دوم فاصلهی وسط لبها تا زیر چانه باشد.

ارتفاع بینی

ارتفاع بینی برابر با ۶۷ درصد شیب بینی است. ارتفاع فاصله عمودی از بالای بینی تا نوک بینی باید متناسب با بیرونزدگی بینی باشد. یک روش دیگر برای بررسی ارتفاع بینی این است که فاصله بین پایهی بین یا طرفین بینی A) برابر با ارتفاع بینی آن باشد. B) A=B

پشت بینی

در نمای نمیرخ، در صورتی که یک خط از بالای بینی تا نوک بینی کشیده شود، در زنان بینی باید حدود ۲ میلیمتر پایین این خط باشد. در مردان نیز بینی باید مماس با این خط باشد.

زاویه بین بینی و لبها

خط جانبی که بالا و پایین حفرهی بینی را به یک خط عمود متصل میکند و لبها، بینی و زاویهی لب را در بر میگیرد. زاویهی ایدهال حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ درجه در زنان و ۹۰ تا ۹۵ درجه در مردان میباشد.

زاویه بین بینی و پیشانی

در نمای نیمرخ، زاویهی بین بینی و پیشانی در انتهای ابرو روی یک خط واقعی است. این خط از مرکز مژهها و ابروها عبور میکند. زاویه پیشانی و بینی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ درجه باید باشد. البته این زاویه پیشبینی میشود حدود ۲۰ تا ۳۰ درجه باشد و البته ایدهآلترین زاویه ۳۶ درجه است.

شبکه پزشک آنلاین در برگیرنده اطلاعات وسیع در حوزه پزشکی می باشد. در این مجموعه می توانید مطالب مفید و مستندی را پیرامون جراحی زیبایی، رادیولوژی و سونوگرافی، کنترل درد و ... بیابید و همچنین امکان دسترسی به پرسش و پاسخ پزشکی در این حوزه ها را داشته باشید.


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

کاشت مو و هر آنچه باید درباره آن بدانید

دکتر پارسا نوایی [ پوست ، مو و زیبایی ]

بیماری ام اف چیست

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

رژیم غذایی بعد از جراحی روده بزرگ

پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

تشخیص و درمان به موقع خونریزی ناشی از عمل

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

نکاتی در مورد مصرف مغزها و سن شروع آن در کودکان

شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

وقتی دست یا پا را گچ میگیرند

دکتر علیرضا مقتدری [ فلوشیپ اینترونشنال درد ]

اسکین تگ یا منگوله پوستی چیست؟

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

واسکولاریته در سونوگرافی چیست؟

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

تفسیر سونوگرافی کلیه و مثانه و پروستات

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

مراقبت های ویژه و نکات قبل از انجام میکروبلیدینگ ابرو

شبکه اطلاع رسانی پزشک آن لاین [ پرتال اطلاع رساني ]

ادامه درمان فتق

دکتر عباسعلی نصر اصفهانی [ متخصص جراحی عمومی ]

درمان فتق

دکتر عباسعلی نصر اصفهانی [ متخصص جراحی عمومی ]

فتق چیست

دکتر عباسعلی نصر اصفهانی [ متخصص جراحی عمومی ]

لیزر درمانی مؤثر برای رفع لک های صورت

دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

علت درد استخوان ساعد دست

دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

شناسایی و تشخیص انزال تاخیر یافته

دکتر میترا مولائی نژاد [ متخصص سلامت جنسی و باروری ]

آستین طبی لنف ادم چیست و چه کاربردی دارد؟

دکتر بیژن فروغ [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

رادیولوژی مداخله ای یا اینترونشنال چیست و چه کاربردی دارد؟

امید ترکاشوند [ خدمات پزشکی در منزل ]

درمان انواع اسکولیوز

دکتر علی فرخانی [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]

درباره تغییر و اصلاح سبک زندگی بیشتر بدانید

دکتر پونه دورودی [ کوچینک سلامت و زیبایی ]

درمان پیری و رفع چروک های دست با تزریق چربی

دکتر راضیه ایرجی [ متخصص پوست و مو ]

هماتوم یا شکستگی لاله گوش چیست ؟

دکتر علی رفسنجانی [ جراحی پلاستیک و زیبایی ]

برای خط اخم چند سی سی ژل لازم است؟

دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

سندرم خستگی مزمن (CSF) چیست و چگونه رفع میشود؟

دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

بوتاکس؛ کاربردها، نحوه تزریق، عوارض، مراقبتها، هزینه

دکتر پارسا نوایی [ پوست ، مو و زیبایی ]

چگونه زنان مبتلا به واژینیسموس و همسرانشان می توانند از نظر جنسی رشد کنند؟

دکتر میترا مولائی نژاد [ متخصص سلامت جنسی و باروری ]

فول بادی و توتال بادی در لیزر شامل چه قسمت هایی میشوند؟

کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

بعد از بیوپسی پستان به چه مراقبتهایی نیاز است؟

دکتر محمد اعظمی [ متخصص رادیولوژِی ]

کاتتر چیست و کاتتر گذاری چه کاربردی دارد؟

امید ترکاشوند [ خدمات پزشکی در منزل ]

آیا کاشت ابرو برای آقایان خوب است؟

دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

رادیوگرافی برای تشخیص آبسه دندان

دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

روشهای درمان متخصصان طب فیزیکی برای ضعف رفتن دست

دکتر سلمان فلاح [ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ]
دکتر پرستو خسروانی - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر پرستو خسروانی

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drkhosravani.ir
دکتر سید سلمان فاطمی - متخصص داخلی مغز و اعصاب
دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


www.dr-salmanfatemi.ir
دکتر رضا رباطی - متخصص پوست و مو
دکتر رضا رباطی

متخصص پوست و مو


www.drrobati.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر محمد اعظمی - متخصص رادیولوژِی
دکتر محمد اعظمی

متخصص رادیولوژِی


www.radiologymarkazi.ir
دکتر غلامرضا سیف - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.drseif-radiology.ir
دکتر سلمان فلاح - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر سلمان فلاح

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی


www.drsalmanfallah.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
دکتر مجید حقیقت - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر مجید حقیقت

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.drhaghighat.ir
دکتر علی فرخانی - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر علی فرخانی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی


www.drfarkhani.com
دکتر بهرام اشراقی - فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر بهرام اشراقی

فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم


www.dreshraghi.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت