facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir

PGD ( تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی )
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

PGD ( تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی )

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
PGD ( تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی )

PGD(تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی) :
پی جی دی ( PGD ) درزوجهایی انجام میشود که در معرض خطر انتقال اختلال ژنتیکی خاصی به فرزندان خود مانند بیماری هموفیلی و یا سقط مکرر هستند. روش PGD با مشورت هر دو تیم درمان ناباروری و ژنتیک انجام میشود. به علت اینکه پی جی دی PGD روشی هزینه بر بوده ،قبل از انجام ان زوج کاندید تحت مشاوره متخصص ناباروری و ژنتیک قرار گرفته و مراحل روش PGD و معایب و منافع آن توضیح داده میشود.

PGD چگونه انجام میشود؟
پس از انجام آی وی اف جنین ها ی تشکیل شده درآزمایشگاه در محیط کشت رشد داده میشوند و سپس بعد ازچند روزاز جنینها بیوپسی گرفته میشود . به این معنا که با تکنیکهای خاص چند سلول از جنین در حال رشد گرفته شده و این سلولها در لوله های ازمایش کوچکی قرار داده شده و جهت تحلیل ژنتیکی مورد بررسی قرار میگیرند. برای شناسایی اختلالات رویان معمولا در روز سوم پس از لقاح (مرحله 8-6 سلولی) یک یا دو سلول هسته دار برداشته میشوند.پس از بیوپسی میتوان رویان را فریز کرد و یا به مدت طولانی تر کشت داد. سپس جنین سالم از نظر ژن های مورد نظر درشرایط و فرصت مناسب به رحم منتقل میشود.

PGD (پی جی دی) در چه مواردی انجام میشود؟
1- کسانی که اختلالات ژنتیکی وابسته به جنسیت دارند
2-بارداری قبلی منجر به تولد فرزندانی با اختلالات تک ژنی شده است
3- کسانی که دارای اختلالات کروموزومی هستند
4-سقط مکرر
5-تعیین جنسیت

در مواردی که یک یا هردو زوج دچار جابجایی های کروموزومی متوازن بوده و از نظر ظاهر نرمال هستند،جنین آنها ممکن است دچار جابجایی کروموزومی نا متوازن و غیر طبیعی باشد. در این موارد شناسایی جابجایی کروموزومی نامتوازن در جنین آنها به روش پی جی دی (PGD ) میتواند از سقط پیشگیری کند.اگرچه این زوجها ممکن است بدون آی وی اف و PGD (پی جی دی ) نیز بارداری موفقی داشته باشند اما در این فاصله دچار سقط های مکرر خواهند شد.
در زوجهایی که کاندید آی وی اف یا میکرو اینجکشن هستند انتقال جنین سالم از نظر ژنتیکی به روش PGDبسیار کمک کننده است.بنابراین انجام آزمایش PGD به شناسایی بهترین جنین برای انتقال به رحم و بارداری موفق کمک می کند. و باعث می شود که جنین های سالم تری برای انتقال به رحم انتخاب شده و در نتیجه بارداری نتایج بهتری داشته باشد.

آیا PGD(پی جی دی ) وبیوپسی باعث آسیب جنین میشود؟
جدا شدن یک یا دوسلول از رویان باعث آسیب جنین میشود. البته درجنینهایی که به مرحله بلاستوسیست رسیده اند احتمال آسیب کمتر است و سلولهای بیشتری هم دارند ولی در مجموع با روشهای تکنیکی جدیدتر این احتمال کمتر شده است و این جنینها علی رغم حساس شدن ،در صورت فریز شدن نیز انجماد و ذوب را تحمل میکنند.

دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست و مومطالب و مقالات پزشکی مرتبط
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

آی یو آی (تلقیح داخل رحمی اسپرم )

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

تخمک اهدایی

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

IVF آی وی اف

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

درمان دارویی ناباروری - بخش اول

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

درمان دارویی ناباروری - بخش دوم

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

روشهای تعیین جنسیت

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

افزایش موفقیت آی وی اف

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

پی آر پی در ناباروری

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

رحم اجاره ای

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

فریز جنین

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

بهترین زمان انجام آی یو آی

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
پیامهای بهداشتی
تحرك و فعاليت بدني فرصتي مناسب براي حفظ و ارتقاي سطح سلامت بدن است


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان