facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir

PGD ( تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی )
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

PGD ( تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی )

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
PGD ( تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی )

PGD در اصفهان :

پی جی دی ( PGD ) درزوجهایی انجام میشود که در معرض خطر انتقال اختلال ژنتیکی خاصی به فرزندان خود مانند بیماری هموفیلی و یا سقط مکرر هستند. روش PGD با مشورت هر دو تیم درمان ناباروری وژنتیک انجام میشود. به علت اینکه پی جی دی PGD روشی هزینه بر بوده ،قبل از انجام ان ، زوج کاندید تحت مشاوره فوق تخصص ناباروری و ژنتیک قرار گرفته و مراحل روش PGD و معایب و منافع آن توضیح داده میشود.

PGD چگونه انجام میشود؟

پس از انجام آی وی اف جنین ها ی تشکیل شده درآزمایشگاه در محیط کشت رشد داده میشوند و سپس بعد ازچند روزاز جنینها بیوپسی گرفته میشود . به این معنا که با تکنیکهای خاص چند سلول از جنین در حال رشد گرفته شده و این سلولها در لوله های ازمایش کوچکی قرار داده شده و جهت تحلیل ژنتیکی مورد بررسی قرار میگیرند. برای شناسایی اختلالات رویان معمولا در روز سوم پس از لقاح ( مرحله 8-6 سلولی ) یک یا دو سلول هسته دار برداشته میشوند.پس از بیوپسی میتوان رویان را فریز کرد و یا به مدت طولانی تر کشت داد. سپس جنین سالم از نظر ژن های مورد نظر درشرایط و فرصت مناسب به رحم منتقل میشود.

PGD ( پی جی دی ) در چه مواردی انجام میشود؟

1- کسانی که اختلالات ژنتیکی وابسته به جنسیت دارند
2- بارداری قبلی منجر به تولد فرزندانی با اختلالات تک ژنی شده است
3- کسانی که دارای اختلالات کروموزومی هستند
4- سقط مکرر
5- تعیین جنسیت قطعی

آیا PGD ( پی جی دی ) باعث آسیب جنین میشود؟

از نظر تئوری ، جدا شدن یک یا دوسلول از رویان باعث آسیب جنین میشود. البته درجنینهایی که به مرحله بلاستوسیست رسیده اند احتمال آسیب کمتر است و سلولهای بیشتری هم دارند ولی در مجموع با روشهای تکنیکی جدیدتر این احتمال کمتر شده است و این جنینها علی رغم حساس شدن ،در صورت فریز شدن نیز انجماد و ذوب را تحمل میکنند.

PGD و سقط مکرر:

در مواردی که یک یا هردو زوج دچار جابجایی های کروموزومی متوازن بوده و از نظر ظاهر نرمال هستند، جنین آنها ممکن است دچار جابجایی کروموزومی نا متوازن و غیر طبیعی باشد. در این موارد شناسایی جابجایی کروموزومی نامتوازن در جنین آنها به روش پی جی دی ( PGD ) میتواند از سقط پیشگیری کند.اگرچه این زوجها ممکن است بدون آی وی اف و PGD ( پی جی دی ) نیز بارداری موفقی داشته باشند اما در این فاصله دچار سقط های مکرر خواهند شد.

PGD و ناباروری :

در زوجهایی که بدلیل ناباروری بنا به نظر پزشک فوق تخصص نازایی ، کاندید آی وی اف یا میکرو اینجکشن هستند انتقال جنین سالم از نظر ژنتیکی به روش PGD بسیار کمک کننده است.بنابراین انجام آزمایش PGD به شناسایی بهترین جنین برای انتقال به رحم و بارداری موفق کمک می کند. و باعث می شود که جنین های سالم تری برای انتقال به رحم انتخاب شده و در نتیجه بارداری نتایج بهتری داشته باشد.

تعیین جنسیت با PGD در اصفهان:

در بین روشهای تعیین جنسیت که هیچکدام درصد موفقیت بالایی ندارند ، PGD قطعی ترین روش تعیین جنسیت محسوب می شود. درصد موفقیت تعیین جنسیت به روش پی جی دی نزدیک به 100 درصد می باشد که به همراه آی وی اف انجام می شود.در زوجهایی که کاندید مناسبی برای روش آی وی اف هستند میتوان همزمان با درمان نازایی ، PGD هم انجام داد.

دکتر منصوره پژمان منش ، جراح و متخصص زنان ، فوق تخصص نازایی ، آی وی اف و تعیین جنسیت در اصفهان

دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست و مومطالب و مقالات پزشکی مرتبط
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

تخمک اهدایی

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

IVF آی وی اف

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

روشهای تعیین جنسیت

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

افزایش موفقیت آی وی اف

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

پی آر پی در ناباروری

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

میکرواینجکشن

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

رحم اجاره ای

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

فریز جنین

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

مراحل آی وی اف

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

تعیین جنسیت با آی یو آی

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی

بهترین روش تعیین جنسیت

دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

آدرس وب سایت : www.dr-pejmanmanesh.ir
آدرس مطب : اصفهان ، دروازه شیراز ،ابتدای خ چهارباغ بالا ،نبش کوی بهار آزادی ،مجتمع بهار ،طبقه دوم واحد 205 تلفن مطب : 36206186 - 031
پیامهای بهداشتی
آیا میدانید مصرف ويتامين C با تقويت سيستم ايمني بدن در پيشگيري و درمان سرماخوردگي مؤثر است ؟


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان