facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir
پیشگیری ازاعتیاد و مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان(بخش هفتم)
دکتر محمد آذربایجانی - اعصاب ، روان و مشاوره

پیشگیری ازاعتیاد و مبارزه ملی رسانه ای ...

دکتر محمد آذربایجانی [ اعصاب ، روان و مشاوره ]

آدرس وب سایت : www.drazarbayejani.com
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46 تلفن مطب : 32347879 - 031
پیشگیری ازاعتیاد و مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان(بخش هفتم)

طبق يك بررسي جديد روي گروه هاي مورد مطالعه كه توسط برنامه ملي مبارزه رسانه اي ضد مواد مخدر براي جوانان به انجام رسيد ه است , والدين كودكان سنين ۱۴ ۱۱ ساله نگراني هاي زير را داشتند :
- عدم كنترل آنچه كه فرزندانشان در تلويزيون ميبينند .
- خشونت در رسانه ها
- تصاويري از زندگي نوجوانان كه با نظرات اكثر والدين در تناقض بوده و تاثير بالقوه اين تصاوير بر فرزندان آ نها .
- دسترسي به اطلاعات سانسور نشده و به صورت بالقوه نامناسب موجود در رسانه ها به خصوص اينترنت . برخي والدين مطمئن نيستند آيا فرزندان آنها قادر به فرآوري اين موارد در عين حفظ ارزش هايي كه والدين براي انتقال آن به فرزندان زحمت كشيده اند هستند يا خير .
- تفاوت بين ارز شهاي مورد تاكيد در رسانه ها و ارز شهاي خانواده رشد مصرف زدگي و تمركز غير سالم بر اشيا ي مادي مانند لباس ها ، تلفن هاي همراه و بازي هاي ويديويي و فشار در ميان والدين براي تسليم شدن در مقابل خواست هاي كودكان براي پيشگيري از اين كه آن ها احساس طرد شدگي كنند . يك برنامه موثر آموزش والدين مي تواند اين نگراني ها را مورد كاوش قراردهد و به تحويل راهبردهاي عملي به والدين براي اداره بهتر پيچيدگي هاي بزرگ شدن در عصر اطلاعات كمك كند.

مخاطبين هدف :
كانون اصلي توجه والدين كودكان ۶ تا ۱۱ ساله ، يعني نسلي است كه درصد بيشتري از برنامه هاي بزرگ سالان را تماشا مي كند همراه با اطلاع رساني در مورد نيازهاي كودكان بزرگتر و كوچكتر .

نكات مربوط به رشد :
اطلاعاتي كه به والدين ارايه مي شود بايد به درك ادراكات متفاوت كودكان و تفاسير محتواي رسانه ها كه ناشي از سطح رشد آن ها است كمك كند . كودكان به همان شيوه بزرگترها با رسانه ها ارتباط برقرار نمي كنند.
در مراحل مختلف رشد، كودكان پيام هاي رسانه هاي را به گونه هاي متفاوتي ميبينند ومي فهمند. مثلا :
- كودكان پيش دبستاني هميشه بين شخصيت هاي تخيلي و افراد واقعي تمايز قايل مي شوند.
- كودكان تا سن ۱۱ سالگي به احتمال بيشتر , رفتارهايي را كه همراه با پاداش اجتماعي هستند, تقليد مي كنند .
- كودكان نوپا تا پنج سالگي شروع به تشخيص شخصيتهاي خوب و بد مي كنند ولي از نظر درك خصوصيات پيچيده مانند شخصيت پست و خصوصياتي كه اين گونه نقايص را جبران كنند مشكل دارند
- كودكان خردسال قادر به تمايز بين يك برنامه تلويزيوني و آگهي تبليغاتي نيستند .
- كودكان شش تا هفت ساله ممكن است متوجه رابطه بين عملي در شروع برنامه و نتيجه آن در انتهاي برنامه نشوند .
- به دليل تجربه محدود زندگي ، كودكان شش تا ۱۱ ساله اغلب معتقدند كه آنچه آن ها در رسانه ها مي بينند, انعكاسي از زندگي واقعي است . شخصيت هاي تلويزيون مي توانند نقش سرمشق را داشته باشند. اگر قهرمان مورد علاقه يك كودك از مواد مخدر استفاده كند ، كودك ممكن است فكر كند كه اين كار قابل قبول است.
- شخصيت هايي كه كودكان به آن ها احترام مي گذارند از جمله كساني كه ممكن است از مواد مخدر استفاده كنند يا مشروب بخورند ممكن است برتصميم گيري كودكان د ر مورد سبك زندگي تاثير بگذارند .
زمينه ها برنامه هاي فراگير آموزش والدين به اشكال فراوان از جمله برنامه هاي چهره به چهره مبتني بر اجتماع ، اعلان هاي عمومي ، قراردادن مطالبي بر روي اينترنت كه هدف آن ها والدين است و استفاده از نصايح سودمند در مجله هاي مربوط به مراقبت از فرزندان و زنان و نيز گفتگوهاي بعد از ظهر تلويزيوني و راديويي قابل اجرا هستند.

توصيه ها
مواد آموزشي والدين بايد نياز به احترام به كودكان و اهميت تصميم گيري هايي را كه به نفع تمام اعضاي خانواده است و بهره برداري از ساعات استفاده از رسانه ها به عنوان فرصت ها و نه موانعي براي ارتباط خانوادگي را به رسميت بشناسند . برنامه آموزش والدين تا حدودي مي تواند در شكل گيري مجدد انتظارات والدين در مورد سطح مناسب مسووليت در رابطه با عادات استفاده كودك از رسانه ها كمك كننده باشد . فعاليت هاي مناسب سن بايد مشوق يادگيري ، رشد و فرصت هايي براي والدين باشند تا ارز ش هاي خود رابا فرزندانشان به اشتراك بگذارند.

دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست و مو
پیامهای بهداشتی
براي ابتلاء به اچ.آي.وي/ايدز کافي است در موقعيتي پرخطر قرار گيريم و نتوانيم تصميم درستي بگيريم.


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان