دکتر محمد علی نیلفروش زاده - متخصص پوست و مو

ناخن در گوشت فرو رفته

دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]آدرس وب سایت : www.drnilforoushzadeh.ir
آدرس مطب : تهران ، بلوار آفریقا ، نرسیده به تقاطع میرداماد ، پلاک 67 ، کلینیک جردن تلفن مطب : 88886501 - 021

فرورفتگی ناخن پا در انگشت یا اونیکوکریپتوز ( onychocryptosis ) ، بیش از همه شست پا را درگیر میکند. عوامل آناتومیک و رفتاری بسیاری در فرورفتگی ناخن به داخل انگشت دخیل هستند که از آن جمله میتوان به کوتاه کردن نا مناسب ناخن ، تروماهای مکرر یا نا غافل ، استعداد ژنتیکی ، تعریق بیش از حد و بهداشت نا مناسب پا اشاره کرد. رویکرد درمانی محافظه کارانه عبارتند از غوطه ور کردن پا در مخلوط آب گرم و صابون ، کارگذاری نوار پنبه ای یا نخ دندان زیر لبه ناخن فرو رفته و استفاده از آتل شیاری ( gutter splinting ) با یا بدون کارگذاری ناخن آکریلیک. رویکردهای جراحی عبارتند از کشیدن نا کامل ناخن یا برداشت کامل ناخن با یا بدون فنولیزاسیون (phenolizition). روشهای دیگر عبارتند از سوزاندن ماتریکس ناخن با کمک الکتروکوتر ، رادیوفرکوئنسی و لیزر دی اکسید کربن. مصرف آنتی بیوتیک خوراکی قبل یا بعد از فنولیزاسیون ، پیامد را بهبود نمی بخشد. کشیدن نا کامل ناخن و به دنبال آن استفاده از فنولیزاسیون یا برداشت ماتریکس ناخن ، به یک میزان در درمان موثر است. کشیدن نا کامل ناخن همراه با فنولیزاسیون ، در مقایسه با برداشت جراحی ناخن بدون فنولیزاسیون در پیشگیری از عود علامت دار بیماری اثربخش تر است اما با افزایش مختصری در عفونت پس از عمل همراه است...

حدود 20 درصد از بیمارانی که به علت مشکلات پا به پزشکان خانواده مراجعه میکنند دچار فرورفتگی ناخن پا به داخل انگشت یا اونیکوکریپتوز هستند. فرورفتگی ناخن زمانی رخ میدهد که پوست اطراف ناخن توسط صفحه ناخن کنار آن سوراخ میشود و به دنبال آن آبشاری از فرایندهای حضور جسم خارجی، التهاب، عفونت و فرایندهای ترمیمی به راه میافتد. در نهایت ممکن است در انگشت مبتلا ضایعهای دردناک ، مترشحه و بدبو ( بیش از همه در ناخن شست پا ) ، همراه با هیپرتروفی بافت نرم اطراف صفحه ناخن ایجاد شود.

علل و عوامل خطر
بر اساس تجارب بالینی ، فرورفتگی ناخن پا به علت کوتاه کردن نامناسب ناخن رخ میدهد. به علت دید نامناسب یا ابزار نامناسب ، یک خار ایجاد میشود که محکم به بافتهای اطراف ناخن اتصال می یابد و با رشد صفحه ناخن به سمت دیستال بیشتر به عمق نفوذ میکند. فشاری که حین راه رفتن ، پوشیدن کفش و چاقی ( در صورت وجود ) وارد میشود سبب نفوذ بیشتر خار شده و شرایط را بدتر میکند.عوامل خطر مستعد کننده برای فرورفتگی ناخن پا مشتمل بر مکانیسمهای آناتومیک و رفتاری هستند. برخی از صاحبنظران عقیده دارند که در ناخنهای نازکتر و صافتر و نیز ناخنهای دارای چین ناخن پهنتر، خطر فرورفتگی ناخن بیشتر است، اما این مساله هنوز به اثبات نرسیده است. در یک مطالعه مورد شاهدی که در آن 46 بیمار حضور داشت، تفاوتی در شکل آناتومیک ناخن پا در بیماران مبتلا به فرورفتگی ناخن و افراد غیرمبتلا مشاهده نشد. ضربات مکرر (مثلا دویدن، شوت کردن) یا ترومای ناآگاهانهای که به انگشت شست پا وارد میشود، ممکن است از عوامل آغازگر باشند.

بدون این که شواهد مستحکمی وجود داشته باشد، تصور میشود استعداد ژنتیکی و سابقه خانوادگی، تعریق بیش از حد و بهداشت نامناسب پا احتمال فرورفتگی ناخن را افزایش میدهند. دیابت، چاقی و اختلالات تیرویید، قلب و کلیه که میتوانند سبب ادم اندام تحتانی شوند نیز ممکن است این احتمال را افزایش دهند.در دوران نوجوانی، پا بیشتر عرق میکند که سبب نرم شدن پوست و ناخنها شده، شکافدار شدن آن را تسهیل میکند. این امر سبب تشکیل خار ناخن (اسپیکول) میگردد که میتواند وارد پوست اطراف ناخن شود. در افراد مسن، تشکیل اسپیکول ممکن است به یک مشکل مزمن تبدیل شود زیرا در این افراد به علت کاهش تحرک و اختلال دید، توانایی مراقبت از ناخنها کاهش مییابد. علاوه بر این فرآیند طبیعی سالخوردگی سبب ضخیم شدن ناخنها شده، کوتاه کردن آنها را دشوار میسازد و احتمال ایجاد فشار بر پوست اطراف صفحه ناخن افزایش مییابد و اغلب سبب فرورفتگی ناخن، درد و عفونت میگردد.

تظاهرات بالینی
فرورفتگی ناخن به سه گروه دسته بندی میشود :
خفیف، متوسط و شدید. موارد خفیف با تورم چین ناخن، قرمزی (اریتم)، ادم و درد حین فشار دادن مشخص میشود. موارد متوسط با افزایش تورم، ترشح سروزی ـ چرکی، عفونت و زخم چین ناخن همراه است. شدیدترین موارد رشد ناخن پا به داخل با التهاب مزمن و گرانولاسیون و همچنین هیپرتروفی شدید چین ناخن تظاهر میکند.

درمان
اندیکاسیونهای درمان فرورفتگی ناخن عبارت است از درد یا عفونت شدید؛ انیکوگریپوز (بدشکل شدن یا انحنا یافتن ناخن)؛ یا پارونیشی (التهاب چین ناخن) مزمن و مکرر. کنتراندیکاسیونهای درمان جراحی عبارتند از حساسیت به بیحسکنندههای موضعی (مثلا لیدوکایین [زایلوکایین]، بوپیواکایین [مارکایین])، استعداد به خونریزی شناختهشده یا بارداری (در صورت مصرف فنل). گزینههای مختلفی برای درمان محافظهکارانه و جراحی وجود دارد که باید به بیمار پیشنهاد شده و خطرات، منافع، درمانهای جایگزین و ترجیح بیمار در نظر گرفته شود .

درمان محافظه کارانه
هرچند کارآزمایی بالینی که ارزش این درمان را به اثبات برساند وجود ندارد، درمان محافظهکارانه در بیماران مبتلا به بیماری خفیف تا متوسط که درد شدید، قرمزی قابل توجه یا ترشح چرکی از اطراف لبه ناخن ندارند، رویکردی منطقی است. درمان محافظهکارانه هزینهـاثربخش است و از انجام جراحی کوچک و نیز درد و از کارافتادگی کوتاهمدت متعاقب آن جلوگیری میکند. یک روش درمانی محافظهکارانه، غوطهورسازی انگشت و پای مبتلا در آب گرم و صابون به مدت 20-10 دقیقه است. صاحبنظران توصیه میکنند پس از هر بار غوطهورسازی، پماد آنتیبیوتیک موضعی (مثل پلیمیکسین/نئومایسین) یا کرم یا پماد استروییدی با قدرت متوسط تا بالا، چند بار در روز و به مدت چند روز روی نواحی مبتلا استعمال شود تا بهبودی حاصل گردد.

همچنین میتوان با استفاده از یک بلندکنندة ناخن یا کورِت کوچک، نوعی نوار پنبهای را زیر لبه ناخن قرار داد و اگر این نوار افتاد، میتوان مجدداً این روش را تکرار کرد. یک مجموعه موارد بالینی بدون شاهد نشان داده است که با استفاده از این نوارهای پنبهای، 79 بهبود علامتی طی 24 هفته پیگیری بیماران حاصل شده است. شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کارگذاری نوار پنبهای زیر لبه ناخن فرورفته، با خطر ورود باکتریها یا افزایش بالقوه خطر عفونت همراه است. همچنین کارگذاری نخ دندان به طور مایل زیر گوشه ناخن فرورفته نیز در موارد خفیف تا متوسط موثر بوده، با درد خفیف (و یا عدم وجود درد) و عدم عفونت ثانویه همراه است و تقریبا باعث خلاصی فوری از درد و توانایی بازگشت به فعالیتهای روزمره میگردد.

یک رویکرد درمانی محافظهکارانه دیگر استفاده از آتل شیاردار است (مثلا یک لوله استریل که برای انفوزیون داخلوریدی استفاده میشود را از یک سمت از بالا تا پایین شکاف داده و یک انتهای آن به صورت زاویهدار میبرند تا ورود آن تسهیل شود) که میتواند با کمک چسب نواری یا یک رزین آکریلیک با قابلیت تغییرشکل نظیر سیانواکریلات به لبه ناخن متصل شود. همچنین میتوان از ناخنهای مصنوعی آکریلیک با طراحی اختصاصی در بیماران دچار فرورفتگی ناخن که بافت گرانولاسیون ندارند استفاده کرد. یک ناخن پلاستیکی صاف زیر ناخن بیمار قرار داده میشود و با نوار چسب در محل خود تثبیت میگردد. سپس آکریلیک با قابلیت تغییر شکل روی ناخن قرار داده میشود و در نهایت به شکل ناخن درآورده میشود تا بخشی یا تمام سطح ناخن را بپوشاند. دوره درمان معادل با زمانی است که برای رشد ناخن طبیعی تا پوشاندن نوک انگشت لازم است که تقریبا دو هفته تا سه ماه طول میکشد.

درمان جراحی
پزشکان خانواده میتوانند پس از آموزش مناسب، فرورفتگی ناخن را بدون ارجاع به متخصصان پا درمان کنند. شایعترین روش درمان فرورفتگی ناخن و عفونی شدن آن، کشیدن ناکامل بخشی از لبه کناری ناخن و به دنبال آن برداشت شیمیایی ماتریکس (ماتریسکتومی) با استفاده از فنول 88 -80 (فنولیزاسیون) است.

آنتی بیوتیک کمکی
عفونتهای چین طرفی ناخن بیش از همه از استافیلوکوک اورئوس و با شیوع کمتر گونههای گرم منفی (نظیر پسودومونا) و استرپتوکوک ناشی میشوند. هر چند از آنتیبیوتیکهای خوراکی قبل و بعد از فنولیزاسیون به طور گسترده استفاده میشود، مصرف آنها فقط بر پایه تجربه بوده و شواهدی از کارآزماییهای بالینی در دست نیست. مطالعات متعدد نشان داده است زمانی که بخش فرورفتة ناخن پا برداشته شده و ماتریسکتومی انجام شده است، بدون نیاز به درمان آنتیبیوتیکی عفونت موضعی برطرف میشود. یک کارآزمایی شاهددار تصادفیشده شامل 54 بیمار نشان داده است که در گروه تحت درمان با ترکیب آنتیبیوتیک و فنولیزاسیون، تفاوت معنیداری در زمان بهبودی با گروه تحت درمان با فنولیزاسیون به تنهایی وجود ندارد (طی دو تا سه هفته). درمان اولیه با آنتیبیوتیک خوراکی قبل از درمان جراحی سبب کاهش زمان بهبودی نمیشود و ممکن است در موارد متوسط تا شدید سبب به تاخیر انداختن ماتریسکتومی شود که خود در نهایت میتواند زمان بهبودی بالینی را طولانی کند. اگر درمان محافظه کارانه مدنظر قرار ندارد، پزشک باید از درمان آنتیبیوتیکی خودداری کرده و ماتریسکتومی را سریعتر انجام دهد.


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

ملانونیشیای طولی ناخن

دکتر مریم ملکی[ متخصص پوست و مو ]تاریخ انتشار : 1399-08-14تاریخ بروز رسانی : 1399-08-14

ناخن قاشقی چیست

دکتر مریم ملکی[ متخصص پوست و مو ]تاریخ انتشار : 1397-11-08تاریخ بروز رسانی : 1398-12-22

دلایل شکنندگی ناخن ها و درمان آن

دکتر گیتا فقیهی[ متخصص پوست و مو ]تاریخ انتشار : 1397-07-18تاریخ بروز رسانی : 1398-11-26

فرو رفتن ناخن در گوشت

دکتر مریم ملکی[ متخصص پوست و مو ]تاریخ انتشار : 1397-03-13تاریخ بروز رسانی : 1398-10-16

میگو ، جایگزین گوشت قرمز

دکتر منصور ریسمانچیان[ پزشک عمومی ]تاریخ انتشار : 1396-10-12تاریخ بروز رسانی : 1396-10-12

ناخن قاشقی

دکتر مریم ملکی[ متخصص پوست و مو ]تاریخ انتشار : 1396-08-17تاریخ بروز رسانی : 1398-10-07

لایه‌برداری یا پیلینگ پوست برای چه افرادی مناسب است؟

دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

لکه های رنگارنگ دور گردن و سر شانه

[ 1392-11-10 ]دکتر رضا رباطی [ متخصص پوست و مو ]

تخم مرغ چند عدد در هفته مجاز است ؟

[ 1392-06-27 ]پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

قابل توجه بیماران لک ، تیرگی پشت کمر و استریا

[ 1393-02-10 ]دکتر محمد علی نیلفروش زاده [ متخصص پوست و مو ]

پرسش های متداول لیزر فرکشنال

[ 1396-03-04 ]دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

کم خونی فقر آهن و تالاسمی مینور

[ 1392-12-02 ]دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

سیانوز ( کبودی ) در کودکان

[ 1394-05-31 ]دکتر فریدون آشنایی [ فوق تخصص بيماريهای قلب اطفال ]

ترانکسامیک اسید رفع تیرگی و لک

[ 1393-08-08 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

رژیم غذایی بعد از جراحی روده بزرگ

[ 1394-10-12 ]پروانه کاظمی [ کارشناس ارشد تغذیه ]

نکاتی در مورد مصرف مغزها و سن شروع آن در کودکان

[ 1395-03-16 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

آپاندیس چگونه تشخیص داده می‌شود؟

[ 1400-02-24 ]دکتر محمد اعظمی [ متخصص رادیولوژِی ]

تزریق چربی بهتر است یا تزریق ژل؟

[ 1400-02-24 ]کلینیک پوست ارکیده [ پوست ، مو و زیبایی ]

علت افتادگی پوست چیست و چگونه می‌توان آن را درمان کرد؟

[ 1400-02-24 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

داروهای موضعی برای درمان طاسی

[ 1400-02-24 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

سونوگرافی بیوفیزیکال چگونه انجام می‌شود؟

[ 1400-02-24 ]دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

قبل از جراحی زانو چه اقداماتی لازم است؟

[ 1400-02-24 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

کاربردها و مزایای مزوتراپی برای پوست چیست؟

[ 1400-02-24 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

ورزش های مخصوص لنف ادم و ورم دست بعد از سرطان پستان

[ 1400-02-24 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

درمان التصاق شرمگاهی با محلول استاندارد پرولوتراپی (پی آر پی)

[ 1400-02-24 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

کاربرد تزریق چربی به چانه در موارد مختلف

[ 1400-02-24 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

لیزر عروق عنکبوتی کنار بینی

[ 1400-02-24 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

هایفو و تزریق ژل

[ 1400-02-24 ]دکتر محمد شیزرپور [ متخصص پوست و مو ]

گرگرفتگی دوران یائسگی

[ 1400-02-23 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

لیفت آندوسکوپی ابرو و پیشانی چگونه انجام میشود؟

[ 1400-02-23 ]دکتر بهرام اشراقی [ فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم ]

مصرف مکملها در بارداری

[ 1400-02-22 ]دکتر عنایت الله ایزدی [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]

اختلالات مربوط به اضطراب غذایی

[ 1400-02-22 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

روش های لاغر شدن با سوپر فودها (قسمت سوم)

[ 1400-02-22 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

عمل زیبایی کاشت مو چیست؟

[ 1400-02-21 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

درمان های رایج انواع کیست

[ 1400-02-21 ]دکتر محمد اعظمی [ متخصص رادیولوژِی ]

قبل از انجام سونوگرافی چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟

[ 1400-02-21 ]دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

نفخ چیست؟

[ 1400-02-21 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

جوانسازی پوست با تزریق ژل پروفایلو

[ 1400-02-21 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
دکتر بهرام اشراقی - فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم
دکتر بهرام اشراقی

فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم


www.dreshraghi.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر محمد اعظمی - متخصص رادیولوژِی
دکتر محمد اعظمی

متخصص رادیولوژِی


www.radiologymarkazi.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر سید سلمان فاطمی - متخصص داخلی مغز و اعصاب
دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


www.dr-salmanfatemi.ir
دکتر غلامرضا سیف - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.drseif-radiology.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت