دکتر مهراد فخرالدینی - متخصص قلب و عروق

تشخیص و کنترل دیابت و بیماریهای قلبی ـ قسمت اول

دکتر مهراد فخرالدینی [ متخصص قلب و عروق ]آدرس وب سایت : www.doctorfakhroddini.ir
آدرس مطب : 1 تلفن مطب : 22923067 - 021

مراقبت های طبی در دیابت
معیارهای کنونی تشخیص دیابت: این آزمون باید در آزمایشگاه و با استفاده از روش استاندارد انجام شود...
قند خون ناشتا (FPG)ا برابر یا بیشتر از mg/dl 126 (mmol/l0/7). ناشتا بودن به صورت عدم دریافت کالری حداقل به مدت 8 ساعت تعریف می شود.

گلوکز پلاسمای 2 ساعته برابر یا بیش از mg/dl 200 (mmol/l 1/11) در مدت انجام آزمون تحمل گلوکز خوراکی (OGTT). این آزمون باید طبق توصیه های سازمان جهانی بهداشت و با استفاده از یک محلول اشباع شده از گلوکز که حاوی 75 گرم گلوکز حل شده در آب است، انجام شود.

در بیماران با نشانههای کلاسیک هیپرگلیسمی یا حمله هیپرگلیسمی: گلوکز پلاسمای تصادفی برابر یا بیش از mg/dl 200 (mm;']ol/l1/11).

در غیاب هیپرگلیسمی علامتدار، نتیجه باید با تکرار آزمون تایید شود.

آزمون تشخیصی برای بیماران پیش دیابتی (در خطر دیابت) و بیماران بدون علامت :
آزمونهای تشخیصی برای تعیین دیابت نوع دو و بررسی خطر دیابت در آینده در افراد بدون علامت باید در تمامی افرادی که دچار اضافهوزن یا چاقی (kg/m225?BMI) هستند، همچنین افرادی که یک یا چند عامل خطر برای ابتلا به دیابت دارند، مدنظر قرار گیرد. در افرادی که این عوامل خطر را ندارند، انجام آزمونهای تشخیصی باید از سن 45 سالگی آغاز گردد.

در صورتی که نتیجه آزمون طبیعی بود، تکرار آزمون حداقل هر سه سال یکبار قابل قبول است.

برای انجام آزمون دیابت یا برای بررسی خطر دیابت در آینده، A1C، FPG، آزمون OGTTدو ساعته (با 75 گرم گلوکز) مناسب هستند.

در افرادی که مشخص شده در آینده در خطر دیابت هستند، در صورت لزوم باید سایر عوامل خطر نظیر بیماریهای قبلیعروقی (CVD) هم درمان شود.

شناسایی و تشخیص دیابت ملیتوس بارداری ( GDM):
غربالگری برای دیابت نوع دو تشخیص داده نشده در اولین ملاقات بارداری در افرادی با عوامل خطر، با استفاده از معیارهای تشخیصی استاندارد.

در زنان باردار که مشخص نیست مبتلا به دیابت هستند، باید غربالگری ( GDM) در 28-24 هفته بارداری و با استفاده از 75 گرم قند خون ناشتای (OGTT) 2ساعته انجام شود.

زنان مبتلا به GDMباید از نظر ابتلا به دیابت پایدار، 12-6 هفته بعد از زایمان غربالگری شوند.

زنان با سابقه GDMباید از نظر پیشرفت دیابت یا پیشدیابت حداقل هر 3 سال یکبار در تمام طول عمر غربالگری شوند.

پیشگیری از دیابت نوع دوم:
بیماران با آزمون مختل تحمل گلوکز(IGT) (A) ، گلوکز ناشتای مختل (IFG) (E)، یا یک A1C 4/6-7/5 (E) (باید تحت برنامههای حمایتی برای کاهش وزن به میزان 7 وزن بدن بوده و فعالیت فیزیکی معمول نظیر پیادهروی را حداقل 150 دقیقه در هفته افزایش دهند.

به نظر میرسد مشاوره پیگیری برای موفقیت بسیار مهم باشد.

با توجه به اهمیت پیشگیری در کاهش هزینههای دیابت، هزینه مشاوره باید توسط سازمانهای بیمهگر و حمایتی تحت پوشش قرار داده شود.

ممکن است درمان با متفورمین برای پیشگیری از دیابت نوع 2 در افرادی که در معرض خطر بالای دیابت هستند، مثل افرادی با چند عامل خطر، مخصوصا اگر علیرغم مداخلات شیوه زندگی، هیپرگلیسمی پیشرونده آشکار دارند، (A1Cبرابر یا بیشتر از 6) لازم باشد.

پایش قند خون در افرادی که در خطر دیابت هستند باید هر ساله انجام شود.

پایش گلوکز:
کنترل قندخون توسط خود فرد (SMBG) باید سه نوبت یا دفعات بیشتری در روز در بیمارانی که از تزریق متعدد انسولین استفاده میکنند یا تحت درمان با با پمپ انسولین هستند انجام شود.

برای بیمارانی که دفعات کمتری از انسولین استفاده میکنند، از درمانهای غیرانسولینی استفاده میکنند و یا تحت تغذیه درمانی (MNT) به تنهایی هستند، SMBGممکن است به عنوان یک راهنما برای موفقیت درمانی مفید باشد.

برای دستیابی به اهداف درمانی قند خون بعد از غذا، انجام SMBGبعد از صرف غذا ضروری است.

هنگام توصیه به انجام SMBG، مطمئن شوید که بیماران، دستورات ابتدایی، اهمیت پیگریهای منظم و روش انجام SMBGرا متوجه شده، توانایی انجام آنها را دارند تا بتوان از آنها برای حصول به نتایج درمانی استفاده کرد.

پایش مداوم گلوکز (CGM) همراه با رژیم کنترل دقیق انسولین میتواند وسیله مفیدی برای کاهش A1Cدر بزرگسالانی (سن کمتر از 25 سال) که مبتلا به دیابت نوع اول هستند، باشد.

اگر چه شواهد محکمی برای کاهش A1Cدر کودکان، نوجوانان و افراد جوان وجود ندارد، CGMممکن است در این گروه سنی مفید باشد. موفقیت ارتباط نزدیک با عمل به این توصیهها دارد.

CGMممکن است یک وسیله مکمل برای SMBGدر افرادی باشد که مبتلا به هیپرگلیسمی بدون علایم هشدار و / با دورههای مکرر هیپوگلیسمی هستند.

A1C : :
برای رسیدن به اهداف درمانی لازم است آزمون A1Cحداقل دو بار در سال در بیمارانی که به اهداف درمانی رسیدهاند ( و آنهایی که قندخون کنترل شده دارند) انجام شود.

آزمون A1Cباید چهار بار در سال در بیمارانی که درمانشان تغییر کرده یا افرادی که هنوز به اهداف درمانی نرسیدهاند، انجام شود.

استفاده از آزمون point-of-careبرای A1Cاجازه میدهد تا به موقع برای تغییرات درمانی در صورتی که نیاز باشد تصمیمگیری شود.

اهداف گلایسمیک در بزرگسالان ::
برای کاهش عوارض میکروواسکولار و نوروپاتیک دیابت نوع اول و دوم لازم است که A1Cبه کمتر یا در حدود 7 کاهش یابد. اگر این اقدام بلافاصله پس از تشخیص دیابت انجام شود، با کاهش طولانیمدت بیماریهای قلبی عروقی همراه است. لذا A1Cهدف قابل قبول برای افراد غیرباردار، کمتر از 7 است.

از آنجا که نتایج کارآزماییهای بالینی تصادفی شده از سودمندی اندک اما معنیدار بهبود پیامدهای میکروواسکلولار با کنترل دقیق حمایت میکند، پزشکان میتوانند در صورتی که کنترل دقیق قند خون بدون بروز هیپوگلیسمی یا سایر عوارض جانبی درمان حاصل شود، این اقدام را در گروهی از بیماران توصیه نمایند. این گروه شامل بیمارانی میشود که مدت کوتاهی است به دیابت مبتلا شدهاند، امید به زندگی بالایی دارند و مبتلا به بیماری قلبی عروقی نمیباشند.

در مقابل، ممکن است اهداف A1Cرا با سختگیری کمتر برای بیمارانی با سوابقی از هیپوگلیسمی شدید، امید به زندگی محدود، عوارض پیشرفته میکرو و ماکروواسکولار و سایر وضعیتهایی که در آنها A1Cمطلوب علیرغم پایش مناسب گلوکز خون و استفاده از داروهای خوراکی کاهنده قند خون و انسولین حاصل نشده است، در نظر گرفت و میتوان آنرا در محدوده بالاتری حفظ کرد.

آموزش خوددرمانی دیابت( DSME):
افراد دیابتی پس از اینکه دیابت آنها محرز شد، باید روشهای خوددرمانی دیابت (DSME) را براساس استانداردهای بینالمللی آموزش ببینند.

خوددرمانی موثر و بهبود کیفیت زندگی، پیامد DSMEاست و باید به عنوان جزیی از درمان پایش شود.

DSMEباید با در نظر گرفتن جنبه های روانی اجتماعی باشد. احساس خوب بودن، با بهبود پیامد دیابت همراه است.

به دلیل اینکه DSMEمیتواند سبب کاهش هزینه و بهبود پیامدهای بیماری شود، هزینههای مرتبط با DSMEباید از سوی سازمانهای بیمهگر پرداخت شود .

ادامه دارد ...


آیا تزریق چربی زیر چشم دائمی است؟

دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

نکاتی در مورد بیماری آرتروز - قسمت دوم

[ 1396-05-20 ]دکتر علیرضا مقتدری [ فلوشیپ اینترونشنال درد ]

اختلالات مفصل فکی و عضلات جونده

[ 1395-07-21 ]دکتر امیر منصور شیرانی [ متخصص بیماریهای دهان و دندان ]

اكستنشن مو و ريزش مو

[ 1396-11-28 ]دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

کنترل عوامل خطر دربیماریهای قلب و عروق

[ 1390-10-17 ]دکتر مهراد فخرالدینی [ متخصص قلب و عروق ]

بوتاکس راز زیبایی هالیوودی ها

[ 1398-01-19 ]دکتر مسعود جعفری پور [ فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت ]

آیا شما به موهای خود آسیب میزنید؟

[ 1391-06-12 ]دکتر محمد شیزرپور [ متخصص پوست و مو ]

رفع نفخ شیر مادر

[ 1394-03-02 ]دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

اگر دور چشمانتان تیره است بخوانید

[ 1396-10-18 ]دکتر گیتا فقیهی [ متخصص پوست و مو ]

بازتاب درمانى ماساژ و بيماريها

[ 1396-01-19 ]دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

رژیم مبتلایان به زخم معده - دلایل، علائم و درمان ها (قسمت دوم)

[ 1399-10-27 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

هایفوتراپی بهترین روش غیرجراحی از بین بردن غبغب

[ 1399-10-26 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

معرفی لیزرهای تخریبی و کاربرد آنها

[ 1399-10-26 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

لیزر اربیوم چیست و چه مزایا و کاربردهایی دارد؟

[ 1399-10-26 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

چه مواردی موجب کاهش یا فقدان میل جنسی مردان می‌شود؟

[ 1399-10-26 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

رواندرمانگر خوب چه ویژگیهایی دارد

[ 1399-10-26 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

ضایعات رنگی پوست چه هستند و چگونه درمان می‌شوند؟

[ 1399-10-26 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

اقدامات پس از جراحی لیفت پلک یا بلفاروپلاستی

[ 1399-10-26 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

شایعترین آسیبهای ورزشی زانو چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

ناباروری آقایان و علل آن

[ 1399-10-25 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

کیست تارلو یا کیست ستون فقرات چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

انواع جراحی زیبایی واژن

[ 1399-10-25 ]دکتر منصوره پژمان منش [ متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی ]

ترک‌های پوستی چگونه درمان میشوند؟

[ 1399-10-25 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

آیا رفع ضایعات رنگی پوست امکان پذیر است؟

[ 1399-10-25 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

مزونیدلینگ چیست؟

[ 1399-10-25 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

چگونه منافذ باز پوست را درمان کنیم؟

[ 1399-10-25 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

وزوز گوش ضربانی چیست؟

[ 1399-10-24 ]دکتر سعید ملایری [ شنوایی شناسی ]

آشنایی با بیماری های شایع پوستی

[ 1399-10-23 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

در کلینیک پوست مو و لیزر چه کارهایی انجام میشود؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

مروري بر روش هاي تشخيصي- درماني آزوسپرمي

[ 1399-10-23 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

نکاتی درباره عمل جراحی بلفاروپلاستی

[ 1399-10-23 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

آیا با ورزش کردن می توان انکیلوز ستون فقرات را رفع کرد؟

[ 1399-10-23 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر منصوره پژمان منش - متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی
دکتر منصوره پژمان منش

متخصص جراحی زنان ، زایمان و فلوشیپ نازایی


www.dr-pejmanmanesh.ir
شهزاد محمدیان - متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا
شهزاد محمدیان

متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا


www.armitaclinic.ir
دکتر رضا رباطی - متخصص پوست و مو
دکتر رضا رباطی

متخصص پوست و مو


www.drrobati.ir
دکتر زهرا سعادتی - متخصص جراحی عمومی
دکتر زهرا سعادتی

متخصص جراحی عمومی


www.Hemorrhoid-laser.com
دکتر احمد شکرچی زاده - متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


www.drshekarchizadeh.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت