دکتر مهراد فخرالدینی - متخصص قلب و عروق

تشخیص و کنترل دیابت و بیماریهای قلبی ـ قسمت اول

دکتر مهراد فخرالدینی [ متخصص قلب و عروق ]آدرس وب سایت : www.doctorfakhroddini.ir
آدرس مطب : 1 تلفن مطب : 22923067 - 021

مراقبت های طبی در دیابت
معیارهای کنونی تشخیص دیابت: این آزمون باید در آزمایشگاه و با استفاده از روش استاندارد انجام شود...
قند خون ناشتا (FPG)ا برابر یا بیشتر از mg/dl 126 (mmol/l0/7). ناشتا بودن به صورت عدم دریافت کالری حداقل به مدت 8 ساعت تعریف می شود.

گلوکز پلاسمای 2 ساعته برابر یا بیش از mg/dl 200 (mmol/l 1/11) در مدت انجام آزمون تحمل گلوکز خوراکی (OGTT). این آزمون باید طبق توصیه های سازمان جهانی بهداشت و با استفاده از یک محلول اشباع شده از گلوکز که حاوی 75 گرم گلوکز حل شده در آب است، انجام شود.

در بیماران با نشانههای کلاسیک هیپرگلیسمی یا حمله هیپرگلیسمی: گلوکز پلاسمای تصادفی برابر یا بیش از mg/dl 200 (mm;']ol/l1/11).

در غیاب هیپرگلیسمی علامتدار، نتیجه باید با تکرار آزمون تایید شود.

آزمون تشخیصی برای بیماران پیش دیابتی (در خطر دیابت) و بیماران بدون علامت :
آزمونهای تشخیصی برای تعیین دیابت نوع دو و بررسی خطر دیابت در آینده در افراد بدون علامت باید در تمامی افرادی که دچار اضافهوزن یا چاقی (kg/m225?BMI) هستند، همچنین افرادی که یک یا چند عامل خطر برای ابتلا به دیابت دارند، مدنظر قرار گیرد. در افرادی که این عوامل خطر را ندارند، انجام آزمونهای تشخیصی باید از سن 45 سالگی آغاز گردد.

در صورتی که نتیجه آزمون طبیعی بود، تکرار آزمون حداقل هر سه سال یکبار قابل قبول است.

برای انجام آزمون دیابت یا برای بررسی خطر دیابت در آینده، A1C، FPG، آزمون OGTTدو ساعته (با 75 گرم گلوکز) مناسب هستند.

در افرادی که مشخص شده در آینده در خطر دیابت هستند، در صورت لزوم باید سایر عوامل خطر نظیر بیماریهای قبلیعروقی (CVD) هم درمان شود.

شناسایی و تشخیص دیابت ملیتوس بارداری ( GDM):
غربالگری برای دیابت نوع دو تشخیص داده نشده در اولین ملاقات بارداری در افرادی با عوامل خطر، با استفاده از معیارهای تشخیصی استاندارد.

در زنان باردار که مشخص نیست مبتلا به دیابت هستند، باید غربالگری ( GDM) در 28-24 هفته بارداری و با استفاده از 75 گرم قند خون ناشتای (OGTT) 2ساعته انجام شود.

زنان مبتلا به GDMباید از نظر ابتلا به دیابت پایدار، 12-6 هفته بعد از زایمان غربالگری شوند.

زنان با سابقه GDMباید از نظر پیشرفت دیابت یا پیشدیابت حداقل هر 3 سال یکبار در تمام طول عمر غربالگری شوند.

پیشگیری از دیابت نوع دوم:
بیماران با آزمون مختل تحمل گلوکز(IGT) (A) ، گلوکز ناشتای مختل (IFG) (E)، یا یک A1C 4/6-7/5 (E) (باید تحت برنامههای حمایتی برای کاهش وزن به میزان 7 وزن بدن بوده و فعالیت فیزیکی معمول نظیر پیادهروی را حداقل 150 دقیقه در هفته افزایش دهند.

به نظر میرسد مشاوره پیگیری برای موفقیت بسیار مهم باشد.

با توجه به اهمیت پیشگیری در کاهش هزینههای دیابت، هزینه مشاوره باید توسط سازمانهای بیمهگر و حمایتی تحت پوشش قرار داده شود.

ممکن است درمان با متفورمین برای پیشگیری از دیابت نوع 2 در افرادی که در معرض خطر بالای دیابت هستند، مثل افرادی با چند عامل خطر، مخصوصا اگر علیرغم مداخلات شیوه زندگی، هیپرگلیسمی پیشرونده آشکار دارند، (A1Cبرابر یا بیشتر از 6) لازم باشد.

پایش قند خون در افرادی که در خطر دیابت هستند باید هر ساله انجام شود.

پایش گلوکز:
کنترل قندخون توسط خود فرد (SMBG) باید سه نوبت یا دفعات بیشتری در روز در بیمارانی که از تزریق متعدد انسولین استفاده میکنند یا تحت درمان با با پمپ انسولین هستند انجام شود.

برای بیمارانی که دفعات کمتری از انسولین استفاده میکنند، از درمانهای غیرانسولینی استفاده میکنند و یا تحت تغذیه درمانی (MNT) به تنهایی هستند، SMBGممکن است به عنوان یک راهنما برای موفقیت درمانی مفید باشد.

برای دستیابی به اهداف درمانی قند خون بعد از غذا، انجام SMBGبعد از صرف غذا ضروری است.

هنگام توصیه به انجام SMBG، مطمئن شوید که بیماران، دستورات ابتدایی، اهمیت پیگریهای منظم و روش انجام SMBGرا متوجه شده، توانایی انجام آنها را دارند تا بتوان از آنها برای حصول به نتایج درمانی استفاده کرد.

پایش مداوم گلوکز (CGM) همراه با رژیم کنترل دقیق انسولین میتواند وسیله مفیدی برای کاهش A1Cدر بزرگسالانی (سن کمتر از 25 سال) که مبتلا به دیابت نوع اول هستند، باشد.

اگر چه شواهد محکمی برای کاهش A1Cدر کودکان، نوجوانان و افراد جوان وجود ندارد، CGMممکن است در این گروه سنی مفید باشد. موفقیت ارتباط نزدیک با عمل به این توصیهها دارد.

CGMممکن است یک وسیله مکمل برای SMBGدر افرادی باشد که مبتلا به هیپرگلیسمی بدون علایم هشدار و / با دورههای مکرر هیپوگلیسمی هستند.

A1C : :
برای رسیدن به اهداف درمانی لازم است آزمون A1Cحداقل دو بار در سال در بیمارانی که به اهداف درمانی رسیدهاند ( و آنهایی که قندخون کنترل شده دارند) انجام شود.

آزمون A1Cباید چهار بار در سال در بیمارانی که درمانشان تغییر کرده یا افرادی که هنوز به اهداف درمانی نرسیدهاند، انجام شود.

استفاده از آزمون point-of-careبرای A1Cاجازه میدهد تا به موقع برای تغییرات درمانی در صورتی که نیاز باشد تصمیمگیری شود.

اهداف گلایسمیک در بزرگسالان ::
برای کاهش عوارض میکروواسکولار و نوروپاتیک دیابت نوع اول و دوم لازم است که A1Cبه کمتر یا در حدود 7 کاهش یابد. اگر این اقدام بلافاصله پس از تشخیص دیابت انجام شود، با کاهش طولانیمدت بیماریهای قلبی عروقی همراه است. لذا A1Cهدف قابل قبول برای افراد غیرباردار، کمتر از 7 است.

از آنجا که نتایج کارآزماییهای بالینی تصادفی شده از سودمندی اندک اما معنیدار بهبود پیامدهای میکروواسکلولار با کنترل دقیق حمایت میکند، پزشکان میتوانند در صورتی که کنترل دقیق قند خون بدون بروز هیپوگلیسمی یا سایر عوارض جانبی درمان حاصل شود، این اقدام را در گروهی از بیماران توصیه نمایند. این گروه شامل بیمارانی میشود که مدت کوتاهی است به دیابت مبتلا شدهاند، امید به زندگی بالایی دارند و مبتلا به بیماری قلبی عروقی نمیباشند.

در مقابل، ممکن است اهداف A1Cرا با سختگیری کمتر برای بیمارانی با سوابقی از هیپوگلیسمی شدید، امید به زندگی محدود، عوارض پیشرفته میکرو و ماکروواسکولار و سایر وضعیتهایی که در آنها A1Cمطلوب علیرغم پایش مناسب گلوکز خون و استفاده از داروهای خوراکی کاهنده قند خون و انسولین حاصل نشده است، در نظر گرفت و میتوان آنرا در محدوده بالاتری حفظ کرد.

آموزش خوددرمانی دیابت( DSME):
افراد دیابتی پس از اینکه دیابت آنها محرز شد، باید روشهای خوددرمانی دیابت (DSME) را براساس استانداردهای بینالمللی آموزش ببینند.

خوددرمانی موثر و بهبود کیفیت زندگی، پیامد DSMEاست و باید به عنوان جزیی از درمان پایش شود.

DSMEباید با در نظر گرفتن جنبه های روانی اجتماعی باشد. احساس خوب بودن، با بهبود پیامد دیابت همراه است.

به دلیل اینکه DSMEمیتواند سبب کاهش هزینه و بهبود پیامدهای بیماری شود، هزینههای مرتبط با DSMEباید از سوی سازمانهای بیمهگر پرداخت شود .

ادامه دارد ...


درباره این موضوع مطالب دیگر را هم مطالعه نمایید

علائم شایع دیابت نوع 2 چه هستند؟

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1399-12-21تاریخ بروز رسانی : 1400-01-17

درد و بی حسی پاها در بیماران دیابتی

دکتر علی نقره کار[ متخصص درد ]تاریخ انتشار : 1399-09-03تاریخ بروز رسانی : 1399-09-24

علامت های دیابت

شهزاد محمدیان[ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]تاریخ انتشار : 1398-08-30تاریخ بروز رسانی : 1398-09-10

بیماران دیابتی و پوست

دکتر مهین عباسپور[ پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1397-04-11تاریخ بروز رسانی : 1397-04-11

دیابت و مشکلات پوست

دکتر مهین عباسپور[ پوست ، مو و زیبایی ]تاریخ انتشار : 1397-03-09تاریخ بروز رسانی : 1397-03-09

قهوه و دیابت ( قسمت دوم )

دکتر منصور ریسمانچیان[ پزشک عمومی ]تاریخ انتشار : 1396-11-02تاریخ بروز رسانی : 1396-11-02

تشخیص تخمدان پلی کیستیک با سونوگرافی

دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

لکه های رنگارنگ دور گردن و سر شانه

[ 1392-11-10 ]دکتر رضا رباطی [ متخصص پوست و مو ]

رمز ازدواج سالم و موفق چيست ؟

[ 1396-08-14 ]دکتر مطهره میردامادی [ متخصص اعصاب و روان ]

بحثی در مورد عملکرد لوب فرونتال مغز

[ 1395-01-29 ]دکتر سید سلمان فاطمی [ متخصص داخلی مغز و اعصاب ]

نکاتی در مورد مصرف مغزها و سن شروع آن در کودکان

[ 1395-03-16 ]شهزاد محمدیان [ متخصص تغذیه ورزشی از استرالیا ]

کم خونی فقر آهن و تالاسمی مینور

[ 1392-12-02 ]دکتر ندا مقتدری اصفهانی [ متخصص زنان و زایمان ]

پرسش های متداول لیزر فرکشنال

[ 1396-03-04 ]دکتر کاوه کریمی راد [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

در مورد سركه انگبين

[ 1395-12-30 ]دکتر اکرم صالحی [ طب سنتی ]

سیانوز ( کبودی ) در کودکان

[ 1394-05-31 ]دکتر فریدون آشنایی [ فوق تخصص بيماريهای قلب اطفال ]

ریزش سکه ای ریش در آقایان

[ 1396-08-29 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

نیاسینامید niacinamide چیست؟

[ 1400-01-18 ]دکتر مریم ملکی [ متخصص پوست و مو ]

مراحل کاشت سبیل و ریش

[ 1400-01-17 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

تشخیص تخمدان پلی کیستیک با سونوگرافی

[ 1400-01-17 ]دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

سرطان پستان با چه روشهایی درمان میشود؟

[ 1400-01-17 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

پوکی استخوان اصلی ترین عامل شکستگی های ستون فقرات

[ 1400-01-17 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

پلاسما تراپی چیست و کاربردهای آن کدام است؟

[ 1400-01-17 ]دکتر جمال الدین حسن زاده [ متخصص پوست و مو ]

کاربرد و عوارض پلاسما جت

[ 1400-01-17 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

لب هایی جذاب با لیفت لب

[ 1400-01-17 ]دکتر رامین مدرسی [ پوست ، مو و زیبایی ]

علائم زگیل تناسلی چیست و نحوه تشخیص آن چگونه است؟

[ 1400-01-17 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]

پلکسر یا پلاسماجت چقدر در فرم دهی بینی موثر است؟

[ 1400-01-17 ]دکتر پرستو خسروانی [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

روزاسه (آکنه دوران بزرگسالی) چیست و چگونه درمان میشود؟

[ 1400-01-17 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

فیستولوگرافی چیست و چه مزایایی دارد؟

[ 1400-01-15 ]دکتر محمد اعظمی [ متخصص رادیولوژِی ]

همه چیز در مورد پمفیگوس

[ 1400-01-15 ]دکتر علیرضا واعظ شوشتری [ متخصص پوست ، مو و زیبایی ]

پس از کاشت مو به روش FUT چه مراقبتهایی لازم است؟

[ 1400-01-15 ]دکتر محسن سلیمانی [ پوست و مو ]

اقدامات قبل از سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری

[ 1400-01-15 ]دکتر غلامرضا سیف [ متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ]

درمان سنگ‌های مجاری ادراری

[ 1400-01-15 ]دکتر پیمان صالحی [ متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری ]

علائم روماتیسم مفصلی زانو چیست؟

[ 1400-01-15 ]دکتر مهدی مؤیدفر [ فوق تخصص جراحی زانو ]

6 نوع رژیم فستینگ و تاثیر آن بر کاهش وزن

[ 1400-01-15 ]دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

علل ترشح از نوک پستان چیست ؟

[ 1400-01-15 ]دکتر سید محمد رضا حکیمیان [ بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان ]

اعصاب گانگلیون ستاره ای چه هستند و کجا قرار دارند؟

[ 1400-01-14 ]دکتر علی نقره کار [ متخصص درد ]

مهمترین کاربردهای لیزر کیوسوئیچ

[ 1400-01-14 ]دکتر لادن ناظمی [ پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی ]

تفاوت روش کاشت مو FIT و FUT

[ 1400-01-14 ]کلینیک پوست صدف [ پوست ، مو و زیبایی ]
دکتر امیر منصور شیرانی - متخصص بیماریهای دهان و دندان
دکتر امیر منصور شیرانی

متخصص بیماریهای دهان و دندان


www.doctorshirani.ir
دکتر لادن ناظمی - پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی
دکتر لادن ناظمی

پوست ، مو و زیبایی ، لیزر درمانی


www.doctornazemi.ir
دکتر سید محمد رضا حکیمیان - بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان
دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


www.drhakimian.com
دکتر سید سلمان فاطمی - متخصص داخلی مغز و اعصاب
دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


www.dr-salmanfatemi.ir
دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست ، مو و زیبایی
دکتر علیرضا واعظ شوشتری

متخصص پوست ، مو و زیبایی


www.drvaez.ir
دکتر محمد اعظمی - متخصص رادیولوژِی
دکتر محمد اعظمی

متخصص رادیولوژِی


www.radiologymarkazi.ir
دکتر رامین مدرسی - پوست ، مو و زیبایی
دکتر رامین مدرسی

پوست ، مو و زیبایی


www.doctormodaresi.ir
دکتر مریم ملکی - متخصص پوست و مو
دکتر مریم ملکی

متخصص پوست و مو


www.doctormaleki.com
دکتر غلامرضا سیف - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


www.drseif-radiology.ir
دکتر پیمان صالحی - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری
دکتر پیمان صالحی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری


www.drsalehi.ir
دکتر مهدی مؤیدفر - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر مهدی مؤیدفر

فوق تخصص جراحی زانو


www.drmoayedfar.com
دکتر عنایت الله ایزدی - متخصص کلیه و مجاری ادراری
دکتر عنایت الله ایزدی

متخصص کلیه و مجاری ادراری


www.izadidr.ir
گروه نرم افزاری پزشک آنلاین | مجری پروژه های مبتنی بر وب در حوزه سلامت و بهداشت