facebook instagram telegram www.pezeshkonline.ir

محاسبه وزن ایده آل
دکتر منصور ریسمانچیان - پزشک عمومی

محاسبه وزن ایده آل

دکتر منصور ریسمانچیان [ پزشک عمومی ]

آدرس وب سایت : www.rismanchian.ir
آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، بین بسیج و چهارراه قصر ، جنب داروخانه زیتون ، ساختمان شمس ، طبقه سوم تلفن مطب : 32207810 - 031
محاسبه وزن ایده آل

وزن ایده آل1 و محاسبه آن :
گاهی این سوال مطرح میشود كه وزن ایده آْل برای هر فرد كدام است ؟

وزن ایدهآل بدن یك فرد را میتوان با استفاده از روش Hamwi به طریق زیر محاسبه كرد:
زنان : 45/4 كلیوگرم به ازای 152/4 سانتیمتر اول و 2/27 كیلو گرم به ازای هر 2/5 سانتیمتر باقی مانده
مردان: 48كیلوگرم به ازای 152/4 سانتیمتر اول و 2/27 كلیوگرم برای هر 2/5 سانتیمتر باقی مانده
سپس برای جثه بزرگ (10%+) یا برای جثه كوچك (10%-) در نظر گرفته میشود.

مثال
وزن ایدهآل برای یك زن كوچك جثه با قد 160سانتیمتر به صورت زیر محاسبه میشود:
مرحله ا :
الف) 45/4 كیلوگرم برای 152/4 سانتیمتر اول
ب) 7/6= 152/4-160
ج) 3 = 2.5 / 7.5

د) كیلوگرم 6/8 = 3× 2/27 كیلوگرم
ه) كیلوگرم 52/2= 6/8+ 45/4

مرحله 2:
52/2×10%= 5/22 كیلوگرم

مرحله 3:
كیلوگرم وزن ایدهآل بدن 47=5/22-52/2

* به عنوان یك روش سادهتر و عملیتر میتوان ازBMI =22/5 استفاده نمود. همانطور كه می دانید BMI بین20 تا 25 محدوده طبیعی قلمداد میشود، پس بدین ترتیب با ضرب مجذور قد هر شخص بر حسب متر در عدد 22/5(میانگین دو عدد 20 و 25) میتوان حدود وزن ایدهآل را به دست آورد.

به عنوان مثال در یك فرد با 180 سانتیمتر قد :
1/8 را به توان 2 میرسانیم =3/24
و سپس آن را در عدد 22/5ضرب میكنیم ←3/24×22/5=72/9

محاسبه جثه:
قد به سانتیمتر
محیط مچ به سانتیمتر

اندازه جثه مردان زنان
كوچك 10/4< 11 <
متوسط 10/4-9/6 11- 10/1
بزرگ 9/6> 10/1>

وزن سلامت 2:
18 تا 35 سال : 19 تا25= BMI
بالای 35 سال : 21 تا 25= BMI

--------------------------------------------------
1 - (Ideal Body Weight ( IBW
2 - ( Healthy Body Weight ( HBW

دکتر علیرضا واعظ شوشتری - متخصص پوست و مو
پیامهای بهداشتی
براي اوقات بيكاري فرزندان خود برنامه‌ريزي كنيم


مطالب پزشکی پر بازدید
وب سایت های پر بازدید پزشکان